Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Şimdi icraat zamanı!

Türkiye tarihindeki belki de en önemli dönüm noktası 1 Kasım’da yaşandı. Seçimlerin yenilendiği 1 Kasım’da Türkiye halkı huzuru, istikrarı, güveni ve büyümeyi seçti.

Bir kez daha tek başına iktidar olan AK Parti, hızlı büyüme trendini sürdürerek, toplumun her kesimini refaha ulaştırmak için var gücüyle çalışmaya devam edecek. AK Parti, seçim öncesi verdiği sözlerin arkasında durarak çalışma hayatında da bir dizi reformu hayata geçirecektir.

Çalışma hayatında, işçi ve işveren kesiminin uzlaşmasını ve bürokratik engellerin kaldırılmasını sağlayıcı bu politikalar hızla hayata sokulmalıdır.

Öncelikle genel sağlık sigortası borçlarından muzdarip olan vatandaşlarımızın genel sağlık sigortası borçları silinerek, sistemin yeniden yapılanması ve rayına oturtulması gerekiyor. AK Parti’nin vaatleri arasında en fazla dikkat çeken konulardan birisi olan Genel Sağlık Sigortasında;

- Zorunluluğunun kaldırılması ve prim ödemesinin isteğe/talebe bırakılması,

- Gelir tespiti sisteminin asgari ücretin üçte birinden fazla geliri olanlar için kaldırılarak, GSS primi ödeyecekler için asgari ücretin yüzde 5’i gibi sabit bir tutar üzerinden prim ödenmesi yönünde düzenleme yapılması,

-Ayrıca Genel sağlık sigortası borçlusu yaklaşık 5 milyon kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin de borçlarının silinmesi yönünde bir yasal düzenleme yapılması beklentisi var.

Mutlaka, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun belirttiği gibi, mezuniyet sonrası iki yıl süre tanınması yerinde bir düzenleme olacaktır.

Sıkıyönetim dönemi Kanunu olan ve bir çok işletmenin muzdarip olduğu 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun çalışan işçilerin bildirimine ilişkin kaldırılarak, işverenler üzerinde büyük bir bürokratik yük oluşturan ve ne devlete, ne SGK’ya ne de işyerlerine bir faydası olmayan bu uygulamanın sona erdirilmesidir.  Yine 6111 sayılı Kanunla getirilen 4447 sayılı Kanuna ek geçici 10. maddede yer alan teşvikin 31.12.2015 tarihinde bitecek süresinin Bakanlar Kurulu kararıyla uzatılması ekonomiye ciddi istihdam imkanı verecektir.

Asgari ücretin AGİ dahil 1.300 TL net olması işçilerimizin ciddi anlamda rahatlamasını sağlayacaktır, ancak burada özellikle işveren yükünün azaltılması işçi çıkartılmasını önleyecektir.

Yine beş puanlık prim teşvikine ek olarak, yararlanılması kolay ve maliyeti azaltıcı teşviklerin, işsizlik fonundan karşılanmak suretiyle hayata geçirilmesi yararlı olacaktır.

AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan 51 ilimizde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluk kaldırılarak, bu imkandan 251 bin küçük işletmenin yararlanmasını sağlamak teşvikin kapsamını genişletecek, kayıtdışılığı azaltacaktır.  Mevcut uygulamada, sigorta öncesi doğumlara borçlanma hakkı verilmemektedir. Erkekler Sigorta öncesi askerlik hizmetini borçlanarak, daha erken emekli olabilmekte, ancak kadınlara ise doğum borçlanması için bu hak tanınmamaktadır. Bu uygulamanın değiştirilerek, kadınlara da ilk sigortalı olmasından önce doğum yapmaları halinde; borçlanmaya ve dolayısıyla ilk sigortalılık tarihinin doğum tarihine çekilmesi gerekmektedir.

Geçmiş yıllarda sosyal güvenlik bilinci yeterli olmadığı için birçok vatandaşımız sigortasız çalıştırılmış, bu nedenle de 65 yaşını doldurmasına rağmen emeklilik için gereken prim gün şartını tamamlayamamaktadır. Bu durumda olan ve 65 yaşını doldurmuş olmasına rağmen SGK prim günü yeterli olmayanlar için borçlanma hakkı getirilmesi vatandaşlarımızın memnuniyetini artıracak ve 65 yaş maaşı, dul maaşı gibi sosyal yardımların kamu üzerindeki maliyetini azaltacaktır.

Meslek liselerinde öğrenim görürken staj kapsamında sigorta primi ödenenlerin bu primleri emeklilik açısından sigorta başlangıcı kabul edilmediği gibi, prim gün sayısı olarak da dikkate alınmamaktadır.  Dolayısıyla staj döneminin borçlanması yönünde bir hak verilmesi de dikkate alınabilecektir. SGK’nın aktüeryal dengelerinin bozulmaması için staj başlangıç tarihinden ilk sigorta giriş tarihine kadar olan sürenin tamamının borçlanması zorunluluğu getirilebilir. Böylece hem SGK için ciddi bir kaynak getirilmiş, hem de vatandaşlarımızın borçlanma talepleri karşılanmış olacaktır.

Yukarıda belirttiğim ve sıklıkla da devamını getirdiğim bir dizi reform ile çalışma hayatında da huzur ve istikrarın devamı sağlanabilir ve eşitsizlikler giderilebilir.

1 Kasım’da Türkiye’nin arzuladığı huzur ve istikrar AK Parti ile yeniden hayat bulacaktır.