Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Otomatik BES’e devam

Bireysel tasarrufların artırılması amacıyla yürürlüğe konan düzenlemelerden birisi de Bireysel Emeklilikte otomatik katılım idi. 25 Ağustos 2016 günü Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Otomatik Bireysel Emeklilik sistemi 2018 yılında da uygulanmaya devam edilecek. Bu kapsama, Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşının altındaki tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar dahil olmaya devam edecek.

Bu uygulamaya,

- Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak 1000’den az olan bir işverene bağlı çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren sisteme girdi.

- Çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

- Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10’dan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren, sisteme dahil olacak.

Diğer kamu idareleri 1/1/2018 tarihi itibarıyla otomatik BES sistemi planına dahil edildi.

Çalışanın katkı payı, SGK prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutar olacak. Çalışan bu oranı artırabilecek. Yeni asgari ücrete göre, için 60,89 TL iken, SGK tavanı üzerinden prim ödeyenler için 456,64 TL olacak.

Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 işgünü içinde çalışana iade edilecek.

BES'te yüzde 25 devlet katkısı da olacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, ayrıca bin TL ilave devlet katkısı sağlanacak.

 

Yılbaşında fazla çalışma onayına ve vergi dilimine dikkat!

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle, her yılın Ocak ayında alınması zorunlu olan fazla çalışma onayı kaldırıldı.

Yeni haliyle, fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.

2018 vergi dilimlerinde, geçtiğimiz yıl bir Tasarı’ da yer alan düzenleme, Kanunlaşmadı. Bu düzenleme yüzde 27’ lik vergi oranının yüzde 30’ a çıkarılmasını öngörüyordu. Ancak bu yasalaşmadı. 2018 yılında da yüzde 27 olarak 3. vergi dilimi oranı uygulanmaktadır.

14.800 TL'ye kadar                                                                             % 15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası                              % 20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin

34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası                                                   % 27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde

120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası     %35

 

 

İşsizlik ödeneği de arttı

01.01.2018-31.12.2018 dönemi için 2.029,50 TL asgari ücret üzerinden aylık işsizlik ödeneği tutarı en az 811,80 TL ve en yüksek tutar ise 1.623,60 TL olarak uygulanmaya başladı. Bu tutarlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme gerçekleştirilmektedir.