Yiğit BULUT
Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

TÜRKİYE ve LİDER neden “Emperyalistlerin” hedefinde !

Aslında cevap bile sorunun içinde “küresel hegemonların” alıştıkları gibi coğrafyamızı yönetme isteğine başkaldıran Türkiye ve Erdoğan, dışarıdan-içeriden hedef haline getirildi !

NATO’da yaşanan olay yani Bilinç ve Bilinçaltlarındaki “hedeflerinin” açığa çıkması, “yanlışlık” değil bence son derece net bir mesaj verme denemesi. Cumhurbaşkanımızın konuşması da tam olarak yaptıklarını tanımlıyor; aptallık değil ALÇAKLIK !

Sevgili dostlar, küresel emperyalizme karşı her anlamda yolumuzu açan lider olan Erdoğan’ın hayatının her döneminde ve özellikle son yıllarda neden hedef olduğu çok açık değil mi; 300 yıl sonra PARÇALAR ANA GÖVDEYLE KAVUŞUYOR! Ve bunu sağlayan lider de hedef tahtasına konuyor! Tekrar ediyorum; ayağa kalkış Türkiye’den başladı ama sebep-sonuç ilişkisine dikkatli bakarsanız tablo net; 1699’da dağılan GÖVDE birleşiyor ve parçalar bir araya geliyor…

Sevgili dostlar, bu bağlamda özellikle geçmişi detaylandırarak geleceğe birlikte bakmayı deneyelim...

1850’lerden itibaren Ruslarla savaş hazırlıklarına başlayan daha doğrusu başlatılan Osmanlı, Ortadoğu-Afrika coğrafyasında zorlanmaya başlıyor. Bu zorlanma “tarihsel doğal etkilerle” değil, o bölgeleri yeniden şekillendirmek isteyen güçlerin ilk adımları ile ortaya çıkıyor...1854-1876 arasında “o güçlerden” borçlandırılan Osmanlı, 1876 sonrası “MERKEZİ” o dönemin IMF’sine kaptırırken, 1876-1915 arasında bugünün İsrail devletinin yerleştiği yer dahil, planlanan bütün topraklarını kaybediyor. Hatta ele geçirme o kadar ileri gidiyor ki; 1915 sonrasında “işgal” bugün yaşadığımız topraklara kadar uzanıyor...1900’lerden itibaren Osmanlı’dan ele geçirilerek zorlama ile kurulan “İngiliz-Fransız-İtalyan” imzasını taşıyan “her yer” çöküyor...

Peki neler olabilir ? Osmanlı devlet yapısının, ruhunun, varlığının zorla el çektirilerek, üzerinde “zorlama devletlerin” kurulduğu her bölgede sorun var! Konuya sadece İsrail ve çevresi, Mısır, Libya, Irak, Suriye ve diğerleri olarak bakmayın ve son 20 yılı düşünerek Balkanlar’ı da unutmayın! Son halka Yunanistan... Osmanlı’nın “500 sene baktığı” doğal olarak “yalnız bir ekonomi olması” mümkün olmayan Yunanistan, “ekonomik anlamda” ilk çöken yer! Yugoslavya ve Yunanistan’ın Ortadoğu-Afrika çizgisinden farklı algılanmasının tek bir sebebi var: “Bulunduğu coğrafya”! 

Sevgili dostlar, Merkez dediğimiz yani “RUHUN bakiyesinin” kaldığı ve üzerine genç bir devlet kurulan Türkiye, 1938-2003 arası yıllarca dalgalandı! Kendini bulamadı, Osmanlı’yı yıkanların “oyunları” altında darbeler-devalüasyonlar arasında geldi-gitti...Bütünün beyniydi-ruhuydu ama “parçalara” sahip çıkmaması için “1699’da başlayan 1850’lerde azan manipülasyon” 150 seneden fazla devam etti...

Sevgili dostlar, bir “bütün” parçalara ayrılır, belli bir dönem bu “parçalar” değişim geçirerek yoluna devam edebilir. Ana soru “parçalar tek tek yeniden bir araya geldiğinde” İLK HALİN-İLK BÜTÜNÜN yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağı veya daha net ifadesiyle “zorla parça haline getirilen yapıların, zorlamanın etkisi kalkınca BÜTÜN’e dönüp dönmeyecekleridir”! Peki bundan sonra neler olabilir? Türkiye’nin “MERKEZ” olma haline gelmesi ile ne değişebilir?

Sonuç: “Ana parça” yani MERKEZ TÜRKİYE, “bütünlüğü sağlayacak” bir TEZ üretiyor ve üretmeye devam edecek…Kendine “batı medeniyeti” diyen EMPERYALİSTLERİN de bütün karın ağrısı bu !

Son söz: Bu BÜTÜNLEŞMEYİ sağlayan Türkiye’ye, Lider ve ekibine yönelik YEREL-KÜRESEL KOALİSYON saldırısı, bu bilgiler ışığında sorgulanırsa, daha iyi anlaşılabilir...Saldırı devam edecek ama Türkiye asla sarsılmadan hedeflerine ulaşacak…Parçalar BÜTÜN’e kavuşacak ve YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ ortaya çıkacak…

DEVAM EDECEĞİZ...