Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

İş güvenliğinde sorunlar çözülüyor?

Türkiye’nin can sıkıcı konularından biri olan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve en aza indirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok önemli projeler geliştiriyor. Son birkaç yıl içinde başta 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası olmak üzere birçok gelişme yaşandı. 6331 sayılı Kanun’la işverenlere;

- Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,

- Acil eylem planı yapmak,

- Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi,

- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi,

- İlk yardım eğitimleri ve sertifikaları

- Yangın eğitimleri ve sertifikaları,

- 50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması,

- Çalışan temsilcisi atanması/seçilmesi,

 -İş güvenliği malzemelerinin temini ve kullandırılması,

- Onaylı defter tutmak,

- Kazan, Basınçlı Kaplar, Elektrikli Aletler, Jeneratör kontrol ve belgelendirmeleri yapılması,

- Ortam ölçümlerinin yaptırılması,

- İşyeri hekimi ve İSG uzmanı çalıştırılması veya OSGB’lerden hizmet alınması gibi yükümlülükler getirilmiştir.

Elbette iş kazalarının en büyük nedeni eğitim eksikliği. Bir yandan son dönemlerdeki başarılı çalışmalarını yakından izlediğimiz Türkiye İş Kurumu’nun mesleki eğitim konusunda ciddi çabaları bulunurken, öte yandan 6331 sayılı Kanun’la da tüm işyerlerinde çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin zorunlu olarak verilmesi öngörülüyor. Ayrıca iş kazasına neden olabilecek unsurlar risk değerlendirme raporlarında önlenebileceğinden 2013 yılından itibaren iş kazası sayısında ciddi azalmalar olacağını düşünüyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulamasında sorun yaşanmaması ve yükümlülüklerin tam ve sağlıklı olarak yerine getirilmesi için canla başla çalışıyor.

Ancak özellikle bir yandan mevzuat çalışmaları devam ederken, öbür yandan da personel eksikliği ve bir anda çok sayıda başvurunun yapılması iş yükünü taşınmaz hale getirmiş. Bazı düzenlemeler hem Bakanlığın, hem işverenlerin, hem de kurumların işlerini zorlaştırıyor.

Burada, tüm işlemlerin Ankara’dan yürütülmesinin getirdiği zorluğu da kattığımızda sorun daha da büyümektedir. Esasen belki Uzman/İşyeri hekimi başvuruların sisteme kaydedilmesi bazı işlemlerin illerde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri eliyle yerine getirilmesi Bakanlık üzerindeki iş yükünün azalmasını sağlayacağından bu yönde bir uygulamaya gidilmesi yararlı olacaktır. Bir işyeri hekiminin OSGB üzerinde kaydedilmesi için illa Ankara’ya gitmesine gerek olmamalı. Yine,  yılda iki kere yapılan İSG Uzmanlığı sınav sayısı artırılmalıdır.

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendi bünyelerinde istihdam edecekleri iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile sağlayabilmeleri mümkün olmakla birlikte, bir ortak sağlık ve güvenlik biriminden de (OSGB) hizmet alabileceklerdir. Yönetmeliğe göre, OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmeleri için o ilde şube açmaları zorunludur. Şube açmak istediklerinde normal OSGB açmak için ne gerekiyorsa belirtilen şartları aynen sağlamaları gerekiyor. Özellikle günümüz teknik imkanları dikkate alındığında bu hükmün mutlaka esnetilmesi gerekiyor. Uçakla, Otoban yoluyla bir iki saat içinde gidilebilen diğer bir ilde hizmet vermek mümkündür. OSGB’ler hem bir şirketin tüm Türkiye’deki birimlerine ve hem de bölgesel olarak diğer yakın illerde de hizmet verebilmelidir.

Bakanlık bu kadar büyük bir yükün altına girmesine rağmen aynı personel sayısı ile hizmet veriyor. İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne mutlaka personel takviyesi yapılması gerekiyor.

Son dönemlerde bir çok önemli yasal düzenlemeyi çıkartan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Faruk Çelik’in bu sorunları da kısa zamanda çözeceğini düşünüyorum. Ayrıca aylardır büyük bir özveri ve yoğunlukla çalışan, İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü personeline de teşekkür etmek istiyorum.

twitter/resulkurt34