Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

GSS testine girmek zorunlu mu?

Okurumuz M. A. Düşmez, “Resul Bey benim 2012 den kalan GSS borcum sistemde güncellendi. Şu an işsizim 28.2.2017 tarihinde işten çıkarıldım. Geçmiş bir yılda 90 gün SGK prim ödemem olduğu için 100 gün sağlıktan faydalanacağım, daha sonra GSS testine girmeden bankadan 53 TL GSS primi ödeyeceğim söylendi. Bu şekilde sağlıktan faydalanır mıyım, yoksa SGK’ ya başvurup her hâlükârda gelir testine girmek istemiyorum diye bildirim yapmam gerekir mi?” diye soruyor.

1.1.2012 tarihinden itibaren, çalışan-çalışmayan ayrımı olmaksızın tüm vatandaşlarımız sağlık güvencesi kapsamına alınmıştı. 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) ile zorunlu genel sağlık sigortalıları için;

- Primini kendisi ödemek isteyenler için gelir tespiti (testi) zorunluluğu kaldırıldı,

- GSS prim tutarı kişinin gelirine bakılmaksızın asgari ücretin yüzde 3’ü olarak sabitlendi,

- Prim borcu olanlara gelir tespiti (testi)  yaptırma ve gelir tespiti (testi) sonucuna göre hesaplanacak prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Geçmiş genel sağlık sigortası prim borcunu ödemeyen ve gelir testine de girmeyen vatandaşların, tahakkuk eden borçları, 53.33 TL üzerinden yeniden hesaplanacak. Hesaplanan yeni borç, 12 ay içinde peşin veya taksitle ödenebilecek. Bu durumda borç tutarına, yürürlük tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

Yani gelir tespiti yaptırmak zorunlu olmayacak ama bu durumda da primler aylık 53.33 TL’den hesaplanacak. Eğer borcun silinmesi isteniyorsa hem gelir tespitine girilmesi hem de burada ailede kişi başına gelirin asgari ücretin üçte birinden (592.50 TL) az çıkması gerekecek.

Zorunlu genel sağlık sigortalılığından kaynaklanan prim borçlarına, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Öncelikle yeni sistem değişikliği ile bizim de bu köşeden uzun zamandır dile getirdiğimiz gelir tespiti uygulaması zorunluluğunun kaldırılması çok yerinde bir değişiklik olmuştur. Geçmiş dönemdeki yeni sisteme göre güncellenen borcunuzu ödemeniz ve bundan sonra da aylık 53 TL prim ödemeniz durumunda gelir testi yaptırılmasına gerek yok.

Diğer bir deyişle, aylık 53 TL ödemeyi kabul eden GSS’lilere gelir testine girme zorunluluğu yoktur. Sadece primlerini devletin ödemesini isteyen yoksullar için gelir testine girilmesi zorunludur. Yoksa  53 TL ödemeyi kabul edenler için gelir testi yaptırmamak mümkün. 

Hizmet birleştirmede 3.5 yıl kuralı

Okurumuz M. Karahisarlıoğlu'nun yönelttiği soru şöyle:Eşim Haziran 1967 doğumlu. Askerliğini yedek subay olarak yapmış. 12.4.1992-31.3.1994 yılları arası 3 ayı borçlanmış. Mühendislik fakültesi mezunu olup 1987 yılından 1993 tarihine kadar kesintili 998 gün sigortası var. 1993 yılında başladığı memuriyet hayatına bu yıl 15 Nisanda yaş beklemek için istifa ederek son verdi. 2002 yılında hizmet birleştirmesi yaptığında sigortadan eksik gelmişti hizmetleri 740 gün üzerinden 3/4 yaptılar. Fakat tekrar sigortası toplandığında bir kez daha birleştirme yapmadılar. Birde eşim teknik hizmetler sınıfında olmasına rağmen emekli derecesi ve kazanılmış derecesi birbirinden farklıydı. Bu konuda ne yapabiliriz? Emekli yaşını doldurmaya yakın bu işlem tekrar yapılabilir mi? Hizmet hesabının doğru olup olmadığını nasıl kontrol ettirebiliriz?

Emekli olma şartlarının sağlanması halinde yazılı başvuruda bulunan sigortalıya emekli aylığı bağlanmaktadır. Kişinin birden çok sigortalılık statüsünde çalışması olmuşsa bütün hizmetler birleştirilir. Son 7 yılda memuriyeti fazla olduğu için memuriyet şartlarına göre emeklilik koşuları hesaplanacaktır. Diğer bir deyişle son yedi yılda 3.5 yıldan fazla memurluğu var ve şartlar tamamlandığında memur olarak emeklilik hakkına kavuşacak. Eşinize emekli maaşı bağlanırken SSK günleri, yedek subaylıktan kazandığı 90 gün fiili hizmet primi, borçlanma primi ve emekli sandığı primi toplanıp maaş hesap edilecek. SGK tarafından çalışılan kamu kurumuna bildirilmiş hizmet eksikse SGK gün dökümüyle çalışılan kuruma yeni bir başvuru yapınız.