Yiğit BULUT
Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Tez çok açık

Türkiye nereden nereye geldi’ ve ‘nereye gidecek’ diyenlere aynı soruyu soruyorum; önümüzdeki 10 yılın bize verdiği görevin farkında mıyız?

Sevgili dostlar, bütün bu sorulara cevap ararken tek bir tespit yapıp tezi ortaya koyacağım; bugün için Türk ekonomisinin büyüklüğü 750-800 milyar dolar civarında. 2023 hedefimiz ise 2,25-2,5 trilyon dolar bandında. Bu verilerin bize verdiği mesaj çok açık ve anlamlı; Türkiye önümüzdeki 10 yılda Cumhuriyet tarihinde geldiği değerin tam 3 katına çıkacak! Daha değişik bir ifadeyle; Türkiye 10 yılda ekonomik olarak 3’e katlanacak!

Bu noktada herkese soruyorum; bu iddianın-gerçeğin farkında mıyız, farkında mısınız? Ve en önemlisi üzerimize düşen görevin bilincinde miyiz?

Anayasa paketinde DEVRİM gibi karar

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri “kurulan derebeylikler” ve bu BEY’lere zorla ödettirilen aidatlar. Örnek; TOBB, TESK, Ticaret ve Sanayi Odaları,

Barolar.. vs...

Sevgili dostlar, yeni anayasa paketinde Hükümet yıllardır kanayan bu yaraya çözüm için kolları sıvadı ve bu kuruluşların “Anayasal Kamu” kimliği ortadan kaldırılarak “vatandaşın zorla parasını” tahsil etmelerinin önüne geçmek için adım attı...

Peki bu adım ne kadar önemli?

Çok ama çok önemli! Size bir örnek vereyim; bir şirketiniz var ve hiç hizmet almadığınız halde “odalara” aidat ödemek zorundasınız. Şirketi tasfiye etmek istiyorsunuz karşınıza ilk adım olarak “ödemediğiniz” aidatlarınızı “inanılmaz faizler ile ödeme” zorunluluğu çıkıyor! Bugün biriken aidatları “korkunç faiz oranları” ile ödenemez duruma gelmiş binlerce mağdur var...

Sevgili dostlar, düzenleme “lobiler” araya girmez-giremez ve vatandaşın “lehine olması gerektiği gibi” olursa; başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB), Türk Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği olmak üzere 16 kurum anayasal niteliğini kaybedecek... Bu “kaybediş” ile ZORUNLU AİDAT VE ZORLA PARA TOPLAMA gibi mekanizmalar ortadan kalkacak! Türkiye’de bu “organizasyonların” kapanın elinde kaldığı, geçmişte bazılarının vatandaşın parasıyla HÜKÜMETLER’e karşı “DARBE ODAKLI” hareket ettiği de düşünülürse, yapılanın nasıl bir  DEVRİM olduğu çok daha net anlaşılabilir...

Sonuç: Dünyanın hiçbir “gelişmiş”, vatandaşın haklarının “en noktasında” olduğu ülkesinde ZORLA AİDAT gibi bir saçmalık olamaz! Türkiye “DERE BEYLERİ yetiştirmek” ve buraların gerektiğinde “güç merkezi” olarak kullanılması adına maalesef yıllarca buna katlandı! Toplanan paralar nerelere harcandı, kimler nemalandı belli değil! Bu gerçekler ışığında diyorum ki; BU ADIM BİR DEVRİMDİR! SONUNA KADAR SAHİP ÇIKALIM!

Not: Bu düzenleme LOBİLER galip gelmez ve planlandığı gibi yapılabilirse, Türk Halkı şu organizasyonlara zorla para ödemekten kurtulacak; Türk Eczacılar

Birliği, Türk Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye

Tohumcular Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler

Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği...