Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Kimler GSS primi ödeyecek

1 Ekim 2008 tarihinden önce SSK, Bağ-Kur ve Memurlar için sağlık hizmetlerinde farklılıklar olduğu gibi, isteğe bağlı sigortalılar, çalışmayanlar için de sağlık güvencesi olmadığı gibi, sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu. 

Genel sağlık sigortasında zorunluluk 1/1/2012 tarihinde başladı. 

Uygulamada kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. Buna göre, sigortalı çalışanlar, Bağ-Kur’lular, Memurlar, İsteğe Bağlı Sigortalılar, SGK’dan Aylık-Gelir Alanlar/Emekliler, 65 yaş aylığı / şeref aylığı alanlar, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. 

Bu kişilerin yanı sıra, herhangi bir kapsamda olmayan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayan yani işsiz, Kurumdan gelir ya da aylık almayan ya da bakmakla yükümlü olunan olmayan kişilerde genel sağlık sigortası kapsamındadır. 

Bu kişiler Kurum tarafından otomatik olarak sistem üzerinden bulunup genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir. 

 

Gelir testi var!

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir. Prim ödenip ödenmeyeceğinin tespiti için genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. 

Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin 1/3’ünün altında olduğunu düşünenler bu tebliğden itibaren 1 ay içinde gelir testi için yerleşim yerinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Gelir durumu değişenler durumunun değiştiği tarihten itibaren yeniden gelir testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler. 

Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte birinin (609,67 TL) altında olanlar gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak. 

Lise mezunu gençlere 20, üniversite mezunu gençlere 25 yaşına kadar anne ya da babasından iki yıl boyunca bakmakla yükümlü olarak, anne veya babasından yararlanamıyor ise gelir testi yaptırmaksızın primi devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortalısı olmaları sağlanmıştır. 

Yapılan düzenleme ile aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte birinin (609,67 TL) üstünde olanlar2019 yılı için GSS prim oranı 76,6 TL ödeyecek.

 

Yıl sonuna kadar sağlık ücretsiz

29 Mart 2019 tarihli Resmî Gazete yayınlanan 859 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla genel sağlık sigortası borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan sigortalılara yönelik düzenleme yapılmıştır. 

GSS borcu olan vatandaşlara yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti verilecek. Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. 

Yapılan düzenlemeye göre, 

5510 Sayılı Kanun’a göre 4/b veya 60(g) kapsamında sigortalı olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Türk vatandaşları ile bunların bakma yükümlü olduğu kişiler; 

Sağlık Bakanlığı ve bağlı sağlık tesisleri ile

Üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31.12.2019 tarihine kadar ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

GSS borcu olan vatandaşlara yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Bu düzenleme 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak.