Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

SGK Primi ertelenenler dikkat!

2017 yılı başında 6770 sayılı Torba Kanun’la ekonomideki finansman ve nakit sıkıntısını çözmek, ekonomideki kırılganlığı rahatlatmak için 4/(a) bendinde belirtilen SSK sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerine SGK prim ertelemesi getirilmişti.

Erteleme kapsamına sadece SGK primleri girmiş, işsizlik sigortası primleri, damga vergisi gibi diğer alacaklar bu kapsamda ertelenmemişti.

Asgari ücret desteği hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanmaktaydı. Buna göre, ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı X % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunmaktaydı.

Yapılan düzenleme ile 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı içerisinde SGK tarafından belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılmıştı.

Ertelenen ödeme başlıyor

Ertelenen SGK prim borçlarıyla ilgili olarak ödeme sürelerinin uzatılacağı ile primlerin tahsilinden vazgeçileceği yönünde kamuoyunda yanlış bilgiler yer edinmektedir. Bu konuya açıklık getirmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyledir;

4(a) kapsamında sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerden gerekli şartları taşıyanların,

2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar),

2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar),

 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında(26 Aralık 2017 tarihine kadar)ödenmesi gerekmektedir.

Ödemeyene teşvik yok

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilmek için, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar yasal süresi içinde SGK’na ödenmesi gerekmektedir.

Ertelenen prim tutarları için yeni ödeme sürelerinin belirlenmesi veya ertelenen prim tutarlarının tahsilatından vazgeçilmesi söz konusu olmadığı için mutlaka süresinde ödeme yapılmasına dikkat edilmelidir.

Bu doğrultuda, ödeme süreleri ertelenen primlerin belirtilen tarihlerde ödenmemesi halinde prim borcu ortaya çıkacak ve ilgililer, yararlandıkları sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanamayabilecek, ödenmeyen primler noktasında gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalabilecek ve yine ödenmeyen primler sebebiyle icra takip ve haciz uygulamasıyla karşı karşıya kalabileceklerdir.

Bu bakımdan, işverenlerin yürürlükteki sigorta prim teşvik ve desteklerden yararlanma hakkını kaybetmemeleri, süresinde ödenmeyen prim tutarları noktasında SGK’nın bu nitelikteki alacaklara uyguladığı gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları ve yine süresinde ödenmeyen primler sebebiyle icra takip ve haciz uygulamasıyla karşı karşıya kalmamaları için ertelenen sigorta prim tutarlarını yukarıda belirtilen tarihlere kadar ödemeleri önem arz etmektedir.