Alin TAŞÇIYAN
Alin TAŞÇIYAN
atasciyan@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Türkiye sinemasının 22 yılı

Sinemamıza yeni yıl armağanı olarak önemli bir araştırma geldi! Antrakt Sinema Kitaplığı, Deniz Yavuz’un “Türkiye Sinemasının 22 Yılı: 1990 - 2011 Sayısal Verilerle 22 Yıllık Döneme Bakış” adlı kitabını yayınladı. Yavuz, bu kitapla gelişmekte olan film endüstrimize ihtiyaç duyulan bir kaynak sağladı. Antrakt Sinema Gazetesi’ni çıkaran ve www.antraktmatine.com web sitesini yöneten, Sinema Yazarları Derneği SİYAD’ın Genel Sekreteri olarak uzun süredir görev yapan Yavuz, son 22 yıla dair sektörel verileri ve analizleri bir araya topladı.

“Türkiye Sinemasının 22 Yılı” film endüstrisine dair akademik bir çalışma değil, ama akademisyenlerin de başvuru kitabı olacak sayısal verilerin toplamını içeriyor.

Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkısıyla yayınlanan kitabın önsözünü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yazdı. Günay, önsözde geleceğe ilişkin modellemeler yapılabilmesi için sayısal verilerin ihmal edilmemesi gereğine dikkat çekiyor. “Tarih boyunca yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi için bir belleğe, bellek için de verilere ve istatistiklere ihtiyaç duyulmaktadır” diyor.

***

“Türkiye Sinemasının 22 Yılı” bize sağladığı verilerle henüz tam anlamıyla bir film endüstrisi olmayan sektörümüz hakkında daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi için kaynak oluşturacak. Sinema alanında birçok yayın hazırlamış olan Deniz Yavuz da giriş yazısında veritabanı ve arşiv oluşturamayışımıza, sinemamızın tarihini yazmayı başaramayışımıza değiniyor:

“Sektörlerin büyümesi, üretimlerinin artması ve kitlelere fayda sağlayan, vazgeçilmez unsurlar olabilmesi için aslında bir endüstri için en önemli başlıktır ‘tarih’ başlığı... Türkiye Sinema Tarihi’nin başındaki kayıtlar az da olsa günümüze ulaşmıştır ama yakın geçmişimiz olarak tanıtacağımız, doksanlı yılların başına dek sinemamızda tutarlı, sağlıklı bilgi kaydı tutulamamıştır. Bugün ve on yıl önce doğan çocuklar bir önceki kuşak kadar şansa da sahip değillerdir maalesef... Altmışlı, yetmişli ve seksenli yıllarda Türkiye’de sinemayı tatbik edenler, tadanlar gördüklerini torunlarına aktaramamaktadırlar...”

Son günlerde 2012 yılına dair sektörel değerlendirmelerde hatalar yapıldığını gözlemliyoruz. “Türkiye Sinemasının 22 Yılı” bu açıdan en azından şimdiki zamanı doğru anlamamızı sağlayacak bilgiler içeriyor. Antrakt Sinema Gazetesi gişe istatistiklerini tutan kurumlardan biri, dolayısıyla Deniz Yavuz gişe analizinin nasıl yapılması gerektiğini bilir, verilere doğrudan erişimi vardır... Haftalık raporları www.antraktsinema.com aracılığıyla sektöre ve medyaya ulaştırır. Diğer istatistikler de Sinema Genel Müdürlüğü tarafından sağlandığı için elimizde artık güvenilir, resmi bir kaynak var. Filmlere verilen maddi destekler, Eurimages fonları, yönetmenlerin bilet satışı ve işletmeci karnesi, yapımcılara, dağıtımcılara, film ithalatına, sinema salonlarına, hatta haftalık bilet satış endekslerine dek pek çok alanda dair ihtiyaç duyulan bilgileri içeriyor bu kitap.

Sinema ve televizyon sektörleri arasındaki ilişki, her iki sektörün de son yıllardaki tırmanışı, 1980 darbesi sonrası yaşanan kriz, film eleştirisi gibi konulara ise Doç. Dr. Melis Behlil, Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen ve Prof. Dr. Esra Biryıldız makaleleriyle katkıda bulundu. Deniz Yavuz, kitabında kaynakça olarak ülkemizdeki birçok değerli akademisyenin yayınlanmış eserlerinden yararlanmayı da ihmal etmedi. Deniz Yavuz’u ve Sinema Genel Müdürlüğü’nü bu yararlı çalışma için hep birlikte kutlayalım ve daha geniş kapsamlı kitaplar hazırlamaları için yüreklendirelim.