Yiğit BULUT
Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

“ŞER İTTİFAK’ı” ve taşeronları!

Geriye doğru dikkatli bakanlar şu gerçeği çok net görecekler; Türkiye’de her alanda “önemli adımların atıldığı dönemlerde” yaşanan terör olaylarının-siyasi saldırıların-finansal manipülasyonların detaylarını Türkiye’nin attığı adımlarla eşzamanlı inceleyince, görünen açık: saldırı tek “odaklı” değil! Ortada devletler ve onların gizli servisleri ile “bazı iç yapılanmaların” birlikteliğinden ortaya çıkan bir ŞER İTTİFAK’ı var ve bakmasını bilenler için GERÇEK apaçık ortada!

Sevgili dostlar, Türkiye’nin son 10 yılda her alanda aldığı yolda dönüp geriye baktığımızda güzergah üzerinde hep birlikte “çok ciddi şer” unsurlarının bertaraf edildiğini ve Türkiye’yi istedikleri gibi “çekip-çevirmeye” alışan yapılanmaların devre dışı bırakıldığını görebiliriz... Bugün de durum farklı değil; YERLEŞİK DÜZEN çökme yolunda ve kendileri-taşeronları “son çabalarını” ortaya koyuyorlar!

Kimler mi? Birlikte sorgulayalım;

1-Maddi-manevi varlıklarımızı bizden çalan 1946’dan bugüne palazlanan YERLEŞİK İÇ DÜZEN,

2-Orta Doğu-Yeni Dünya çizgisinde etkisizleştirilen ülkeler,

3-Dışarı taşmasına imkan verilmeyen-kendi vatandaşlarını katletmesine dünyanın seyirci kalmasına rağmen DUR dediğimiz Suriye ve sahipleri,

4-Kürt kökenli vatandaşlarımıza etki etmesine izin verilmeyen örgütler ve iç yapılanmalar,

5-Manevi vesayet tesis etmesine izin verilmeyenler,

Ve bütün bu “negatif” unsurlara ek olarak “kaos örgütleyerek” maddi varlıklarımızı sömüren iç-dış koalisyonlar ve diğerleri... Bir de tespit yapalım; bu bileşenler ve uzantılarının hepsi “yaralı”, hepsi “Türk Halkının ve Devletinin üstünden el çiktirilmiş” ve tamamı köşeye sıkıştırılmış durumda...

Diyeceksiniz ki; bu nasıl “durdurulma”, hala küçük de olsa bazı eylemleri devam ediyor? İşte ayrıntı da burada gizli; bu koalisyon artık çaresizce akıldışı hedeflere saldıracak hatta sokakları, ekonomimizi, siyasi denklemimizi, “KAOS’a sürüklemeyi deneyecek” kadar çaresiz durumda ! Daha açık ifadesiyle; son aylarda denenenleri zorlamaya kadar “akılları kaymış”, umutları “başka baharlara” kalmış durumdalar ve attıkları adımlar “etkileme-orta uzun vadeli eylem” değil, sadece ve sadece ÇARESİZLİK, bitmişlik ve TÜKENMİŞLİK!

Sevgili dostlar, son 10 yılda Türkiye üzerinde “maddi-manevi etkilerini” kaybeden bu koalisyon güçlerinin ve içerideki işbirlikçilerinin, tek bir ortak hedefi var; yollarını tıkayan Başbakan Erdoğan’ı durdurmak, Türkiye’yi girdiği “En Büyük Olma” yolundan döndürmek ve alıştıkları “eski pis defterleri açarak, HERŞEYİ KENDİ hanelerine yazmak! Bu yolda yıllardır kullandıkları sinsi ve iğrenç oyun planları da açık; terör, hatta zaman zaman sivillere yönelik aşağılık saldırılar sonucu “siyasi erime” etkisi zorlamak ve TOPTAN KAOS EŞİĞİNE ülkeyi getirmeyi denemek ! Hedef dediğim gibi açık; Türkiye’yi yeniden parmaklarında oynatmak...Birileri aklını kaybetmiş gibi saldırıyor, sokakları karıştırmaya, ekonomiyi bozmaya, siyasi denklemi çökertmeye çalışıyor; birileri de siyasi-maddi çıkarları için avuçlarını ovuşturup şöyle diyorlar; “bu gidişata ne Hükümet ne de Erdoğan dayanamaz”! Bu gaflet uykusu içindeki gafiller şunu bilmiyorlar; oynadıkları bu pis oyundan geriye kalan posa onları boğacak ve eskinin özleminde yanıp tutuşurlarken taşeron-sahip hep birlikte “yok olup gidecekler”!

Sonuç: ŞER koalisyon’u ve taşeronlarının “ne pahasına olursa olsun” varolan siyasi yapıdan kurtulma, Türkiye’yi yolundan döndürme hırslarının dışa vurumu, akıllarının kendilerini çoktan terkettiğini gösteriyor! Kimin öldüğü, kimin zarar gördüğü umurlarında değil! Tek dertleri var; istikrarsızlığı hakim kılmak ve bu süreç sonunda “eski, özledikleri, istedikleri gibi yönetibildikleri Türkiye” kavramını yeniden hayata geçirmek...Olmayacak beyler OLMAYACAK! Yapamayacaksınız! Bu halk, bu ülke ve binlerce evladını sizlerin son 30 yılda oynadığı pis oyunlar sonucu şehit veren bu millet, sizing “itibarli olmasını zorladığınız taşeronlarınıza” itibar etmeyecek! Kaç ülke, kaç gizli servis, kaç taşeron örgüt bir araya gelirseniz gelin; TÜRKİYE İNSANI, SİZİ ECEZEK; YOK EDECEK ve tarihe GÖMECEK ! Şimdi hiç olmadığı kadar BİRLİK-Beraberlik ve İnanç içindeyiz. Gerçeği, oynadığınız iğrenç oyunu çok daha iyi görüyoruz ve ne yaparsanız yapın, SON TOKADIN yüzünüze inmesine engel olamayacaksınız...

Son söz: Yaşasın TAM BAĞIMSIZ, BÜYÜK, GÜÇLÜ, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE ! Kimse ama kimse kimle ortak olursa olsun, BU BÜYÜK HEDEF engellenemeyecek!