M. Yalçın Yılmaz
M. Yalçın Yılmaz
Tüm Yazıları

Tercüman gazetesinden Türk Konseyi Medya Forumuna

Kırım Türklerinin sesi Gaspıralı İsmail, çıkardığı Tercüman gazetesi ile Rusya Müslümanlarına ve Türklere ulaşmaya çalışıyordu. 1883-1918 yılları arasında yayın hayatını en zor şartlarda sürdüren Tercüman, dönemin siyasi ve sosyal meselelerine dair önemli mesajlar vermeyi bilmiştir. Gazetesi için Kırım, İdil-Ural, Kafkasya, Türkistan içleri, Rumeli ve İstanbul gibi geniş bir sahada abone çalışması yapan Gaspıralı her hafta sıkı bir sansür sistemine rağmen Tercüman'ı farklı eklerle takviye ederek yayınladı. Tercüman'ın ulaştığı evlerde ailedeki herkesin ilgisini çekecek eğitici ve öğretici yazılar vardı. Tercüman'ın İstanbul kütüphanelerindeki nüshalarını 3 cilt halinde yayınladığım için gazetenin hikâyesi benim için ayrı bir önem taşır.

Tercüman'ın sloganı "Dilde, fikirde, işte birlik" vurgusudur. Dünya Türklerini uyandırmak, Müslüman toplulukları bilinçlendirmek ve birbirinden haberdar etmek Gaspıralı'nın misyonuydu. Kabına sığmayan Gaspıralı 1907'de Mısır'a gitmiş ve İttihad-ı İslam Kongresini düzenlemek için en-Nahda adında bir de gazete çıkarmıştı.

İrtibat, muhaberat ve bugün yaygın kullandığımız tabirle iletişim günümüzde çok stratejik bir hâl aldı. Bilgiyi, haberi doğru kaynaktan alabilmek ve dünyaya doğru veri ulaştırabilmek için kaynak aktarmak/stratejik bir çalışma yapmak şart oldu.

Karabağ savaşının henüz başlarında tarihte bir dönüm noktası olacağını vurgulamıştık. Dünya medyasını şaşırtan ve Fukuyama'yı hayrete düşüren gelişmelere sahne oldu Karabağ zaferi. Doğru haberi teknolojiyi kullanarak dünyaya yaymak ve haklı mücadelenizi kanıtlamak için güç dengesini değiştirecek bir parametre haline geldi.

Türkiye bu savaşta iletişim stratejisini Azerbaycan'la paylaştı ve dünya kamuoyu bu haklı mücadeleye itiraz edemedi. Cepheden görüntüler ve canlı yayınlarla TRT, Anadolu Ajansı başta olmak üzere özel televizyonlar ve bilhassa sosyal medya stratejisi başarıyla yönetildi. Birçok dilde yayın yapan kuruluşlarımız BM kararlarını hiçe sayan işgale karşı haklı savaşı dünyaya anında servis etti.

Bu hafta sonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla, İstanbul'da "Türk Konseyi Medya Forumu" düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun açılışında katılımcılara video mesaj yöntemiyle hitap etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da foruma katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de forumun açılışında konuşan isimler oldu.

Türk Dünyası Medya Forumu'na Türk Konseyi üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye statüsündeki Macaristan'ın yanı sıra Türkmenistan ve KKTC'den önde gelen medya kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve iletişim fakültesi öğrencileri katıldı. Dezenformasyona karşı mücadele, sosyal medyada denetim düzenlemesi, tekno-faşizme karşı işbirliği ve alternatif uygulamalar forumun öne çıkarılan gündemleri arasındaydı.

"Türk Dünyasının Yeni Uluğ Bey'leri, Ali Şir Nevai'leri, Ahmet Yesevi'leri" çalıştayı ve "Geleceği Birlikte Kurgulamak" panelinde, Türk dünyası gençlerine birlik bilincinin aktarılması ve ortak vizyon farkındalığının oluşturulması hedeflendi.

"Birliktelikten Doğan Zafer: Karabağ" başlığıyla düzenlenen oturumda ise Karabağ zaferini getiren mücadele sürecinde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü dayanışmanın detayları tartışıldı.

Forumu ve öncesinde yapılan hazırlıkları takip ettiğim için Gaspıralı İsmail'in Tercüman gazetesini çıkarma hikâyesi zihnimde canlandı. İçimden bir ses dedi ki: "Evet Kırım Türklüğü şimdilik mahzun ancak Gaspıralı İsmail'in rüyası gerçekleşiyor."