Kimlik bildirimine elektronik ayar geldi

Esasen uzun zaman önce kaldırılması gereken ve sıkıyönetim döneminden kalma 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre, ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticileri tarafından çalışanların örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

Günümüzde bir yandan iş yapma kolaylığı açısından bürokrasinin azaltılması için uğraş verilirken öbür yandan da işletmelere anlamsız yükler devam ettiriliyor. Zaten SGK’na bildirilen bir kişi için ayrıca neden ikinci bir bildirim polis veya jandarma karakoluna yapılıyor anlamak çok zor. SGK sisteminden polis ve jandarmaya bir link verilmesi durumunda rahatlıkla bu konu çözülebilirdi ama çözülmedi. Bunun yerine çalışanların kağıt ortamında verilen bildirimleri elektronik ortama alınacak.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre yapılacak bildirimler üç gün içinde içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilecektir.

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 sayılı kanun ile birlikte, işverenlerin yapması gereken kimlik bildirim işlemlerinin online sistem üzerinden yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda mahalle ve köy muhtarlarından ayrıca onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk kuvvetleri tarafından köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılacaktır.

Bu anlamda daha önce sadece konaklama işyerleri tarafından kullanılan, Kimlik Bildirim Sistemi projesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye genelinde kullanıma açılmıştır.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunun 6. Maddesinde 25.03.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile “Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılır” hükmü ilgili Kanun’a eklenmiştir.

İş yerleri projeye dahil oldukları tarihten itibaren iş yerlerinde aktif olarak çalışan tüm personelin bilgilerinin sistem üzerinden veri girişlerini yaparak, bundan sonraki süreçte işe giriş ve çıkış işlemlerini sistem üzerinden yapacaklardır.

Sistemi kullanmak isteyen iş yerleri, İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı, Vergi Levhası, adreskodu.dask.gov.tr adresinden öğrenebilecekleri iş yerinin adres kodu ve aktif olarak kullandıkları e-posta adresi ile birlikte il merkezi veya ilçelerimiz Polis Merkezi Amirliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kimlik Bildirim işlemleri “kbscalisan.egm.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

Gerçek kişi işverenler başvuru esnasında; işyeri açma çalıştırma belgesi (ruhsat), vergi levhası, nüfus cüzdan fotokopisi, dilekçe, proje kayıt formu, sorumlu işletici bildirme belgelerini karakola ibraz etmelidir.

Tüzel kişiliği bulunan işyerleri ise başvuru esnasında; işyeri açma çalıştırma belgesi (ruhsat), vergi levhası, imza sirküsü, nüfus cüzdan fotokopisi, dilekçe, proje kayıt formu, sorumlu işletici bildirme belgelerini karakola ibraz etmelidir. Kayıt esnasında dikkat edilmesi gereken işlemler ve gereken bilgiler duyurumuz ekinde bulunan belgelerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştır.

Ancak en başta da yazdığım gibi, SGK sistemi üzerinden tek bildirimle yapılacak şekilde bir düzenleme olursa hem iş yapma kolaylığı sağlanmış olur hem de işveren ve bürokrasi iş yükünden kurtulmuş ve daha sağlıklı bir bilgi ortamı sağlanmış olur.