Yiğit BULUT
Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Şunu lütfen unutmayalım; Türkiye BÜYÜK OYUN’u bozuyor

Bundan aylar önce  “İslam Coğrafyası Büyük Çatışmaya mı itiliyor” başlıklı bir yazı kaleme almış ve birazdan okuyacağınız tespitlerin bazılarını paylaşmıştım... Geldiğimiz noktada maalesef bu “tespit” doğrulanma yoluna girdi ve Türkiye geçmişinden, tarihinden ve gücünden beklendiği gibi “bu oyunu durduran tek merkez” olarak denklem içinde yerini alıyor... Daha da önemlisi Türkiye, gönlünü-kapılarını açarak ve  5 milyar dolardan fazla bir harcama yaparak ülkesine kabul ettiği insanlar ile dünya genelinde bir İNSANLIK DERSİ veriyor...

Sevgili dostlarım, yakın çevremizde olanları “Türkiye şöyle yapmasaydı olmazdı” kısır döngüsünde algılayıp yorumlayanlara bir çağrım var; aşağıdaki çıkarımlara bir göz atın ve sonra bir daha düşünün;

1- Huntington’ın ortaya attığı ilk tez dünyayı 3 parça-3 medeniyet olarak görüyordu;

- Hıristiyan-Judaik

- Müslüman

- Budist-Uzak Doğu

2- Burada ana fikir “medeniyetlerin” çatışması değil, kendi içine kapatılan Uzak Doğu’nun yanısıra “İslam Coğrafyasının” kendi içinde bölünerek bir çatışmaya sürüklenmesiydi!

3- Amaç “çatışmanın” izole edilmesi, Budist-Uzak Doğu dinamiğinin içine kapanması ve BATI’nın bu iki diğer parça üstünde üstünlük elde etmesiydi!

4- Bugün bunu yaşıyoruz! MEDENİYETLER ÇATIŞMASI tezinin özüne dikkatli bakanlar, “ana çekirdek” olan İSLAM COĞRAFYASINDA çatışma özünün, bugün hayata geçirildiğini görebilirler!

5- İslam Coğrafyası tamamen bir mühendislik ürünü olarak , 1000 yıl öncesine, BÜYÜK ÇATIŞMA DENKLEMİNE sokulmaya çalışılıyor ! Mezhepler, etnik kökenler “bilinçli” bir şekilde “ayrıştırılmış kimlikler” haline getirilip “tarafların” sınırları keskinleştiriliyor.

6- Amaçlanan sadece mezhep çatışması değil, bu coğrafyada yaşayan bütün unsurların birbiriyle çatışması ve mümkün olduğunca bölünerek “karşıt parçalar” haline gelmesi! Kabile savaşları dahil ana plana dahil planlanan birçok çatışma öngörülebilir.

7- En önemli detaylardan biri de şu; bu çatışmaların içinde hedeflenen iki ana eksen çatışma; Şii-Sünni ve Kürt-Arap çatışması ve bölgede yer değiştiren örgütlerin sıcak çatışma içine çekilmesi! Bu açıdan bakınca Türkiye’nin konumu, etkinliği ve yürüttüğü çözüm süreci çok önemli! TEKRAR EDİYORUM; BU GERÇEK IŞIĞINDA ANA DENKLEM İÇİNDE TÜRKİYE ÇOK DAHA ÖNEMLİ!

Sevgili dostlar, GÖRÜNEN ÇOK AÇIK; maalesef İslam Coğrafyası 40-50 yıl sürebilecek bir çatışma dinamiğine sokulmak ÜZERE HARMANLANIYOR Bu çatışma tesis edilirken en çok kullanılan yöntemlerden biri de sosyal medya!  Bugün Batıdan İsrail’e kadar uzanan bir çizgide bu yolda hizmet eden, bu coğrafyanın unsurlarını birbirine karşı konumlandıran 50’den fazla youtube tabanlı TV platformu çalışıyor ve bu yapılar gönüllülük ve bağış üstünden yapılandırılıyor... Bir detay daha var; İslam coğrafyası unsurları BATI dünyasına karşı “savaş-şiddet-kan-gözyaşı” ile özdeşleştirilerek “itibarsızlaştırma” kampanyası yürütülüyor! BU NOKTADA BİR TESPİT DAHA YAPALIM; TÜRKİYE’NİN ALGILANIŞ ŞEKLİ VE DURUŞU BU GENEL YAPIYI DA BOZUYOR VE ANA DENKLEMİ YUKARI ÇEKİYOR!

Sonuç: “Türkiye şöyle yapmasaydı” diye konuya “kısır bir noktadan” girenler, BÜYÜK RESMİ görmeyi deneyin ve lütfen olanları bir daha detaylı düşünün!

Son söz: YENİ DÜNYA DENKLEMİ VE GERÇEĞİ İÇİNDE “Büyük Çatışmayı” önleyebilecek tek merkez Türkiye! Türkiye’nin attığı adımlara bir de bu açıdan bakın ve lütfen eleştirmek yerine “nasıl önleyebiliriz” ortak çabasına ortak olmayı deneyin! SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN yaptığı açıklamalar çok önemli ve Türkiye’nin “ilkeli duruşunu” net olarak ifade eden detaylar içeriyor, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bu TARİHİ DURUŞ’a destek olmaya çağırıyorum... İyi seneler...