Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Paralelden kurtulmak

Paralel devlet ülkenin daha iyi yönetilmesi amacıyla kurulmuş gibi gözükür. Bu yapıda yer alanlar meşru olmadıklarını görse bile ülkeyi daha iyi yönettiklerini öne sürer ama ülkenin yıpranmasına neden olabilirler. Bu iddia onlara yöneltilince bu sözlerin doğru olmadığı, asıl amaçlarının ülkeyi daha iyi yönetmek olduğunu söylerler. Normal devlet yapısının meşru olsa bile meşruiyetin ve iyi yönetme yeteneğinin ve dürüstlüğün ölçüsü olmadığı için kendilerinin de en az ortak olmaları gerektiğini savunurlar. Paralel devletin yapacaklarının bir sınırı yoktur. Meşru devlet hem kanunlara uymak hem de eleştirilmek durumundadır. Paralel devlet yeni değildir. Başlangıç tarihini bilmiyorum ama ben onlarla ve meşru devletle beraber yaşadım. Sadece örnek olması için, başka hiçbir beklentim yokken, bir örnek sunuyorum. Dediğim gibi bu bir örnektir ve tamamı bir ansiklopediye sığmaz.

12 Mart öncesi bir darbe hazırlığı MİT tarafından izlendi. Ben bu operasyonun başrolündeydim. Ancak izlenen kişiler beraat etti ben de bundan memnun bile oldum. Çünkü ben kimsenin üzüntüsüne sebep olmak istemem. Ancak bu sonuçta benim hiçbir katkım olmadı. Yargı gösterilen hiçbir belgeyi gerçek saymadı. Bir süre sonra o olayda izlenenlerin ön safında yer alan bir gazeteci yeni bir MİT müsteşarı tarafından evine davet edilmiş ve yardımcılar ile birlikte yemek yemişler. Toplantıda yapılan istihbarat eleştirilmiş ama bir yardımcı bunun onlara çok faydalı olduğunu çünkü yakalanmasalardı cunta içinde ayrışma olacağını ve bu durumun onlar için çok faydalı olduğunu söylemiş. Yani teşkilat cuntacıları kötü bir akıbetten kurtarmış bu arada operasyonda yer alan kişi bertaraf edilmiş ve onlar da sorunsuz yaşama imkanına kavuşmuşlar. Bu darbe teşebbüsü izlenirken meşru devletin o günkü cumhurbaşkanı, başbakanı, genelkurmay başkanı da dahil operasyondan haberdardı ve takibi endişeyle izlemişlerdi. Bu operasyonu o zamanın müsteşarı yönetmiş ve bunu bir başarı saymıştı. Paralel yapı bunu kabul etmemiş ve kendi lehine çevirmişti. O müsteşar bir operasyonla işinden uzaklaştırılmış ve bir başarı sayılmış gibi Lizbon büyükelçiliğine atanmıştı. Ben kimliğimin açıklanması nedeniyle teşkilata alındım ama bana nasıl davranılmış olabileceğini, tahmin edersiniz. Çünkü paralel yapı devrede idi.

Paralel devlet siyasi yapılarla yakın olmaz. Meşru devletin içlerinden bazı kişilerle  ilişki kurarlar ve bu mevcut yönetimi kendilerince uygun olan bir biçimde yönetebilmek isterler ve bazen bu yüzden liderliği bile ele geçirebilirler.Yani gayeleri meşru devleti ele geçirmek olup demokratik sistem içinde seçim yoluyla iktidara gelmek değildir. Devrede oldukları dönemlerde içlerinden bazı kişilerin kendilerine hizmet etmesini sağlarlar. Asıl güçleri sermaye ve bunların kontrol ettiği medyadır, paralel yapı taraftarı medya elemanları, kendi görüşlerinin propagandasını yapar ama karşı tarafın medyasının da etkisizleştirilmesine de çalışır. Bahsi geçen bu elemanların çoğu başlangıç düşüncelerini reddeder ve aldıkları talimata göre yazı yazar, programlar düzenler.

Bu yapıyı etkisiz kılmanın yolu meşru devlet içinde paralel yapı elemanlarının örgütlenmelerini engellemek ve güçlü ve akıllı bir bürokrasiye sahip olmaktır. En etkili oldukları medyada yasak koymak yerine, çünkü bu tip yasaklar tüm dünya ölçeğinde reddedilmektedir, onların rollerini kendilerine anlatmak ve bunun sebebini söylemek gerekir. Bu üstesinden gelinmesi zor mücadele akla uygun olmalı ve paralel yapı taraftarlarının menfaat için kullanıldığı da kabul edilmelidir.