Ömer EKİNCİ
Ömer EKİNCİ
oekinci@stargazete.com
Yazarın Sayfası

TGSP’nin Türkiye Gençlik Zirvesi, Türkiye’nin Gençleri 2018 araştırması ve düşündürdükleri

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu - TGSP Cumartesi günü bir zirve düzenledi.

Türkiye Gençlik Zirvesi

"Yine mi zirve?" dediğinizi duyar gibiyim. Önyargılı olmayın. Bu zirve başka zirveydi.

Ama önce TGSP'den bahsedeyim.

Türkiye'nin Gençlik STK'larını bir çatı altında toplayan bir çatı kuruluş TGSP. 100'e yakın dernek ve vakıf barındırıyor ve bu kurumların tümü gençlik için çalışıyor.

İki noktaya bakıyorlar, ya 10 il ve üzeri bir yaygınlık ya da özel bir ihtisas alanında faaliyet gösteriyor olmak. Bu kriterlerle ilgili şunu söylemeden geçemeyeeğim; çok ince düşünülmüş, çok kafa yorulmuş.

Yani "Gencim, kendime çalışma yapacak sivil toplum kuruluşu arıyorum" diyorsanız tgsp.org.tr'ye girip kendi özelliklerinize ve hayata bakışınıza göre bir seçim yapabilirsiniz.

*    *    *

Organizasyonla ilgili şunu söylemeliyim. Daha önce çok yazdım. "Lütfen etkinliklerin başarısını sahne şovlarıyla, LED ekranın büyüklüğüyle değil sonuç odaklılığıyla, bıraktığı izle ve yarına ne bırakacağıyla değerlendirelim."

İşte tam da bunu yapmış TGSP. Yapmış çünkü gerçekten sivil toplumu çok iyi bilen bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor. Şahsen ya da gıyaben kendisi veya yaptıkları duyulmamış, bilinmeyen hiç kimse yok yönetim kurulunda.

Ne yapmış TGSP kalıcı bir iz bırakmak adına?

Birincisi;

Türkiye Gençlik Zirvesi'nde sosyal girişimciliği teşvik eden bir yarışma düzenlemişler öncelikle.

En başarılı sosyal girişimlere ödülleri Cumhurbaşkanımız tarafından takdim edildi. Sosyal girişimciliğin, haber değerinin olmadığı günlerden Cumhurbaşkanının elinden ödül aldığı günlere geldiğini görmek bile güzeldi.

İkincisi ve en önemlisi TÜRKİYE'NİN GENÇLERİ 2018 adlı araştırma. 8000 gençten oluşan bir örneklem ile yapılmış, bunların 250'siyle derinlemesine çalışılmış.

Zirvenin öğleden sonraki oturumunda bu araştırma sunuldu ve üzerine TGSP'ni alanında uzman yöneticileri bu raporları yorumladı.

İşte TÜRKİYE'NİN GENÇLERİ 2018, işte şaşırtıcı gerçekler...


- Katılımcıların %95.8’i Müslüman olduğunu belirtmiş. Gençler kendi dindarlık düzeylerini 5 puan üzerinden 3.48 olarak belirtmişler.

Gençlerin Siyasal Eğilimleri:

- Gençlerin %31.2’si milliyetçi, %29.6’sı Atatürkçü, %16.8’i muhafazakar, %12.6’sı dindar, %11’i ise demokrat olduğunu belirtmiş.

Gençlerin Yabancı Dil Durumları:

- Yabancı dil bildiğini belirtenlerin oranı %44.3’tür. Yani anadil dışında dil bilmeyenlerin oranı %55.7 imiş.

Gençlerin İlgi Alanları:

- Gençlerin günlük hayatta ilgili duydukları konular arasında ilk sıralarda; ekonomi, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeler ve spor haberleri yer almakta. Gençlerde siyasete, siyasi gelişmelere karşı bir duyarsızlaşma olduğu görülüyor.

Gençler ve İş Hayatı

- 15 – 30 yaş grubunda gençlerin %32.3’ü çalışıyor.

- 15 – 17 yaş grubunda gençlerin %87.3’ü öğrenci, %5.6’sı çalışıyor, %3’ü çalışmıyor fakat iş arıyor, %2.7’si hem okuyor hem de çalışıyor, %1.4’ü ise çalışmıyor, iş aramıyor.

- Gençlerin gelecekte çalışmayı hayal ettiği şirketlerin ilk sıralarda Koç, Sabancı ve Aselsan yer almaktadır. Bu şirketleri tercih etmelerindeki en önemli faktörler ise imkanlarının iyi olması, maaş seviyelerinin iyi olması ve güçlü bir şirket olması
sayılmış.

