Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

İŞ-KUR’dan üniversite öğrencilerine müjde!

Üniversitelerin yaz dönemine girmesiyle birlikte üniversite öğrencileri, hem iş deneyimi kazanmak hem de kazanç elde etmek için iş arayışına girmeye başladı. Ancak birçok üniversite öğrencisi yaz döneminde okudukları şehirlerden uzakta olduklarından iş imkânlarından yararlanamamakta ve kariyer planlarını ertelemektedir.

Bu nedenle Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR), üniversite öğrencilerinin yaz dönemlerinde Türkiye’nin her yerinde iş bulabilmesi aynı zamanda gelir elde etmeleri için işbaşı eğitim programlarından yararlanabilme imkânı sağlamıştır. İşbaşı eğitim programından yararlanmak isteyen öğrenci, bulunduğu yerdeki İŞ-KUR’a müracaat ederek katılım sağlayabilecektir.

İşbaşı eğitim programından yararlanan öğrenci günlük 38.48 TL gelir elde edebilecek!

İşbaşı eğitim programına katılan öğrenciler, günlük 38.48 TL olmak üzere aylık net asgari ücret düzeyinde gelir elde edecekler. Aynı zamanda işbaşı eğitim programına katılım sertifikası ile iş deneyimlerini belgelendirerek mezuniyet sonrasında kolay iş bulma imkânı kazanacaklar.

Diğer yandan işbaşı eğitim programları, üniversite eğitim ve öğretimini de engellemeyecek. İşbaşı eğitim programından yararlanan öğrencinin bursu veya öğrenim kredisi kesilmeyecek. Aynı zamanda eğitim programı süresinin işveren ve öğrenci tarafından belirlenecek. Böylece öğrencilerin dersleri aksatma korkusu da olmayacak.

Bu imkânlardan ön lisans dâhil olmak üzere tüm üniversite öğrencileri faydalanabilecek.

İşverene de avantaj var!

İşbaşı eğitim programları en az 2 sigortalısı olan işyerinde uygulanabilecektir. Tüm maliyetler İŞKUR tarafından karşılanacağından işverenin hiçbir maliyeti olmayacak. Ayrıca bu programa katılan kişilerin istihdam edilmesi halinde imalat sektöründe 42 diğer sektörlerde 30 ay boyunca işveren sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

İş Güvenliği Rehberi

6331 sayılı Kanun, ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurmuş ancak, gerek kanunun yeni olması gerekse ilgili yönetmelik ve genelgelerin daha sonra yayınlanması nedeni ile birçok konuda denetleyicilerin ve uygulayıcıların tereddüt ettiği konular oluşmuştur. İşte bu boşluğu doldurmak üzere hazırlamış olduğum “Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi” isimli kitabımın 3. baskısı Seçkin Yayınları’ndan çıktı.

6331 sayılı Kanun’la getirilen idari para cezalarının yüksekliği, işletmelere rehberlik yapacak kaynak eser ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İşte, iş güvenliğinin işletmelere daha doğru anlatılması ve rehberlik ihtiyacını karşılayacak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ele alındığı kitabımızda 6462, 6495, 6552 ve 6645 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler de işlenerek tamamen yenilenmiş 3. baskısı okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

Bu çalışma; başta iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, İSG eğitmenleri ve diğer İSG profesyonelleri olmak üzere SM, SMMM, YMM, insan kaynakları (Personel) çalışan ve yöneticilerine, işletme müdürlerine, fabrika müdürlerine, mimar ve mühendislere, avukatlara, sendikacılara, öğrencilere, şirket sahiplerine, kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan denetim elemanlarına hitap etmekte olup, bir başucu kaynağı olacak şekilde hazırlanmıştır.

Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi” isimli 1143 Sayfalık bu rehber kitabı Seçkin Yayınevi’nden (0312-4353030) ve satis@seckin.com.tr ‘den talep edebileceğiniz gibi tüm kitapçılarda da bulabilirsiniz.

KITAPTA BULUNAN KONU BAŞLIKLARI

-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen yükümlülükler

-İşyerlerinde risk değerlendirmesi

-İşletmelerde acil durum yönetimi

-İş sağlığı ve güvenliğinde periyodik kontrol ve yükümlülükler

-İş kazası ve meslek hastalıklarında işveren ve sigortalıların yükümlülükleri ile hukuki sonuçları

-İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

-6331 Sayılı Yasa’yla ilgili yönetmelikler

-6331 Sayılı Yasa’yla ilgili tebliğler

-İş güvenliği önlemlerinin alınmamasının yaptırımları ve idari para cezaları

-İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu gibi konular yer alıyor.