Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

SGK ve vergide yeni teşvik bekleniyor

Yatırım ve istihdam sayısının artırılmasının en önemli araçlarından biri de işletmelere teşviklerle maliyet avantajı sağlanmasıdır.

Son 13 yılda başta SGK ve vergi teşvikleri olmak üzere yapılan düzenlemelerle istihdam sayısında ciddi bir artış sağlanmıştır.

Özellikle 1 Kasım seçimleri sonrasında ortaya çıkan güçlü hükümet yapısı ile özel sektör şirketleri yeni yatırımlar için de fırsat oluşturmaya başladı.

6111 sayılı Kanunla getirilen teşvikte süre 31.12.2015 tarihinde sona erecek. Eğer Bakanlar Kurulu süre uzatımı yaparsa beş yıl daha 6111 teşviki devam edecek.

31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

6111 sayılı Kanun ile getirilen bu teşvik, işverenler üzerindeki ciddi prim yükünü almaktadır. Teşvikten yararlanırken, sistem önce 5 puanlık prim teşviki uygulamakta, daha sonra geriye kalan işveren hissesinin tümü (yüzde 15.5) teşvik kapsamına alınmaktadır.

Teşvik,

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle,

3) Bu belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle, 

b) 29 yaşından büyük erkeklerden sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle,

c) (a) ve (b) kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle,

ç) Çalışmakta iken, mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi bitirenler için 12 ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle uygulanmaktadır.

Bu teşvik, en geç 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan çalışanlar için geçerli olup, Bakanlar Kurulu tarafından 5 yıl uzatılmaya yetkilidir. Teşvik, birçok işveren tarafından öğrenilmiş olup, istihdamı arttırıcı etkisinin sürmesi sebebiyle uzatılmalı yahut, yeni bir teşvik sistemi getirilerek, ücretler üzerindeki prim yükü azaltılmalıdır.

Özellikle asgari ücret artışıyla birlikte işveren maliyetinin ciddi oranda artacak olması işverenlerde bu yönde bir düzenleme talebini ortaya çıkardı. Asgari ücrette maliyet avantajı sağlanmasının yollarından birinin teşvikler olduğunun dikkate alınması ve istihdam/yatırım avantajlarının devam ettirilmesi gerekiyor.