Türkiye'de KOÇ ve SABANCI markaları algılarını koruyor. ASELSAN'ın bu listeye girişi ise hem sürpriz, hem de büyük umut vaat eden bir gelişme.

Gençler ve Girişimcilik

- Gençlerin %38.2’si gelecekte kendi işinde çalışmayı hayal ederken, %32.5’i kamuda, %16.1’i ise özel sektörde çalışmak istiyor. Girişimcilikle ilgili en çarpıcı raporlardan biri bu olsa gerek.

Gençler ve STK'lar

Sıkı durun. En çarpıcı sonuçlardan biri...

- 15 – 30 yaş grubunda gençlerin %94,4’ü herhangi bir STK’ya üye
değil. %5,6’sı ise üye olduğunu belirtiyor ancak Bunların %2,5’inin STK olarak beyan ettiği kurumlar aslında STK olmayan kurumlar.

Yani gençlerin büyük bir kısmı STK'ların kapısından girmiyor. Küçük bir kısmı da girip çıktığı yapıları STK zannediyor.

Raporun bu bölümü STK'lar için adeta ders niteliğinde...

- Gençlerin, çalışmalarını en çok beğendiği STK’lar sırası ile KIZILAY, LÖSEV, TEMA ve TÜGVA. Özellikle ilk üç sıradaki kurumların çok eski ve köklü olduğunu düşünürsek ortaya TÜGVA'nın ciddi bir başarısı çıkıyor. Çok genç bir STK olarak markalarını oturtmuşlar demek ki. Ellerine sağlık.

Gençlerin Değer Yargıları

- Gençler genel olarak mutluluk puanlarının 5 üzerinden 3.23 olduğunu belirtiyor. Umut vaat eden bir sonuç.

- Kadınlar erkeklere göre biraz daha mutlu, yaş ilerledikçe mutlulukta düşüş görülüyor. Ayrıca aylık gelir arttıkça mutluluk oranı artıyor. Buradan gençlerin mutluluğu materyallere ve maddi varlıklara bağladığı sonucu çıkıyor. Bu da manevi eksikliğin göstergesi.

- Mutluluk için gençlere göre en önemli şartlar sırasıyla: Para, Aile ve Saygınlık. Düşündürücü...

- Gençler için en önemli ilk üç değer; vatan sevgisi, aile ve eğitim. Ayrıca gençlerin yaklaşık %80’i sahip olduğu dini, milli ve manevi değerler ile gurur duyduğunu belirtmiş.

Gençlerin Temel Sorunları

Gençlere göre Türkiye'nin en önemli ilk üç sorunu: 1- Ekonomi 2- İşsizlik 3- Terör

Gençlerin en önemli üç sorunu ise; 1- İş sahası Eksikliği 2- Eğitim sorunları 3- Madde bağımlılığı...

Bağımlılık demişken...

Gençlerin %31.3’ü sık sık sigara içtiğini, %4.9’u ise sık sık alkol kullandığını belirtiyor. Gençlerin %4.1’i yalnızca bir kez, %1.2’si ara sıra, %1.1’i ise sık sık uyuşturucu kullandığını belirtiyor. Buna rağmen madde bağımlılığı gençlerin sorunları arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Gençler ve Sosyal Medya

- Gençlerin %83.3’ü kendilerini sosyal medyada rahat ifade ettiklerini belirtmiş.

- %87.6’sı sosyal medya kullanımının kendisini mutlu ettiğini
belirtmiş.

Gençlerin Siyasi Duruşu

- %31.2 Milliyetçi, %29.6 Atatürkçü, %16.8 Muhafazakar, %12.6 Dindar, %11 Demokrat, %6.5 İslamcı, %6.3 Laik

- Gençler hükümetin gençlere yönelik politikalarını beğeniyor musunuz sorusuna %39.3 oranında EVET, BAŞARILI BULUYORUM cevabı vermiş.

Gençler ve DİN

%97.6 bir dine mensup olduğunu söylerken, Ateist oranı %1.1, deist oranı %1. İnançsızlığın da boyut değiştirerek önemli sayılabilecek bir orana yaklaştığı görülüyor.

Gençlerin AB'ye bakışı

Farklı sorularla gençlere AB'nin Türkiye'ye artıları ve faydaları sorulmuş. Tablo çok net ki %50 ve üzeri bir oran AB'ye girmeyi istemiyor.

Önümüzdeki günlerde raporun geri kalanını irdelemeye devam edeceğiz.

Siz de TGSP Türkiye’nin Gençleri Araştırması diye arayarak araştırmayı okuyabilirsiniz. Bulamazsanız bana e-posta gönderin.

Tekrar tekrar TGSP'ye ve tüm yönetimlerine teşekkürler.

Ölçmediğimizi yönetemeyiz. Bugünkü durumumuzu analiz etmeden yarına varamayız.

Ellerinize sağlık.