Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Milli İstihdam Teşvikleri-I

2017 yılında başlatılan milli istihdam seferberliği bu yıl da devam ediyor.  İstihdam Şurası’na Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2 milyon istihdam hedefi adım adım ilerliyor. Bu konuda kamu kurumları önemli bir iş birliği örneği sergiliyor.

Milli istihdam seferberliğine destek olmak şüphesiz ki bu konuda atılan adımları anlamak ve uygulamaktan geçiyor. Sigorta prim, vergi, ücret ve yatırım desteklerinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve bu konuda bilgilendirmeyi sağlamak gerekiyor. Bu konuda gelen talepleri dikkate alarak köşemizde milli istihdam seferberliğine yer vereceğiz.

 

İşsizlik ve İstihdamda Rakamlar Olumlu!

Milli istihdam seferberliği işsizliğin en yoğun olduğu dönemde başladı. 2017 yılından Şubat ayında işsizlik yüzde 12,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranındaki en önemli artış 4,7 puanlık artışla 15-24 yaş arası gençlerle görüldü. Milli istihdam seferberliğinin etkisiyle 2018 yılı Ocak ayı itibariyle işsizlik oranı 10,8 seviyesinde geriledi; genç işsizliğinde ise 4,6 seviyesinde azalış görüldü.

2017 yılının Şubat ayında istihdam oranı yüzde 45,3 seviyesindeydi. 2018 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 46,4 oldu. İşgücüne katılma oranı yüzde 51,8 iken, 2018 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 52,1 olarak gerçekleşti.

11 aylık süre içerisinde gerçekleşen bu artışta istihdam edilen 26 milyon 956 kişi varken; 2018 yılı Ocak ayında istihdam edilen kişi sayısı 28 milyon 29 kişi oldu.

İşsizlik ve istihdam rakamlarındaki bu gelişmeler milli istihdam seferberliğinin merkezinde olan gençler, kadınlar ve engelliler için de benzer şekilde devam ediyor.

 

Engellilere Hem İstihdam Hem Hibe Desteği Var!

Hayaller Engelsizdir!

Kendi işinin patronu olmak isteyen engelli vatandaşlara hibe desteği veriliyor. Girişimcilik eğitimi alan ve sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 oranında engelli olduğunu belgeleyen vatandaşlar 36 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltilen hibe desteğinden yararlanabilecek.

Geçtiğimiz yıl bu destekten yararlanan 187 engelli vatandaşa toplamda geri ödemesiz 6 milyon 732 bin 779 TL hibe verildi.

Engelli çalışan istihdam etmek isteyen işverenlere de önemli bir destek de paket içerisinde. İŞKUR’a kayıtlı engellileri 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihlerinde bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alan özel sektör işverenlerinin, bu sigortalılar için ödeyecekleri primleri ve vergileri 18 ay süreyle devlet tarafından karşılanıyor.

 

İş Hayatında Daha Fazla Kadın Olacak!

Kadın istihdamında geçtiğimiz yıllardan bugüne kadar önemli adımlar atıldı. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23’lerden yüzde 34’lere, istihdam oranı ise yüzde 20’lerden yüzde 29’lara yükseltildi. Hedef kadın istihdam oranının yüzde 41 üzerinde gerçekleşmesini sağlamak. Yapılan olumlu düzenlemeler sayesinde bu hedefin gerçekleşmesi çok uzak değil.

İŞKUR tarafından verilen işbaşı eğitim programlarından yararlanan kadın sayısı gittikçe artıyor. Yakın zamanda işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara, bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 400 TL’lik bakım desteği verilmeye başlanacak. Ayrıca sanayi sektöründe bu eğitim ve kurslara katılan kadınlara 6 ay boyunca günlük 61,65 TL ödeme yapılıyor; genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primleri devlet tarafından ödeniyor.

Ayrıca çalışan kadınlar adına kreş hizmeti veren işverenlere önemli bir destek daha veriliyor. İşverenlerin kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15’i vergiden istisna edilmiştir. Bu rakam geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu Kararıyla yüzde 50’ye çıkarılmıştır. Böylece çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 TL’den 1.015 TL’ye yükseltilmiştir.

Ek olarak çalışma hayatında beklenen ve işverenlere önemli avantajlar sağlayan bir teşvikte kadınlarla ilgili. 18 yaşından büyük kadınları 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihlerinde bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alan özel sektör işverenlerinin bu sigortalılar için ödeyecekleri primleri ve vergileri 18 ay süreyle devlet tarafından karşılanıyor.

Devam edecek…