Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Kimlik bildirme değişikliği unutulmasın

Bu köşeden birkaç dile getirdiğim ve esasen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sürekli dile getirdiği bürokrasinin azaltılmasına dönük önerimizde henüz bir gelişme olmadı. Konunun önemi ve sağlayacağı bürokratik ve ekonomik tasarruf dikkate alındığında bu değişikliğin her kese ciddi avantajlar sağlayacağı aşikardır.

Konu 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanununa göre her işyerinde işe giren, işten ayrılan ve çalışma yeri değişen çalışanların 3 iş günü içinde polis veya jandarma karakoluna bildirilmesine ilişkindir. Esasen işyerleri çalışanların işe girişlerini ve işten çıkışlarını SGK müdürlüklerine bildiriyor. SGK kayıtlarının daha doğru olduğu ve her işyerinin düzenli bir şekilde SGK’ya bildirim yaptığı dikkate alındığında, buradan polis ve jandarmanın verileri çekmesi veya buradan gerekli takip ve kontrolü yapması daha sağlıklı olacaktır.

Adı var, uygulaması yok

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca tüm iş yerlerinin çalışanlarının işe başlama ve ayrılışlarını emniyet veya jandarmaya bildirme yükümlülüğü 12 Eylül öncesi dönemde terör eylemlerini önlemek üzere çıkartılmış bir yasadır. Yasa uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen uygulamada birçok işyeri bu yükümlülükten haberdar olmadığı gibi bildirimler de sağlıklı değildir.

Binlerce işçi çalıştıran ve yüzlerce-binlerce şubesi olan fabrikalar, mağazalar, bankalar, market gibi iş yerlerinde her gün yüzlerce kişi için bildirim yapmamanın getirdiği yük işletmeleri zor durumda bırakmakta olup, yüzde 99’u da bu yükümlülüğü uygulamadığı için ciddi para cezası riskleri ile karşı karşıyadır. Özellikle tüm işyerlerini etkileyen bu mağduriyetin çözülmesi ile vatandaşlarımızın teveccühlerine mazhar olunacaktır.

Zaten SGK’ya bir gün önceden çalışmaya başladığı bildirilen bu kişiler için ilave bir yük getirilmesinin anlamı ve gereği yoktur. Kolluk kuvvetlerinin gerekli bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sisteminden alınması sağlanmalıdır.

Çalışanların kamu kurumlarına bildirimine ilişkin farklı yasalarda düzenlemeler bulunmaktadır. Çalışanların bildirimlerinde yaşanan karmaşayı çözmek, bürokrasiyi ve sıkıntıları ortadan kaldırmak için 5838 sayılı yasanın 5. maddesi ile 5510 sayılı yasaya, kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması başlıklı Ek 1. Madde eklenmişti.

2009 yılında yapılan bu düzenlemeyle işverenler tarafından, SGK’ye yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimlerin; 5953 sayılı kanun, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu’na yapılması gereken bildirimlerin yerine geçeceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak burada sıkıyönetim döneminde çıkartılmış olan 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu’na göre yapılan bildirimlerin de eklenmesi gerekmektedir.

5510 sayılı yasanın Ek 1. Maddesinde yapılacak ilave bir düzenlemeyle SGK’na yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimlerin 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanununa göre yapılması gereken bildirimlerinin yerine geçeceğinin hüküm altına alınarak bürokrasiye ve emek israfına sona verilmelidir.

Çözüm Önerisi:

Hâlihazırda çalışmaları devam eden KHK’ya bir madde eklenmesiyle bu sorun kaldırılabilecektir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olması hasebiyle her iki kurumu da yakından tanımaktadır. Sorunun çözümünde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu’yla birlikte büyük katkısı olacağına inanıyorum.

5510 sayılı yasanın Ek 1. Maddesinde yapılacak ilave bir düzenlemeyle SGK’na yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimlerin 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanununa göre yapılması gereken bildirimlerinin yerine geçeceğinin hüküm altına alınmasıyla sorun çözülecektir.

Böylece ikinci bir kez fuzuli bildirimle hem devletin bu için görevlendirdiği polis veya asker personeli daha etkin bir görevde kullanması mümkün olacağı gibi, yıllık 40-50 milyon sayfadan fazla fotokopi kağıdı tasarruf edilerek ayrıca emniyet birimlerinde arşivlenmesi sorunu da kalmayacaktır.