Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Milli istihdam teşvikleri-II

Geçtiğimiz gün milli istihdam seferberliği kapsamında uygulanan destek ve uygulamalardan bahsetmiştik. Bugün yazımız devamıyla genç istihdamının desteklenmesi, kupon yöntemi, imalat ve bilişim destekleri ile diğer desteklere yer vereceğiz.

***

Esnafa ‘Bir Senden Bir Benden’ desteği

Milli istihdam seferberliğinde esnaflara hem sigorta prim ve vergi hem de ücret desteği veriliyor. ‘Bir Senden Bir Benden’ olarak bilinen bu destek, daha kısıtlı imkânlarla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan 1-3 çalışanı olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi bulunan işverenleri ilgilendiriyor.

2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak 1 Ocak 2018 ile 30 Kasım 2018 tarihleri arasında işe alınan 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük gençlerin ücret, prim ve vergileri sigortalının işe alındığı aydan başlamak üzere bir ay esnaf işverence bir ay devlet tarafından karşılanacak.

***

Güvenli gelecek için gençlere destek

İşgücü piyasasına girmekte olan gençlerin nitelikli eğitim almasını sağlamak ve istihdama girmesini kolaylaştırmak adına geçtiğimiz yıldan bu yana 220 bine yakın gence destek sağlandı.

2018 yılında, bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarımızın süresini 3 aydan 6 aya çıkarak, nitelikli eğitimin süresi uzatıldı. Bu programlara katılan gençlerin cep harçlığı günlük 54 TL’den 61,65 TL’ye yükseltildi. Ayrıca bu programa katılan gençlerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılamaya devam ediyor.

Gelecek teknolojilerinin üretimi ve geliştirilmesi gençlere emanet. Bu anlamda siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan 18- 29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarımızın süresi 9 aya kadar uzatacak ve programa katılan gençlere günlük 75 TL cep harçlığı verilecek.

18-25 yaş arası gençlerin kayıtlı çalışmaya başladıklarında yetim aylıkları kesilmeyecek. Ayrıca 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük gençleri 01 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2020 tarihlerinde bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alan özel sektör işverenlerinin bu sigortalılar için ödeyecekleri tüm primleri, gelir ve damga vergisi 18 ay süreyle karşılanacak

***

İŞKUR’dan ‘Kupon’ yöntemi

Personel temininde güçlük çekilen mesleklerde “mesleki eğitimde kupon yöntemi” uygulanacak. İŞKUR tarafından yönetilecek bu proje gelişmiş ülkelerde de benzer şekilde uygulanıyor.

2 yıl uygulanacak kupon yönteminde ihtiyaç duygulan mesleklerde 8 aylık sürelerle eğitim verilecek. Bu yöntem ilk olarak nitelikli işgücüne en fazla ihtiyaç duyulan sektörlerden birisi olan bilişim sektöründe uluslararası geçerliliği olan sertifika verilmesi amacıyla yürütülmesi planlanmaktadır.

Mesleki eğitim alması uygun bulunanlara tercih ettiği meslekler ve/veya alt sertifika programları için üst limiti önceden belirlenmiş bir kupon verilecektir. Kişi bu kupon değeri kadar (10 bin TL) eğitimi belirli bir süre içinde almak zorunda olacak ve kuponu başkasına devredemeyecek.

***

İmalat ve bilişim sektöründe ilave istihdam desteği

Milli istihdam seferberliği ile birlikte sigorta prim teşviklerinin asgari ücret üzerinden uygulanmasına yönelik istisnalardan biri imalat ve bilişim sektörüne yönelik.

İmalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her bir sigortalının primleri ve vergileri karşılanacaktır.

2020 yılı Aralık ayına kadar uygulanması öngörülen geçici düzenleme ile 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılarla ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği verilecektir İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine daha fazla miktarda teşvik verilmesi, kadınlar, gençler ve engelli istihdamında daha uzun süreyle destek sağlanabilecektir.

İmalat ve bilişim sektöründe bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalıya 5.412 TL’ye kadar ödenecek ücretler için işverenlere 2.151,45 TL’ye kadar sigorta primi ve vergi desteği verilecek.

***

Sektör temsilcileriyle işbirliği: MEGİP

Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi pratik eğitimle birlikte sağlanabilir. Sadece yükseköğretimde görülen teorik eğitimler yeteri görülmez.

Bu ilke doğrultusunda İŞKUR ile TOBB arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandı. Proje kapsamında iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarında teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulanacak. Diğer diğer çatı kuruluşlarla imzalayacak protokollerle bu sistem yaygınlaştırılacak.

160 fiili günü geçmeyecek şekilde (en fazla 8 ay süreyle) düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara günlük 61,65 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de karşılanacak.