Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Oylarımızla teröre ve ihanete dur demeliyiz!

Ülkemiz oldukça zor günlerden geçiyor. Neredeyse her gün şehit haberleriyle sarsıldığımız Türkiye’mizde son olarak Ankara’da yaşanan acı terör saldırısı hepimizi derinden sarsmıştır. Birlik ve beraberliğin önemi bugünlerde çok daha öne çıkıyor. İç düşmanlar, paralel örgüt ve terör örgütleri, ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynamaya çalışıyor. Selam bile vermeyen düşman kardeşlerin bile kolkola girdiği bu dönemde birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin devamı için 1 Kasım’da oylarımızla teröre ve ihanete dur demeliyiz. 

İfade, inanç ve teşebbüs hürriyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması AK Parti’nin temel prensibidir. Bu anlayış çerçevesinde, temel hak ve özgürlükler alanında adeta ‘sessiz devrim’ yaşanmış, birçok adım atılmış ve temel reformlar hayata geçirilmiştir.

13 yıllık AK Parti iktidarı döneminde, mevzuatın önemli bir kısmı gözden geçirilmiş ve antidemokratik hükümler değiştirilmiştir. Özellikle darbe dönemlerinde topluma dayatılan temel kanunların büyük bir kısmı yenilenmiştir.

Ak Parti İktidarının devamı halinde de darbe dönemi eseri diğer kanunların ve ilgili mevzuatın kaldırılarak (özellikle daha önce de dile getirdiğim 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu) büyük Türkiye yoluna devam edileceğini düşünüyorum.

AK Parti iktidarı döneminde iş ve sosyal güvenlik mevzuatında önemli yenilikler ortaya konmuştur. Evlat edinme, işçi annenin ölümü ve prematüre doğumlarda izin haklarının genişletilmesini sağlandı, eşi doğum yapan işçiye babalık izni verilmesi düzenlendi. 1 Kasım Seçim Beyannamesinde de önemli vaatler yer alıyor.

- İşçi ve memur tüm çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı ve çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanınacak,

- Özel sektör işletmelerinde eğitim birimleri kurulması teşvik edilecek. Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının meslek eğitimi vermeleri özendirilecek,

- Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerimize de önümüzdeki dönemde yıllık ilave 1.200 TL verilecek,

- 51 ilimizde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluk kaldırılacak, bu imkandan 251 bin küçük işletmenin yararlanmasını sağlanacak.

- Kamu ve özel sektörde alt işverenlerin ve alt işveren işçi sayılarının tespit edilmesini ve güncel olarak sağlıklı bir şekilde takip edilmesi sağlanacak,

- Asgari ücreti 1.300 TL’ye yükseltme yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklifte bulunulacak. Ayrıca, yapılan işin tehlike sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırılma sağlanacak.

Bunlardan daha önemlisi bin yıllık kardeşlik ve barış için oylarımızla teröre ve paralel ihanete dur demeliyiz. Ülkemin güzel insanlarını bu tür terörist eylemlerle tehdit edenleri lanetliyorum.

İş hukukunun temel kaynağı çıktı

Seçim sürecinde 2015 yılında ‘Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi’ isimli  kitabımı çıkarmıştım. Şimdi de bir yandan seçim çalışmalarına devam ederken, öbür yandan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Koç ile kaleme aldığımız ‘İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi’ kitabı Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Uzun bir çalışma sonucu ortaya çıkan bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, işletmelerde karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiş ve uygulamada kullanılabilecek belge, tutanak ve uygulama örneklerine yer verilerek rehberlik yapılmıştır. Ayrıca güncel yargı kararlarına da kitap içerisinde yer verilerek tereddütlü konulardaki yargısal görüşler ele alınmıştır.

Kitabın bir başka önemli özelliği ise İş Hukuku konusunda, 2015 Eylül ayına kadar yayınlanmış yasal mevzuata, yönetmeliklere ve iş hukukuna ilişkin diğer görüşlere yer verilmesidir.

Bu çalışma; başta insan kaynakları (personel) çalışan ve yöneticilerine, işletme müdürlerine, fabrika müdürlerine, SM-SMMM-YMM gibi meslek mensuplarına, mimar ve mühendislere, avukatlara, sendikacılara, öğrencilere, İSG profesyonellerine, şirket sahiplerine, kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan denetim elemanlarına hitap etmekte olup, bir başucu kaynağı olacak şekilde hazırlanmıştır.

‘İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi’ isimli bu rehber kitabı Seçkin Yayınevi’nden (0312-4353030) ve satis@seckin.com.tr’den talep edebileceğiniz gibi tüm kitapçılarda da bulabilirsiniz.