Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Özlük dosyaları kaç yıl saklanmalı?

İş Kanununa göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanı sıra İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İş Kanunu’nda işçi özlük dosyasında yer alacak belgeler açık olarak belirtilmemiştir. Ancak, iş başvuru formu, iş sözleşmesi, görev tanımları, nüfus kâğıdı örneği ve vesikalık fotoğraf, ikametgâh ilmühaberi (yerleşim belgesi), adli sicil kaydı, İSG eğitim belgeleri, mesleki eğitim belgeleri, sağlık raporları, diploma sureti, deneme süresi değerlendirme formu, ihtarname, tutanak ve diğer belgeler, disiplin kurulu kararları gibi belgeler yer alabilir.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

İş mevzuatında özlük dosyalarının kaç yıl saklanması gerektiği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. SGK mevzuatına göre; işveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince saklamak zorundadır. SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde de bu kayıt ve belgelerin onbeş gün içinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre kişisel sağlık dosyalarının 15 yıl saklanması gerekmektedir.

Kariyer ve istihdam fırsatları

Üniversite giriş sınavında başarılı olup, zorlu bir eğitim sürecini tamamlayanları ciddi bir kariyer ve istihdam sorunu bekliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de istihdam son derece önemli ve çözüm üretilmesi gereken en öncelikli konulardan biridir.

Özellikle piyasanın aradığı niteliklerle mezunların nitelikleri örtüşmediğinde genç mezunlar doğru yerde ve doğru pozisyonda istihdam edilmeyebiliyor.

Son yılların en başarılı kurumlarından birisi olan Türkiye İş Kurumu yönetimi de hem mezunlar için kariyer ve istihdam fırsatları yaratmak ve hem de şirketler/işletmeler için adaylara doğrudan ulaşma ve işyerlerini tanıtma fırsatı vermek için büyük çaba harcıyor.

İş arayanların fuara katılan işyerleri ile yüze yüze görüşerek onları tanımalarına, istihdam politikaları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kısa sürede işe girmelerine, mesleği olmadığı için işe girmekte zorlananların İŞKUR’un düzenlediği mesleki eğitim projelerinden yararlanarak daha kısa sürede işe girmelerine imkan vermektedir. Ayrıca, MEB’e bağlı teknik ve mesleki eğitim veren okullarla Üniversitede okuyan öğrencilerin staj olanakları sağlanmaktadır.

Bu anlamda İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İstanbul Kariyer ve İstihdam (İSKİF) 2014 Fuarı İşgücünü arz ve talep edenleri iş piyasası hakkında bilgilendirmek, istihdama girişlerini kolaylaştırmak ve çalışma hayatında başarılı olma konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek, nitelikli işgücü temininde yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kariyer ve İstihdam’ konusunda düzenlenen fuar ile işsizliğin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece önemli ve çözüm üretilmesi gereken ekonomik ve sosyal bir sorun olması nedeniyle bireylerin topluma girmesi ve sosyal yaşantılarını güçlendirmesi için istihdam olanaklarının artırılması ve işsizliğin azaltılması amacı ile bu yıl 4. düzenlenen İSKİF’2014 İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı’nda iş arayanlar ve işverenler buluşuyor.

Mezunlar ve işverenleri yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde bir araya getirmenin üretim ve hizmetin kalitesini artırdığı bilinen bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında İSKİF’2014 İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı’nın olumlu katkıları olacağı açıkça görülmektedir.

Böylesine önemli bir projeyi geliştiren ve hayata geçiren İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü sayın Muammer Coşkun ve mesai arkadaşlarını kutluyorum.