Öykünün en güzel ‘Yüz’ü

Öykü üzerine uzun yıllardır çalışan, düşünen, eserler kaleme alan Necip Tosun, ‘Ne okuyalım’ diye soranlara kılavuz niteliğinde bir eser hazırladı. ‘Türkçenin En İyi 100 Öykü Kitabı’ yakında çıkıyor.

Çok güzel öyküler okudu, çok  da güzellerini yazdı... Biriktirdi, değerlendirdi ve kitaplar kaleme aldı. ‘Öykümüzün Sınır Taşları’nı, ‘Modern Öykü Kuramı’nı kitaplığımıza kazandırdı örneğin... Bir başka kitabında ‘Öykümüzün Kırk Kapısı’ndan geçirdi okuru. ‘Günümüz Öyküsü’ yine onun kaleminden çıktı. Şimdi bir ilke imza attı usta kalem Necip Tosun; ‘Türkçe’nin En İyi 100 Öykü Kitabı’nı hazırladı. Öğrenciler, edebiyatseverler karşılarında bir yazar-çizer görünce hep sorar ya: ‘Ne Okuyalım’ diye. İşte bu soruya en doyurucu cevap olacak Türkçenin En İyi 100 Öykü Kitabı...

ÖYKÜ MİRASIMIZI TARADI

Peki nasıl oluştu bu 100 öykülük seçki? Necip Tosun cevaplıyor: Öykü ile ilgili kitapları hazırlarken, öykü dünyamızın neredeyse tümünü taramış, okumuştum. Bu toplu okuma sürecinde bir yandan öykücülerin en iyi kitaplarını seçmiş, bir yandan da bu çalışmalarda yer almamakla birlikte bazı kitapların çok iyi olduğunu tespit etmiştim. Böyle bir seçki hazırlama fikri bu okumalarım sırasında oluştu. Hem türünde hem de o yazarın toplam ürünleri içinde en önde duran, yazarların en iyi öykü kitabı olarak gördüğüm kitaplar ile öykü tarihimizde önemi olduğunu düşündüğüm 100 kitaplık bir seçki hazırlanabilirdi. Amacım hem öykü tarihimizde iz bırakmış önemli kitapları hem de beğendiğim kitapları bir araya getirerek yararlı bir kaynak ve öznel beğeni kalıplarını aşmış bir kılavuz kitap oluşturmaktı.

İDEOLOJİK SAPLANTI YOK

Edebiyatımızdaki temel eksikliklerden biri kuşkusuz mevcut birikimin değerlendirilememesi, edebiyat tarihçiliğinin yeterince gelişmemiş olmasıdır. Ülkemizde gerek şiir, gerek roman gerekse öykü tarihi açısından oldukça yetersiz çalışmalar var. Belki de bu konudaki en büyük eksiklik kılavuz, yol gösterici kitapların eksikliğidir. Her yaşta, her konumda okur için önerilebilecek şiir, öykü, roman kitapları seçkilerinden yoksunuz.  Necip Tosun bu çalışmasında hem türünde hem de o yazarın toplam ürünleri içinde en önde duran, yazarların en iyi öykü kitabı olarak gördüğü kitaplar ile öykü tarihimizde önemi olduğunu düşündüğü 100 kitaplık bir seçki hazırlamış oldu. Kitap hazırlanırken dar görüşlü, tek açılı, ideolojik ve duygusal yaklaşımlardan uzak durduğunu söyleyen Tosun, kalıplaşmış beğenilere teslim olmamaya özen gösterdiğini dile getiriyor. Bu çalışma sayesinde binlerce öykü kitabı arasından farklı dünya görüşü ve farklı öykü anlayışlarından örneklerle öykü sanatının inceliklerini öğrenmek isteyenler için bir yol haritası olacak elimizde. Emin Nihat’ın Müsameretname’si ile başlayıp, Faruk Duman’ın Seslerde Başka Sesler ile biten çalışma, 100 kitapla öykücülüğümüz hakkında bilgi edinmek isteyenlere iyi bir klavuz... Kitap yakında Dedalus Yayınları’ndan çıkacak.