Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

İş güvenliğinde çözüm bekleyen konular

Ülkemizde en önemli sorunların başında iş kazaları geliyor. Her yıl yüzlerce işçimizin hayatını kaybettiği, yaralandığı veya engelli hale geldiği ülkemizde iş kazalarının önlenmesi için büyük emeklerle 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkarıldı.

Önce 1 Ocak 2013 tarihinde tüm işletmeler için risk değerlendirmesi, acil durum planı, iş güvenliği eğitimi, mesleki eğitim (tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde), çalışan temsilcisi atanması/seçilmesi, ortam ölçümleri gibi yükümlülükler başladı. Yine 50 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde 1 Ocak 2013, 50 kişiden az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde ise 1 Ocak 2014 tarihinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü yürürlüğe girdi. 50 kişiden az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde ise bu yükümlülükler 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak.

Bu yasa, iş güvenliği hizmetleri sanki sadece sanayi sitelerindeki oto tamircileri ve kaportacılar için uygulanacak sanıldığından olsa gerek, tam oturmadı. Yasa uygulamasının belkemiği olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri sanayi sitesi dispanseri gibi görüldü. Lüzumsuz ve gereksiz malzemeler atıl halde milli ekonomiye kayıp olarak yansırken, iş güvenliği maliyetlerinin artması işyerlerinin iş güvenliği hizmetlerine ulaşmasını önledi.

Gayet faydalı bulduğumuz ve desteklediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve tebliğlerde ciddi sıkıntılar olmasına rağmen yasa ile işçilerimizin sağlığı ve güvenliğinin korunacak olmasından dolayı yine de umutluyduk.

Bu köşeden birkaç kez daha uyardık. İş güvenliği mevzuatında mutlaka uygulanabilir, faydalı ve çalışanlarla işverenleri mağdur etmeyecek düzenlemeler yapılmasını önerdik. Aradan neredeyse iki yıla yakın bir zaman geçti. Sorunlar kar yumağı gibi giderek büyüyor.

Özellikle iş güvenliği uzman sayısının yetersiz olmasından dolayı, haklı olarak bu mesleğe bir ilgi ve teveccüh oldu. Yasanın yürürlüğe girme sürecinde basının da konuyu sürekli gündeme alması hem işyerlerinde ve hem de çalışanlarda iş güvenliğini ön plana çıkardı. Birçok işletme iş güvenliğini önemsemeye başladı.

Yükselme sınavı

Uzman sayısının yetersizliği açılan sınavlarla kapatılmaya çalışılırken, öte yandan da TBMM’de yapılan yasal düzenleme sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri ile Bakanlık (sosyal) İş Müfettişlerine de iş güvenliği uzmanlığı yapma hakkı verildi. Böylece hem deneyimli SGK ve İş Müfettişleri de iş güvenliği uzmanlığı yapabilecekler ve hem de iş güvenliği uzmanı sayısının yetersizliği sorunu çözülmüş olacaktı. Ancak, halen bu haktan faydalanan kişilerin sertifikaları aylardır düzenlenmediği gibi sisteme de tanımlaması yapılmıyor. Böylece çalışma hayatını ve işyerlerini tanıyan, iş güvenliği uygulamalarına vakıf bu müfettişlerin yükselme sınavına girememesine sebebiyet verileceğinden bu sorunun bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Aksi halde telafisi imkansız sonuçlar doğacaktır.

Mayıs ayı içerisinde yeni bir yükselme sınavı yapılacak. Bu sınavda da başarılı olacaklarla birlikte sayı sorunu en aza inmiş olacak. Taşlar yerine oturacak.

Hamamda hemşire çalıştırılması

Özellikle esnafın ve küçük işyerlerinin en fazla yakınma konusu olan 20 kişiden az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılması yükümlülüğü tamamen isteğe bırakılmalı ve yılda bir kez iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından İSG hizmetleri alınması yeterli sayılmalıdır.

Diğer bir deyişle az tehlikeli sınıfta yer alan ve 20 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdamı zorunluluğundan vazgeçilmelidir. 

‘Hamamda Hemşire Çalıştırılması’ olarak basında eleştirilen diğer sağlık personeli istihdamı zorunluluğu tüm az tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde kaldırılarak, işyerlerinin isteğine bırakılmalıdır. Sadece 20 ve üzerinde çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde diğer sağlık personeli istihdamı zorunluluğu getirilmelidir.

OSGB’ler cendereye sokulmamalı

Yönetmeliğe göre OSGB’ler sadece kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunluluğundan dolayı çok sayıda şube açılması zorunluluğu hem hizmet kalitesini düşürüyor ve hem de iş güvenliği hizmetlerinin maliyeti artmaktadır. OSGB’lerde işleyiş sistemi değiştirilmeli ve OSGB’ler tüm Türkiye’ye hizmet verebilmelidir. Bunun yerine iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimleri için aynı sınırlandırma getirilmelidir.