Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Siyasi yapı

Bir ülkedeki siyasi yapı günlük olaylara da yön verir. Ancak genelde bu yapı incelenmez ve o sırada partiyi yönetenler ülkenin geleceğinden çok kendi geleceklerini düşünerek hareket ederler. Bu siyasi yapı zannedildiği gibi seçilmiş kişiler tarafından belirlenmez. Seçilmişler daha çok belirlenen politikanın uygulanmasını sağlarlar. Burada amacım seçilmişlere haksızlık etmek değildir. Herkesin bir mesleği ve karar verebileceği bir alan vardır. Bu konuda karar verirse ya bilmediği konuyla ilgili karar vermiş olur ya da danıştığı kimselerin düşüncesini taşır. Oysa parti içinde belirlenen çözüm her açıdan daha uygundur.

***

Siyasi yapı tek bir partiden ibaret değildir. İktidar ve muhalefet aynı yapının parçalarıdır. Ancak tek bir yapının parçaları gibi genel oluşumu desteklemezler. Muhalefet iktidara gelmek ister ve bu amaçla mücadele eder. Ülkeyi bir siyasi parti yönetir ama bunun yapısı bilinmez. Her siyasi parti ülkedeki bir grubun desteğini alır. Bu grup kamuoyunu etkileyebilen bir yapıdır. Herhangi bir partinin belli bir konuda nasıl davranacağını bazı medya mensuplarının yazılarında bulabilirsiniz. Yapısı sağlam bir ülkede birbiri ile rekabet eden değil ortak bir çözüm üreten gruplar bir araya gelerek çözüm üretirler. Ancak her zaman bu uzlaşma sağlanamaz. Taraflardan biri diğerinin çözümüne katlanır. Bu ihtilaflar genelde dış politikadadır. Grupları destekleyen güçler farklı olabilir ve bu da politikayı etkiler. Bu sözlerim siyasi partilere karşı değildir ama onlar dışarıdan değerlendirme yaparak taraflardan birini desteklerler. Bu durum yanlış anlaşılır ve bizdeki taraflardan her birinin yabancı bir ülkeye hizmet ettiği düşünülür.

Bir ülkede tarafların yönleri değerlendirilirken ve buna dış politika da dahil iken tarafların nasıl davrandığını, hareket ettikleri yönün nasıl belirlendiğini anlamak için liderinin nasıl belirlendiğini ve değişmezliklerinin kimin tarafından belirlendiğinden ziyade kimin desteklediğini bilmek gerekir.

***

Bir siyasi yapı hakkında değerlendirme yapabilmek için ise yönetimde bir değişme olmuşsa bunun kimin tarafından desteklendiğinin bilinmesi gerekir. Mesela CHP’de bir operasyonla lider değişimi gerçekleşmiştir bunu kimin yaptığını bilmek gerek, ayrıca lider ayrılırken yerine gelecek kişinin bilinip bilinmediği açıklanmalıdır. Soru sadece muhalefete yönelik değildir. Mesela Erbakan’ı da hangi sistem saf dışı bırakmıştır ve yeni gelen kim tarafından desteklenmektedir? Bu partinin desteği olabilir ancak o zaman rekabet  eden güçler incelenmelidir.

MHP’nin lideri partiyi yönetmekte olan güç tarafından mı belirlenmiştir. Önce partide çalışması, sonra seçilmesi bir tesadüf müdür yoksa bir planın parçası mıdır?

İşte bu sebeplerle Derin Devlet kavramını kamuoyuna sürerken bunların suç örgütleri olduğunu  hiç düşünmedim. Maksadım; ülke için siyasi yapılar oluşturulurken karar verici grupların herhangi bir menfaat peşinde olmayan ve ülke için en doğru çözümleri üreten akıllardı. Bunlar herhangi bir yetkiye sahip değildi ve iktidar kim olursa olsun, onların düşüncelerinden  faydalanırdı. “Kapitalist bir sistem içinde herhangi bir çıkarı olmadan böyle bir konumda insanlar olur mu” diye düşünebilirsiniz ama mutluluk sadece parayla sağlanmaz ki. Bana göre kişisel mutluluk sade bir yaşam içinde ruhu en üst düzeylere çıkarmaktır.