Resul Tosun
Resul Tosun
rtosun@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Tarafsız gazeteci var mıdır?

Tarafsızlık edebiyatına hiç inanmamışımdır. Tarafsız insan bulunduğuna da inanmam. Bana göre herkesin bir tarafı var. 

Hem tarafsızım diyen de tarafsızlık tarafında değil midir?

Gazeteci de nihayetinde bir insandır, herkes gibi onun gönlünde de bir aslan yatabilir.

Bu ne ayıptır ne günahtır ne de ahlak dışıdır. Gönül bu. Ferman dinlemez.

Yani gazeteci de taraf olabilir bence bunda hiçbir mahzur yoktur.

***

Basında da önemli olan taraf tutmak değil önemli olan âdil olmaktır.

Türk basınına bakın tarafsız bir yayın organı görebilir misiniz?

Her biri bir tarafı desteklemektedir.

Ben bunu da yadırgamıyorum. Birilerini destekleyebilir/destekliyor. Desteklediği taraf bir şahıs olabilir herhangi bir spor kulübü olabilir veya siyasi parti olabilir.

Yayın organı veya bizzat gazeteci bunlardan birini destekleyebilir. Bence bu gayet normaldir. Desteklediği veya sevdiği tarafı övebilir göklere çıkarabilir bunu da normal karşılarım.

***

Fakat gazetecinin objektifliğini desteklediği taraf hakkındaki yayın ile değil muhalif olduğu taraf hakkındaki yayınlarıyla ölçerim.

Kendi tarafı hakkında aşırı övgüleri bile normal karşılarım ama muhalifleri hakkında en ufak bir yanlışı dahi doğru bulmam.

İşte bu noktada derim ki gazeteci taraf olabilir bu normaldir ama âdil olmalıdır, muhalif olduğu ya da sevmediği taraflar hakkında, ötekiler hakkında adaletsiz davranmamalıdır.

Aleyhte yayın yapacağı tarafın doğrularına ve savunmasına da yer vermelidir.

Tarafsızlık ayıp değildir ama adaletsizlik hem ayıp hem günah hem de ahlak dışıdır.

***

TRT 1 kanalında Filinta adında bir Osmanlı polisiye dizisi var. Bilmem seyrediyor musunuz?

Orada Galata Kadısı Gıyaseddin Hatemi diye bir yargıç tiplemesi var.

Adalet timsali.

Kendi evinde yetiştirdiği evladını arkadaşının ölümüne sebebiyet verdiği için içi kan ağlayarak en ağır cezayı veriyor. Tarafsız değil, oğlu Mustafa’nın tarafında ama âdil olduğu için ceza vermekten çekinmiyor.

Bir başka sahnede kaçakçılık, adam öldürme gibi her türlü suçun içinde olduğunu bildiği Zaharyas adındaki iş adamı tutuklanır. Kadı tarafsız değildir, o şahsın ceza almasını ister. Ama âdil olduğu için delil yetersizliğinden beraat kararı verir.

***

Ben tarafsızım diyerek yalan söyleyen ve muhalif olduğu taraf hakkında adaletsiz yayın yapan basın mensupları kimseyi kandırmasın.

Taraf olduğunu kendisi de biliyor muhalifleri de bütün dünya âlem de.

Dediğim gibi bunun hiçbir sakıncası yok.

Ama muhalifleri hakkında asılsız mesnetsiz yayınlarla karalama yapmak, bel altına vurmak, tehdit etmek asla gazetecilik değildir.

Namertliktir, iki yüzlülüktür, gayr-i ahlakidir.

Şerefli insanların yapacağı iş değildir.

Hele namuslu insanlar böyle bir yola asla tevessül etmezler.