Yiğit BULUT
Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

TSK’ya kimler, neden saldırıyor?

“Bir Genelkurmay Başkanı terör örgütü lideri olarak yargılanırsa hepimizin vicdanı bundan yara alır, bu hepimizin zekasına da hakaret olur”...

Bu cümle, son dönemde birçok siyasetçi, akademisyen ve kamuoyunda öne çıkan birçok isim tarafından farklı detaylarıyla telaffuz edildi... Bu konuda en önemli vurgu da daha ilk günden, ilk dakikadan itibaren Başbakan Erdoğan tarafından yapıldı... Başbakan bunu söyledi ve ekledi; “bu dalgalar bu ülkeyi boğar”!

Bugün “YERLEŞİK PARALEL YARGI” örgütlenmesine karşı en büyük mücadeleyi veren Başbakan Erdoğan’ın ne yapmaya çalıştığını ve bu yapının ucunun nereye kadar gidebileceğini sorgulamak adına biraz geri dönmek ve sorgulamak istiyorum...

Sevgili dostlar, kamuoyunun “bu konuyu” yeniden sorgulamaya başladığı şu günlerde, 2008 yılından bugüne ısrarla paylaştığım bir yazıyı yeniden bazı bölümleri ile ele almak ve bazı noktaların altını inatla yeniden çizmek istiyorum... Başlamadan çok önemli bir detayı belirtmekte büyük yarar var; Clinton döneminden itibaren ortaya çıkmaya başlayan ve 2001 krizi ile “yönetimi ele alan DERİN AMERİKA”, bugün Başkan Obama’nın da çok ciddi mücadele verdiği bir yapı. Aşağıdaki yazıda ABD diye gördüğünüz vurgular “Amerika’yı değil DERİN YAPILARI” işaret ediyor...

Bakalım 2008’den bugüne neyin altını çizmişiz, ne demişiz, bazı bölümleri aynen paylaşıyorum;

“...TSK’ya kimler, neden saldırıyor ve ‘yıpratma kampanyası’ yürütüyor?

Adım adım gidelim... 1- Bill Clinton Mayıs 1997’de ‘Yeni bir Yüzyıl için Ulusal Güvenlik Stratejisi’ adı verilen belgeyi imzaladı. Belgenin özü ‘kendi çıkarlarına dayanan ekonomik milliyetçiliğin’, gerekirse silah gücüyle dünyaya egemen kılınması üzerine bina edilmişti. Aynı belgede Türkiye ve bulunduğumuz bölge ile ilgili şu cümleler yar aldı; ‘...iki yüz milyon varillik petrol rezerviyle Hazar Denizi bölgesi (Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kafkasya, İran, Kuzey Irak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) dünyanın artan enerji talebini karşılamada önemli bir rol oynamaya adaydır... Kendi petrol kaynaklarımız tükeneceğinden bu bölgedeki kaynaklara ulaşmak, yaşamsal çıkarlarımızdan biridir’... 2- Bölgedeki dinamiklerin değiştiğini düşünen Türk Genelkurmay’ı, 1997’de ‘Milli Askeri Strateji Konseptini (MASK)’ değiştirdi ve ‘aktif güvenlik politikası, bölgenin bağımsızlığı, TSK’nın modernize edilerek bağımlı olduğu noktaların tespit ve iyileştirilmesi’ gibi dinamiklere farklı bakmaya başladı. Bu değişim aslında ‘Ortadoğu’da yerleşme’ derdini yavaş ortaya dökenlerin, ne yapmak istediğini ‘ilk algılayan yapı’ olma özelliğinden kaynaklanıyordu... 3- MASK’ın değişmesi bazı çevreleri rahatsız etti... Bu yapılar, TSK’nın ‘bölgede barışçıl merkezli bir yapıya sıcak bakmasından ve kararların Ankara’dan alınmasından’ ciddi anlamda rahatsız olmuştu. Ayrıca MASK’ın değiştirilmesi ‘eleştiriliyor’ ve şu ifade kullanılıyordu; ‘...Türkiye’nin bölgede bağımsız bir güvenlik faktörü olarak güçlenmesi ve artan askeri gücü, bölgedeki istikrarsızlığı artırmaktadır’... 4- Aynı dönemde yazılan sorgulamaya yönelik özellikle DERİN KÜRESEL YAPILARIN raporlarında; ‘Türkiye’nin 2015 yılına kadar alacağı tavrın ve ülke içindeki gelişmelerin’ küresel yapıların ana çıkarlarının’ bulunduğu Büyük Ortadoğu bölgesinde belirleyici olacağı belirtiliyordu... 5- Bütün bunlar olurken Türkiye 1999-2001 arasında tarihinin en büyük ‘finansal manipülasyonu’ ile karşı karşıya kaldı. 57. Hükümet FİNANSAL-ENTELLEKTÜEL KAPASİTESİ yeterli olmadığı ve gerekli siyasi istikrarı gösteremediği için içeriden-dışarıdan atılan adımlar ile ‘pasifize’ edilip, ülke Kemal Derviş’e teslim edilirken, koalisyon ortağı partiler siyasi dinamik içinde attıkları adımlar ile eridiler. Ve en önemlisi GÜÇLÜ BİR SİYASİ DURUŞ olmadığı için Türkiye’nin değerlerinin tasfiye edilmesi süreci başlatılmak istendi... 6- Türkiye’de rejimle ‘düellosu’ olanlar ve Devlet düşmanı eski ‘bazı fraksiyon mensupları’, yukarıdaki dinamiklerle eşzamanlı harekete geçti ve TSK’ya saldırı da pozisyon alarak, DERİN PLAN içinde olmak üzere harekete geçtiler...”

Sevgili dostlar, SALDIRI artık sadece Hükümet, TSK veya başka kurumlara değil! Saldırının şiddeti Türkiye adına çok ciddi bir noktaya geldi ve bence en önemlisi konu artık SİYASİ değil! Saldırı ekonomiden-siyasete her alanda DEVLET’i tehdit eden bir şekil aldı ve her geçen gün yeni bir “kol açarak” ilerlemeye çalışıyor...

Çıkarım 1: Sorun “Hükümeti, TSK’yı ve/veya bazı kurumları” aşarak Türk DEVLETİ’nin varlığına yönelik bir durum haline geldi ve her Türk vatandaşı olanları ve Türkiye’ye yönelik BÜYÜK KALKIŞMA’yı net olarak idrak etmeli ve gereğini yapmalı...

Son söz: Ben sadece 2008’den bugüne savunduğum ana tezden küçük detayları hatırlattım...Konuyu derin sorgulayanlar başladığımız noktadan yola çkarak çok ama çok önemli çıkarımlar yapacaklardır...Kaldığımız yerden devam edeceğiz...

Önemli not 1: Obama’nın dünyanın denklemi adına içeride verdiği savaş çok çok önemli. Derin yapıların kontrolü tam olarak kaybettiği, demokrasi-insan hakları ve hakça bölüşümün esas olduğu bir Amerika, bütün dünya için umut olabilir...

Önemli not 2: TSK, Devletin diğer kurumlarıyla birlikte, DERİN YAPILANMA ve uzantılarının nereden beslendiğini kurumsal olarak sorgulamaya ve özellikle saldırının ana kaynağını çok net olarak tespit etmeli...Bir vatandaş olarak umuyorum en detaylı şekilde yapılıyordur...