Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

İşsizlerin maaşı artıyor

İşsiz kalanların en azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir güvencesi altında olmaları büyük bir önem taşımaktadır.

Sigortalı olarak çalıştıktan sonra işsiz kalanlara işsizlik sigortasından;

- İşsizlik ödeneği verilmekte,

- İş bulmalarına yardım edilmekte,

- Eğitim verilerek niteliklerini artırmaları sağlanmakta ve,

- İşsiz kaldıkları dönemde sağlık güvencesi altında olmaları sağlanmaktadır.

İş sözleşmeleri işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona eren sigortalılar, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

İş sözleşmelerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde,

-  600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,

-  900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün, 

-  1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, 

süre ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri tarafından işsizlik ödeneği ödenmektedir. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik ödeneği tutarları da artmaktadır.

01.01.2015-30.06.2015 dönemi için aylık işsizlik ödeneği tutarı en az 480,60 TL ve en yüksek tutar ise 961,20 olarak uygulanacaktır. Bu tutarlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme gerçekleştirilir. Bu durumda ödenek tutarları sırasıyla net 476,95 TL ve 953,90 TL’ dir.

01.07.2015-31.12.2015 dönemi için aylık işsizlik ödeneği tutarı en az 509,40 TL ve en yüksek tutar ise 1018,80 TL olarak uygulanacaktır. Bu tutarlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme gerçekleştirilir.

Bu durumda ödenek tutarları sırasıyla net 505,53 TL ve 1.011,07 TL’dir.

Üniversiteli işçiler memur statüsü istiyor!

Bir süredir sosyal medyada örgütlenen üniversiteli işçilerden çok sayıda mesaj alıyoruz. Bugün istedim ki, üniversite mezunu olan ve kamuda çalışan işçi statüsünde çalışan okurlarımızın seslerini duyuralım.

Okurlarımız diyor ki;  “Üniversiteli işçiler, kamuda memur işi yapan ama kadrolu işçi statüsünde çalışanlardır. Bir mühendis düşünün kamuda yine mühendis olarak çalışıyor ama işçi statüsünde. Şef, müdür olamıyor çünkü 4857 ye tabi çalışıyor. Yeni bir kadro değil statü değişikliği ile memur olmak istiyor.

Üniversite Mezunu İşçilere Memurluk kadrosu verilmelidir. Yaklaşık 23.000 üniversite mezunu işçi kamuda 4857 sayılı İş Kanuna göre çalışmakta, memurların haklarından yararlanamamaktadır.”

Ümit ediyorum ki, bir çok sorunun çözüldüğü Ak Parti hükümetleri tarafından bu sorun da çözülecektir.