Medaim YANIK
Medaim YANIK
myanik@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Mutlu Evlilik Atölyesi’nin ilki Amerika’da gerçekleşti

Amerika’dayım. “Muslim Mental Health Conference” başlıklı Müslüman ruh sağlığı profesyonellerinin bir araya geldiği ve Müslüman toplumun ruh sağlığı hakkında konuştukları toplantıya katıldım. Sonra çocukluk çağı döneminde yaşanan travmatik yaşantılara bağlı gelişen psikiyatrik/psikolojik bozukluklarının tanı ve tedavisi hakkında 5 saat süren bir atölye yaptım. Ayrıca 35 evli çiftin katıldığı 7 saat süren “mutlu evlilik atölyesi” yaptık. 

 

İslam ve ruh sağlığı alanında çalışan üç grup

Dünyada İslam ve ruh sağlığı alanında çalışan grupları ve kişileri tanımaya çalışıyorum. Anladığım kadarıyla üç grup var. Birinci grup Michigan Üniversitesi etrafında odaklanmış grup daha çok pratik ağırlıklı çalışıyor. Müslüman topluluktaki ruh sağlığı alanında çalışanları bir araya getirip etkileşimde bulunuyorlar. Teorik katkıdan çok ruh sağlığı sorunlarına ve hizmetlerine yoğunlaşıyorlar. Ayrıca insan gücünü arttırmaya çalışan bir dayanışma grubu fonksiyonları var. İkinci grup ise Malik Badri etrafında toparlanmış “İslam ve psikoloji” başlığı altında daha teorik çalışanlardan oluşuyor. Bu grup Batı psikolojisini eleştiriye tutarak, eleştirisel bir bilgi alanı oluşturmuş durumdalar. Kısmen de inşa yapıyorlar. Bu grubun Amerika, Avrupa ve Malezya ayakları var. Üçüncü grup ise Amerika’da Khalil Center etrafında toplanan kişilerden oluşuyor. Bu gruptaki merkez kişi Hooman Keshewarzi. Bu grubun farkı eleştiriden daha fazla inşaya yönelmiş olmaları. Bir yandan Müslüman topluluğa Amerika’da sekiz ayrı merkezde hizmet verirken öbür taraftan İslami geleneğe dayalı bir psikoterapi yöntemi geliştirip bunu da uygulamaya çalışmaları. 

 

Evliliğin maneviyatı ve bilimi: Sevgi ve şefkati büyütmek

Mutlu evlilik atölyesini Khalil Center grubu ile birlikte yapıyorum. Benim geliştirdiğim atölye içeriğine Müslüman topluluğa direkt hitap edecek şekilde İslami gelenekten gelen içerik eklediler. Hedef kitlesi Müslüman topluluk olduğu için bu haliyle Müslüman topluluğun dili ve kültürüne çok daha uygun oldu.

Türkiye’de “Mutlu Evlik Atölyesi” olarak adlandırdığımız atölye burada “The Science & Spirituality of Marriage: Nurturing Love & Compassion” adını aldı. Türkçeye şöyle çevirebiliriz: “Evliliğin maneviyatı ve bilimi: Sevgi ve şefkati büyütmek.”

Aslında bu program Amerikan Müslümanlarının evlilikleri geliştirmek ile ilgili ilk atölye çalışması oldu. Daha öncekiler Türkiye’de olduğu gibi konferans formatında oluyormuş. Halbuki kiliseler bu türden eğitimi on yıllardır yapıyormuş. Böylece Müslüman bir topluluğun bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Bunun başlatıcısı ve parçası olduğum için kendimi mutlu hissediyorum.

Evlilikler Amerikan toplumun genelinde sorun olduğu gibi Müslüman toplulukta da sorun. Amerika genelinde 40 yıllık sürmesi beklenen bir evliliğin boşanma ile sonuçlanma olasılığı yüzde 50 civarında. Müslüman toplulukta ise bu sorun yüzde 30-35 aralığında olduğuna dair çalışmalar var.

Umarım benim geliştirdiğim, Khalil Center çevresinden Hooman Keshewarzi ve Menahal Begawali’nin katkı sağlayarak geliştirdiği bu atölye Amerikan Müslümanlarının evliliklerini geliştirmesine katkı sağlar.