Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Önemli bir aşama

Günümüzde paralel yapı ile iktidar arasındaki savaş ciddi boyutlara ulaştı. Bu mücadele dünyadaki büyük mücadelenin, meydan muharebesinin ülkemizde olacağı düşüncemi doğruluyor. Yani bu mücadelenin sonucu yalnız ülkemizi değil büyük rekabetin sonuçlarını da etkileyecek.

Bu olaylarda neyin doğru kimin haklı olduğunu söylemek kolay değildir. Bir mücadelede tarafların amacı galip gelmektir. Bu nedenle yapılması mümkün her şeyi denerler. Olaylara bakarak hangisinin doğru hangisinin yalan olduğunu söylemek zordur. Hatta böyle bir değerlendirmede suçlu gördüğünüz tarafı daha zor bir duruma düşürebilir, eğer incelediğiniz eylem diğer tarafın yarattığı gerçek dışı bir olayı yansıtıyorsa sizin karşı taraf için yaptığınız değerlendirme daha derin hale gelir ve yanılgınız büyür.

***

Bir darbe ile veya benzer bir eylemle iktidara kimin gelmek istediğini anlamak için çatışmanın başladığı olayla bir analiz yapmak yanıltabilir. Bugün karşılaştığımız olayı şöyle analiz edebiliriz: Egemen olmak isteyen gücün ilk yapacağı şey aynı konuda gücü olanları tasfiye etmektir. Mesela ordu da darbe yapmış ve günümüzde aynı güce sahip olan kurumlar bu konuda etkisiz hale getirilebilir. Askerlerin yargılanmaları bu amaca yönelik midir sorulması gerekir. Şüphesiz olaya adalet karar verecektir ancak yargının paralel devletin kontrolünde olduğu iddiası gerçekse olay adli değil siyasidir. Zaten birçok delilin devlet güçleri tarafından değil bu gibi oyunlara katılan kişilerin paketlerle yargıya taşınması ve bunların bazısının düzmece olduğunun iddia edilmesi o yargılamanın amacının günün ortamına hazırlık olmasını düşündürür. Bugün yargıyı eleştirmek niyetinde değiliz ve adaleti koruyacak başka bir gücün varlığından söz etmiyoruz. Ancak bu durum darbe yapılmasının önündeki engelin kalkması ya da başka bir gücün iktidara talip olmasını engellemek amacı taşır. Ancak etkisiz hale gelen askeri operasyon gücü ise yeni darbe ortağa bile katlanmayacaktır denebilir.

***

Ortaya çıkan en üzücü şey devlet içinde bu gibi operasyonlar yapılırken kurumlarımızın olaya şaşkın bakması ya da taraflardan birinin yanında olmasıdır. Sokak eylemleriyle ya da hukuk dışı davranışlarla iktidara gelmek ya da gitmek ülkenin zayıflığının bir delilidir ve bunlar hangi tarzda yapılırsa yapılsın övülmemelidir. Eğer halk bir değişim isterse seçimler vardır ama buna herhangi bir gücün müdahale etmesi engellenmelidir. Bu görev güvenlik güçlerinin ve yargının görevidir. Kuralları koyma yetkisi de Meclisindir. Meclisi de eleştirebilirsiniz ve onun değişmesi için halka doğruları anlatıp kazanabilirsiniz. Ama bizde genellikle halka sorunlar ve çözüm yolları anlatılmaz sadece karşı tarafı küçük düşürücü bir üslup kullanılır.

Büyük bir mücadelenin içindeyiz. Beni rahatsız eden taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi değildir. Şimdi hedefte devletimiz vardır, devlet dışı güçler mücadele vermektedir. İktidar, kanunlara uyduğu zaman devlet sayılır ve yapının devleti koruması sağlanır. Yani kanun dışı iç ve dış operasyonlar devletin güvenlik güçleri tarafından engellenmelidir. Bunlar kanunlara uygun işler yaparlar ve devleti korumak için çete olmak gereksiz derler. Bu mücadele yasalara uygun biçimde yürütme görevlilerince yönlendirilmelidir.