Sevil NURİYEVA İSMAYILOV
Sevil NURİYEVA İSMAYILOV
snuriyeva@stargazete.com
Yazarın Sayfası
Dinle

Rusya – Çin ve Çin – ABD ittifakları üzerine sorular

ABD'nin küreselci ekibi ile Çin arasında gerçekten derin ihtilaf söz konusu mu? Çin ile Rusya ittifakı gerçekçi ve uzun vadeli mi? Bu sorular, geleceğin şekillenmesinde önemli sorulardır.

Çin ile ABD anlaşırsa, Rusya üzerine hangi senaryo devreye girebilir?

Rusya tarihin bazı dönemlerinde savaşlarla, yönlendirme senaryolarla hatalar girdabına düşmüştür.

Rusya Çariçesi Katerina, kendi döneminde önleme çabaları ile Batı'daki dönüşümleri kendi ülkesinde tatbik ederek, rüzgarın önünü kesmeye muvaffak olmuştur. Lakin sonuç olarak İngiliz senaryoları, Rusya'yı her defasında çöküşe iteklemiştir. Evet, iki dünya savaşından da kazanarak çıkan bir ülkeden bahsediyoruz. Lakin her defasında Rusya üzerinden savaş teorileri sonuç vermiştir.

Rusya – Fransa, Rusya – Osmanlı, Sovyetler Birliği – Almanya savaş süreci ve içeriklerine bakıldığında, Rusya'nın refleksleri ve dünyayı yönetme ihtirası karakteristiğini anlayarak sürecin organize edildiğini, bu organize işinde ise İngiltere'nin rolünü iyice anlamamız gerekiyor.

Peki, neden tarihten ders çıkarılması için bu hatırlatmanın önemi vardır?

Geçmişteki süreçleri doğru anlamazsak, şimdi dizayn edilmeye gayret edilen senaryoları anlamak zordur!

Çin – Rusya ilişkileri bu açıdan önemlidir. Çin'in siyaset anlayışına bakılmalı ve savaşmadan kazanma stratejilerini benimsemiş Çin ile ABD arasındaki derin ilişkileri görebilmemiz şarttır.

Tabii ki "hangi ABD" diye sormadan geçmemek de yarar vardır.

Çin, Rusya topraklarını sessizce işgal ediyor. Rusya'nın bomboş arazilerinde Çin işadamlarının boy göstermesi ve giderek fazlalaşan Çinli vatandaşların, Rusya'nın geleceği açısından bakıldığında nasıl etkilere neden olacağını düşünmeden edemiyorum!

Çin, ABD'nin küreselci takımı ile anlaşırsa, coğrafyanın kaderi açısından neler olabilir?

Türkistan'ın bozkırları, kimlerin arasında paylaşım konusu olur?

Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek isteyen aklın esas gayesini görebiliyor muyuz?

Şu anda Orta Asya'daki akrabaların varlığı ve geleceği açısından olaya bakılırsa, sürece kimlerin hakim olacağı önemli değil mi?

Çin bu coğrafyaya hakim olmak istiyor, çünkü kendi güvenliğini oralardaki varlığı ile tanzim etme planlamasında. Boşuna Kazakistan'ın bomboş bozkırlarında, Çin etkisinden dolayı Rusya ile ittifakı derinleştirmekte.

Başka çare mi var, Kazakistan açısından? Peki, Rusya ile ilişkiler kötüleşirse, oradaki ciddi orandaki Müslüman Türk nüfusun geleceği açısından nelerin olacağını hesaplamak zorunda değil miyiz?

Denge, işte hep dengeden bahsediyoruz.

Rusya içinde ciddi etkili güçler vardır ki, Batı ile ittifakı önemser. Tarihten de biliyoruz ki, Osmanlı ve Çarlık Rusya'sı devletlerinin içine nüfus batıda yetiştirilmiş isimler üzerinden olmuştur.

Şimdi Çin ile Rusya ve ABD arasında anlaşma olursa, bozulur mu ve sekteye uğrar mı? Uğrarsa özellikle Orta Asya bozkırları nasıl etkilenir? Çin nüfusunun ağırlığı, bozkırlarındaki demografi yapının değişmesine hizmet eder mi? Ben sadece bu sorular üzerine düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu sorulara cevap muhakkak ki düşünülmektedir. Lakin biz toplum olarak bu derin konulara odaklanırken, duygularımızla değil aklımızla nizam kurgusunu benimsemek zorundayız. Biz kendi coğrafyamızdaki varlığımızı, Türk Devlet aklı ve İslam sancaktarlığı felsefesi ile pekiştirebildik. Bu yol, vazgeçilmez kurtarıcı yoldur. Tarih ispat etmiştir.