Yazarlar

Resul TOSUN

Resul TOSUN

rtosun@stargazete.com

Savunuyor görünüp davayı satanlar!

Resul TOSUN tüm yazıları

Pazar günü 30 İslam ülkesinden parlamenterlerin oluşturduğu‘Kudüs İçin Parlamenterler Birliği’nin İstanbul’da bir atölye çalışması vardı.

BM Güvenlik Konseyi’nin 23 Aralık 2016 tarihinde aldığı 2334 sayılı kararı konu edinen bir çalışmaydı.

***

Toplantıda Filistin’in Türkiye/Ankara büyükelçisi Fayid Mustafa ve Birliğin yönetim kurulu üyesi İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati’nin yanı sıra parlamenterler, hukukçular ve gazetecilerden oluşan50 civarında katılımcı vardı.

İki celse halinde yapılan toplantıda üç tebliğ sunuldu ve 2334 sayılı kararla ilgili yapılabilecekler tartışıldı.

***

Bilindiği üzere İsrail, yıllardır Filistinlilerin arazilerini gasp ederek Yahudileri yerleştirdiği toplu konutlar inşa ediyor.

Hem savaş hem de insanlık suçu olan bu tasarruflara karşı maalesef uluslararası camia sessiz kalıyordu.

İsrail debu sessizlikten istifade ile yeni araziler gasp edip toplu konut yapmayı sürdürüyordu hâlâ da sürdürüyor!

İşte ilk kez 23 Aralık 2016’da Güvenlik Konseyi 2334 sayılı kararı alarak Kudüs dâhil işgal altındaki Filistin’in demografik yapısını değiştirmeye yönelik yerleşim birimi inşasının hukuksuzluğunu kayıt altına aldı.

***

2334 sayılı karar İsrail devletinin arazi gaspıyla yerleşim birimi inşa etmesini, Filistinlilerin evlerini yıkarak onları göçe zorlamasını, uluslararası kanun ve kararların ihlali sayıp kınadığını, 1967 sınırları esas alınarak kurulması öngörülen iki devletli çözüme tehdit oluşturduğunu kayıt altına aldı.

Bu karar, İsrail’in yerleşim birimi inşasını durdurması gerektiğini, 2001’den beri yapılan yerleşim birimlerinin iptalini ve 1967’den beri yapılan yerleşim birimlerinin hukuksuz olduğunu içeren çok önemli ve tarihi bir karardır.

İsrailbu kararı tanımadığını açıklamış ve iptali için çalışmalar başlatmıştır.

***

Bu karar Filistin davasını savunanlar için gerçekten çok önemli ve tarihi bir karardır.

Tabii ki önemli olan da bu kararın uygulanmasıdır.

Çünkü İsrail alınan kararları uygulamamakta mahirdir!

Uygulandığı takdirde Filistinlilerin gasp edilen bütün haklarını iade imkanı veren bu karar İslam ülkeleri için de tarihi bir fırsattır.

İşte Kudüs İçin Parlamenterler Birliği bu fırsatı değerlendirme babında böyle bir atölye çalışması yaparak duyarlılık oluşturmayı hedeflemiştir.

***

Birliğin toplantı sonunda aldığı tavsiye kararlar özetle:

1-İsrail’in -2334 dâhil- uluslararası kararları ihlali konusunda dünya parlamentolarının bilgilendirilmesi,

2-Parlamenterlerin 2334 sayılı karar dâhil önceki kararların uygulanması için hükümetlerine baskıyı artırmaları,

3-Eski yeni bütün parlamenterlerin, uluslararası ve bölgesel kuruluşların,  emri vakilerle uluslararası sözleşmeleri ve kararları ihlal eden İsrail devletine fiilen karşı çıkmalarının gerektiği,

4-Parlamenterlerin bütün resmi ve sivil güçlerle birlikte uluslararası toplumun 2334 sayılı kararı uygulaması ve Siyonist politikalara karşı çalışmalarını sürdürmeleri,

5-2334 sayılı kararın uygulanması ve uluslararası meşruiyeti ihlal eden işgalcilerin yargılanması için parlamenterlerin ulusal bölgesel ve yerel kurumların önünde etkinlikler düzenlemeye çağrıda bulunmaları tavsiye edilmiştir.

Toplantıda en dikkat çeken tespit ise Mahmud Mübarek’in Filistin davasını resmen savunmakla yükümlü olan sorumluların davayı savunmak yerine davanın başına çorap ördüklerini söylemesiydi!