Yazarlar

Resul TOSUN

Resul TOSUN

rtosun@stargazete.com

Türkiye Türklerin mi?

Resul TOSUN tüm yazıları

'Türkiye Türklerindir.’ söylemi PKK’nın ekmeğine yağ sürmek demektir. Bölücülerin ve ayrılıkçıların iddialarına destek vermek demektir. 

‘Türk kelimesi diğer etnik grupları da kapsar’ savunmasına kimse inanmamaktadır.

Eğer Türkiye’ye illa bir sahip belirlenecekse bence en uygunu ‘Türkiye, TC vatandaşlarınındır.’ söylemidir.

Belki o zaman birilerinin etnik damarlarını kabartmamış oluruz.

***

Yanlış anlaşılmasın ben annesi Türk ve babası Türk özbeöz Türküm. Irkımı da severim. Bu gayet tabii bir şeydir. Ama üstünlük noktasında inancım sevgimin üzerindedir. İnancımın kaynağı olan Kuran ve Peygamber Sünneti üstünlüğün kanda veya ırkta değil takva (Allah’a karşı mesuliyet duygusu ve gereğin yapma)da olduğunu söyler.

Müslümanların ölçüsü de budur.

Bu ölçü kendi ırkını sevmeyi hatta güzellikleriyle ve başarılarıyla övünmeyi yasaklamaz, başkalarını ötekileştirmeyi ve aşağılamayı yasaklar.

***

Bu ilke kuşatıcı ve kucaklayıcı bir ilkedir. Bizi müminlerle kardeş kılar.

Bu ilke ile hareket ettiğiniz zaman Müslümanlara, Türk, Kürt, Arap, Çerkez vs veya Fransız, Alman, Iraklı, Suriyeli, vs.  diye bakamazsınız.

Cumhurbaşkanı İstanbul ile Şam arasında, Ankara ile Kahire arasında, Bursa ile San’a,  arasında fak gözetmeyen, Kudüs’u Mekke-Medine’yi ve diğer İslam beldelerini hülasa İslam dünyasını kucaklayan söylemi bu ilkenin bir tezahürü olarak her türlü takdirin üzerindedir.

Dünya Müslümanları Türkiye’yi bir ümit kapısı olarak görüyorlarsa , yönetimin bu ilkeyi önemsemesi sebebiyledir.

***

İçinde Suriyelilerin de bulunduğu mültecilere vatandaşlık tartışmasında CHP’nin de MHP’nin de HDP’nin de ne denli ötekileştirici bir düşünce yapısına sahip oldukları artık gün gibi sırıtıyor.

Açıkça yabancı düşmanlığı ve nefret suçuna teşvik politikası güdüyorlar.

Ne üç milyon mağdurun insan olduğunu hesaba katıyorlar ne de devletin göçmen statüsündeki bu kitleler yüzünden karşılaştığı sorunları düşünüyorlar.

Birileri  anlamsız bir oy kaygısına, diğerleri demografik  yapının değiştirileceği safsatasına sarılarak itiraz ediyorlar.

Türkiye Türklerindir Suriyelilerin değil’ manşeti atanlar  ise farkına varmadan bölücü PKK’nın propagandasına malzeme taşıyorlar.

***

Kısaca üç milyon civarındaki mültecilerin hepsi Suriyeli değil, içinde başka devletlerin vatandaşları da var. Evet kahir ekseriyeti Suriyeli.(2 milyon 746 bin). Fakat bu Suriyeliler içinde Türkmenler var Kürtler var başka etnisitelere mensup insanlar var.

Hükümetin medyaya yansıdığı kadarıyla ilk etapta 30-40 bin civarında doktor mühendis ve yatırımcı gibi özellikleri olan göçmenleri kabul edeceği anlaşılıyor. Nihai hedefin ise 300 bin civarında olacağı tahmin ediliyor.

Tüm göçmenler vatandaş olsalar bile oy verme ehliyetine sahip olanlar yukardaki rakamların üçte biri hatta dörtte biri kadardır. Dolaysıyla seçim sonuçlarına etki edeceği endişe ve iddiası mugalatadan ibarettir.

Ayrıca göçmenlerin oyunun kime gideceği meçhuldür.

***

Demografik dengeleri değiştireceği endişesi tartışılabilir. Ama insanlar TC vatandaşı olduktan sonra kimse onları belli bölgelerde ikamete zorlayamaz. Beğenmediğimiz 12 Eylül anayasası bile bunu yasaklar.

Dolaysıyla vatandaşlık elde edenler yerleşecekleri ili veya bölgeyi kendileri seçeceklerdir. Hükümet sadece alternatif teklifler sunabilir ama hiçbir vatandaşı zorlayamaz.

Bu insanlar vatandaş olduktan sonra diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip olacaklarından Türkiye onların da vatanı olacaktır.

Yani Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak vatanıdır.