Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Kıdem tazminatı ve taşeron işçiye kadro yeni hükümeti bekliyor

65. Hükümetin kısa bir süre içinde kurulmasıyla birlikte, gerek piyasalarda ve gerekse de iş dünyasında büyük bir memnuniyet oluştu. 

Hükümetin işbaşı yapmasıyla birlikte gündemdeki önemli konular tek tek hızlı bir şekilde mutabakat ve vatandaş odaklı olarak çözülecek.

Ayrıca, kıdem tazminatı ve taşeron işçilerine kadro verilmesi yönündeki çalışmalara odaklandı. Şüphesiz kıdem tazminatı ve kamudaki taşeron işçisine kadro konusu milyonlarca çalışanı etkiliyor.

Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında, 64. Hükümet tarafından gündeme alınan taşeron işçilerine kadro verilmesini düzenleyen yasanın, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından da kısa zamanda mutabakat çerçevesinde uygulanacağını tahmin ediyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı açıklamada kıdem tazminatı düzenlemesinin teknik çalışmalarının tamamlandığını ve 65. Hükümet tarafından kamuoyuna duyurulacağını açıklamıştı.

Mevcut düzenleme ile çalışanların yüzde 86’sı kıdem tazminatı alamıyor. Bu oldukça ciddi bir orana karşılık geliyor. Yani kıdem tazminatına mevcut haliyle erişebilenlerin sayısı, erişemeyenlerin sayısından çok daha azdır. Bu da bize, bu konudaki düzenlemenin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor.

Bu hususta, işçi ve işveren taraflarının karşılıklı uzlaşı içerisinde, yeni düzenlemenin yasalaşacağına ilişkin inancımız tamdır.

Yine, kamuda çalışan ve yaklaşık 720 bin işçiyi ilgilendiren ‘taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesi’ düzenlemesi de beklenilmektedir.

Kamuda çalışan taşeron işçilerin, kadroya geçerken “özel sözleşmeli personel’ olarak nitelendirilmesi söz konusu olacak. Böylece yapılacak düzenleme ile taşeron işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücretlerin süresinde ödenmesi, yıllık izinlerin kullandırılması, fazla mesailerin ödenmesi gibi özlük hakları kamu güvencesi atına alınmış olacak.

Mesleki yeterlilikte erteleme iş dünyasına nefes aldıracak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 25.05.2015 tarihinde yayımlanan 2015/1 sayılı tebliğde yer alan 17’si inşaat, 10’u enerji, 7’si otomotiv, 6’sı metal sektörlerinde olmak üzere toplam 40 meslekte, 26.05.2016 tarihinden itibaren mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak bu tarih itibariyle mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanların fazla olması ve cezai müeyyidelerin sektörleri olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu tarafından sürenin uzatılmasına ilişkin kanun teklifi verilmiştir.

Başbakanlığa sunulan kanun teklifinde, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun 31 Aralık 2016 tarihine kadar ertelenmesi amaçlanmıştır. Diliyoruz, bu husustaki erteleme kabul edilerek, çalışma hayatına bir nefes aldırılır.

Ücretlerin bankadan ödenmesi zorunlu mudur?

“Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yönetmelikle belirlenen işçi sayısını aşan işyerlerinde işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesi zorunlu tutulmuştur.

21.05.2016 tarihinde yayınlanan yönetmelikle ücretlerin bankadan ödenme zorunluluğuna esas çalışan Türkiye genelinde çalışan sayısı ‘5 işçi/gazeteci/gemi adamı’ olarak değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle artık Türkiye genelinde 5 ve daha fazla işçi-gazeteci-gemi adamı çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları personele o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olacak.