Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

‘Hurda araç teşviki’ ekonomiye can verir

Otomotiv sektörü, uzun bir süredir hurda araç teşviki getirilerek otomotiv ve yan sanayi endüstrisinin canlandırılmasını ve istihdamın artırılmasını istiyor.

Daha önce de uygulanıp büyük bir fayda sağlanan hurda teşviki konusunda hem vatandaşta hem de otomotiv sektöründe büyük bir beklenti var.

Esasen Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan, otomotiv ve yedek parça sanayinin canlandırılması ve buna bağlı olarak istihdam artışının sağlanması için yeni bir hurda düzenlenmesinin getirilmesi ve yeni araç alacaklara, hurda teşvikinden faydalanarak, belli miktarda indirim sağlanması uygun olacaktır. Hurda teşviki paketi sadece tek bir vergi indirimi ile sınırlı tutulmalı, 15 yaşın üzerindeki tüm araç sahiplerini kapsayan bir paket olmalıdır.

Hurda teşvikinin getirilmesi hem tüketimin canlanmasına bağlı olarak üretim ve istihdam artışı, hem de ekonomiye ve finansal piyasalara katkı sağlayacaktır.

Yapılacak bu düzenleme;

1-Hurda teşviki ile otomotiv ve yan sanayi piyasası canlanır,

2-Yeni alınacak araçlar nedeniyle kamuya ciddi miktarda vergi ödemesi yapılır,

3-Otomotiv sektöründe istihdam artar ve buna bağlı olarak işsizlik düşer,

4-Trafikte ciddi tehdit oluşturan 6 milyonun üzerinde hurda aracın trafikten çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması sağlanır,

5-Eski teknolojili araçların karbon salınımı ile yaptığı çevre/hava kirliliği önlenmiş olur,

6-Eski model araçların piyasadan çekilmesiyle Nakliye piyasasında fiyat dengesi sağlanır.

7-Ülkemizde ciddi bir ithalat kalemi olan hurda demir-çelik ithalatındaki düşüş nedeniyle cari açık olumlu yönde etkilenir. Hurda demir ve çelik üretimi ile bu mamullerin fiyatlarındaki düşmelere bağlı olarak diğer sektörlerde de fiyat avantajı sağlanmış olur.

Hurda araç teşvikinin getirilmesi halinde ciddi avantaj ve faydaların sağlanacağı açıktır.

Başta binek otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs ve Pick-Up gibi araçlar olmak üzere hurda teşvikinden tüm araçların yararlandırılması ekonomiye cansuyu olacaktır.

Stajyer avukatların ‘sigorta mağduriyeti’ giderilmeli

Hukukun ve adaletin bekçisi olarak gördüğümüz avukatların staj dönemleriyle ilgili önemli bir mağduriyet yaşanıyor. Esasen birçok stajyer de bunu bilemediği için staj döneminde sigortalı olarak çalıştığında stajının yanması nedeniyle stajını yeniden yapmak zorunda kalıyor.

Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için 1136 sayılı kanunun üçüncü maddesinde gereken şartlardan biri de ‘c. Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak’ olarak belirtilmiştir.

Avukatlık stajı bir yıl olup, stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir) bir avukat yanında yapılmaktadır.

Mali Müşavirler staj süresince ücretli çalışıp sigortalı olabilmekteyken, avukat stajyerleri bu haktan mahrum edilmiştir. Avukatlık Yasasının 12. maddesinin (c) bendi uyarınca, bir avukat yanında ücret karşılığında sigortalı yapılsa bile stajı geçersiz sayılmaktadır. Avukatlık stajı döneminde sigortalı olarak bir ücret karşılığında çalışmanın avukatlığa engel olması nedeniyle birçok stajyer avukat mağdur olmaktadır.

Avukatlık stajı sırasında, bir işyerinde çalışma ve sigortalı bildirme yasağı kaldırılmalı ve avukatlık stajı süresince, kişilerin, yaşamlarını idame ettirebilecekleri ücretleri kazanma ve aynı zamanda sosyal devletin bir unsuru olan sosyal güvenlikten sınırsız yararlanabilmelidirler.

Yapılacak bu düzenleme ile binlerce avukat stajyerinin mağduriyeti çözüleceği gibi, ücretlerden alınabilecek Vergi ve SGK primlerinin ödenmemesinden doğan kamu kayıpları giderilecek ve sosyal güvenlik hakkı stajyer avukatlara da tanınmış olacaktır. 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 15. maddesine; avukatlık stajı yapanların bir avukat yanında ücret alabilecekleri ve sigortalı olabilecekleri yönünde düzenleme yapılması halinde stajyer avukatların mağduriyetleri giderilmiş olacaktır.