Yazarlar

Ahmet KAPLAN

Ahmet KAPLAN

akaplan@stargazete.com

Türkiye’nin 2023 vizyonu ve KOBİ’ler

Türkiye’nin büyük bir iddiası var. 2023 yılında Türkiye ihracatını 500 milyar dolara çıkartmayı hedefliyor. Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te 500 milyar dolarlık ihracata ulaşma hedefine odaklanan Türkiye, geçen son iki yılda ihracatta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Öyle görülüyor ki Türkiye’nin hedeflerine ulaşması uzak ihtimal değil.

Kendisini dünyanın önemli bir gücü olarak konumlandırmaya çalışan ve bu amaçla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına da girme konusunda çalışmalar yürüten ülkemizin 100’üncü yılı olan 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat için KOBİ’lerimizin ihracata özendirilmesi çok önemli. Çünkü Türkiye’de KOBİ ağırlıklı olarak iç pazara yönelik çalışıyorlardı. Dolayısıyla da KOBİ’lerin ihracattaki payı istenilen düzeyde değildi.

Türkiye’nin dünyanın sayılı güçlerinden birisi olabilmesi ve hedeflerine ulaşması için KOBİ’lerin  ‘Marka, Patent, Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon ve ihracat’ kabiliyetinin artırılması çok büyük önem arz ediyor.  KOBİ’lerin daha yüksek katma değerli ihracat yapabilmesi için de öncelikle üretim altyapısının geliştirilmesi ve kurumsallaşması gerekiyor.

Elbette ki dünyadaki en büyük ekonomiler arasına girmek sadece ihracatla ölçülemez. Ama unutmayalım ki direkt bağlantılı olmasa da ihracat büyümenin en temel unsurlarından birisidir. Bu nedenle KOBİ’lerimizi gündeme daha çok taşımak ve güçlü bir Türkiye için kurumsallaşmış uzun ömürlü KOBİ’lerin altyapısını hazırlarken onları araştırma ve geliştirmeye teşvik etmeliyiz.

Kobiler ve AR-GE

Hükümet, Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. İlk kez yasalarla belirlenen tutarlarda Ar-Ge için destek kararı aldı. Bu Türkiye için çok büyük ve önemli bir adım. Ancak bu yasa önemli bir adım olmakla birlikte Ar-Ge desteklerinden daha çok büyük boyutlu işletmelerin yararlanması KOBİ’lerin yararlanamaması da gözden geçirilmesi gereken bir konudur. Çünkü destek için oluşturulan kriterleri KOBİ’lerin karşılaması mümkün görünmüyor. KOBİ’ler Ar-Ge desteklerinden ve hibelerden yararlanamıyor. Mevcut durumda Ar-Ge desteklerinden büyük işletmeler yararlanabiliyor.

Geçmişe baktığımızda, bugün KOBİ’lerimiz çok yol kat etti. Ama daha alınacak çok yol var.  Ekonominin içinde KOBİ’ler yükselen bir değer haline geldi. Birçok konuda büyüklerin elinde olan ekonomi hakimiyetini KOBİ’ler yerle bir etmeye başladı. İstihdamda, ihracatta büyük işletmeleri geçerek daha büyük paya sahip oldular. Bu başarının devam etmesi için hükümetin KOBİ’lerin araştırma geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere daha çok desteklenmesi, ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Dünyanın en önemli 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine koşan ülkemizde, KOBİ’lerin başta KOSGEB gibi kurumlarla desteklenmesi ve bu desteklere yeni kalemlerinde eklenmesi ile şaha kalkacak bir Türkiye’nin önünde hiçbir güç duramayacaktır. İstihdam ve ihracatta yükselen değer haline gelen KOBİ’lerimiz, Türkiye’nin 2023 vizyonunda itici bir unsur olarak yerini almaya başladı. Biraz daha destek verir ve bu destekleri artırırsak KOBİ’lerimiz de Türkiye’yi yükseklere doğru uçurur.