Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Terörle savaşmak

Bu  günlerde en çok ilgilendiğimiz konu terörizm ve bunların hedeflerinin ne olduğu ve bunların nasıl tasfiye edilebileceğidir. Mevcut çatışmalar kolay anlaşılır gibi değil, dünyanın en büyük gücü sayılan ABD bir terör örgütünü henüz tasfiye edemedi. Terör örgütleri bir devlet veya bir güç tarafından kullanılıyor olsa bile ABD bu gücü cezalandırabilmeli  ve büyük kayıplar verdirmeli idi.  Bu konuda da bir teşebbüs farkedilmiyor, hatta ABD  nin terör örgütünün arkasındaki gücü sindirmek için bile bir siyaset uyguladığı görünmüyor..Bu durumda biz ya ABD’nin gücünü abartıyoruz ya da karşısında daha büyük bir güç  var ve uyguladığı metot  terörle mücadelede geçersiz diye düşünüyoruz.Çünkü savaş ve terörle mücadele birbirinden çok farklıdır.

Terörün  yaptığı savaş değildir, siyaseti yönlendirmedir. Mesela IŞİD, ABD etrafındaki bir devletler gücü tarafından etkisiz hale getirilmesi için karar alınmasına rağmen çatışmaya devam ediyor.Onun arkasındaki siyasi güç, örgütün başarısından çok yarattığı  siyasal görünüm nedeniyle onu destekliyor. Bilindiği gibi, bir süre önce bölgede bir mezhep ayrılığı ve bunların çatışması ihtimalinden söz etmiştik.

Bu durumda ilk olarak yapılacak iş, teröristlerin arkasındaki gücün, siyasi hedefini tespit etmek ve gerekiyorsa elde edilmek istenen bu sonucu engellemektir. Mesela IŞİD’in eylemlerinde öldürdüğü insan sayısından ziyade önemli olan daha büyük devletler ya da güçler arasındaki  düşmanlığı kamuoyuna yansıtmaktır ve onları mücadeleye hazırlamaktır. Mesela günümüzdeki eylemler Sünni ve Şii kitleleri birbirine karşıt hale getirmekte ve Kürtleri yalnız bırakmaktadır. Kürtlerin kendilerini savunmak için birlikte hareket edeceği Türkiye’nin dışında bir kitle yoktur. Ve onlar  dine göre ve soya göre ayrıştırılmaktadır. Olayı doğru çözebilmenin yolu eylemlerin çıkaracağı sonuçları değerlendirmek ve bunun kimin politikasına uygun olduğuna karar vermektir. Ancak bu metotla  da yanlış sonuçlara varılabilir. Bu durumda iki ihtimal söz konusudur. Birincisi olayı çıkaran gücün eylemlerde yenilmeyi desteklemesidir. Yani son olayda ABD teröristle çatışıyor görünüyor, öyleyse  onun hasmıdır,demek şüpheli bir değerlendirmedir. Bir güç kendisine hasım olacak bir harekete destek olsa bile  iki sonuçtan birine ulaşır. Birincisi bu terörü kullanması ihtimali olan gücün desteğini yok etmek ikincisi bunu kendi hedefine yöneltmek olabilir. Mesela ABD’nin IŞİD karşıtlığı genel politikasına uygun değildir.Bölgedeki Sünni-Şii çatışması  ABD nin bölgeye hakim olma isteğine uygundur.Çatışmayı kim çıkarırsa çıkarsın  Irak ve Suriye haritaları  değiştirilebilir. Onun yerine iki ülkenin kuzeyi başka bir ülkeyle, mesela Türkiye ile yakınlaşır. Zaten Türkiye’nin çözüm sürecini getirmesi bu gidişin bir başlangıcını hatırlatıyor. Bu ülkemizin yeni şartlar yarattığı anlamını taşımaz ama başkalarının politikasında, kendisine uygun bir  yolu yaratıp, uyguladığı anlamına gelir.

Terör eylemlerinde bunu yapanları kimin desteklediğini ciddi bir analizle ortaya çıkarmak gerekir. Mesela Kürtlerin bölüneceğine inananlar nasıl bir devlet kurulacağını ve bunun iyi bir  çözüm olup olmayacağını düşünmediler.Güçlü bir ülkenin içinde bütünleşmek varken neden bu insanlar bölünmek ve bu bütünlüğün gücünden vaz geçip küçülmek ve kullanılmak  istesinler.Geçmişte  de sol hareketler ve ona atfedilen terör eylemleri, komünizm olarak vasıflandırıldı ve bu  hareketler  SSCB’nin eylemleri sayıldı.Oysa bu hareketlerin Avrupa destekli olduğunu o zaman da söylemiştim ama bu sözüm o zaman da tam olarak algılanmadı. .Her zaman iddia ettiğim gibi İdeoloji ve inançlar, uygulanacak siyasete yön vermek ve  halkı bu siyasete uygun hale getirmek için kullanılan metotlardır.İdeoloji ve inançlar kullanılarak yaratılan terör eylemlerinin siyasi destekçilerinin planları önceden tesbit edilerek uygun metotlarla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum.