Yiğit BULUT
Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Türkiye’nin attığı adımlara dikkatli bakmak!

Türkiye’de 1800’lerin başından bugüne bu “toprakları kontrol altına alan” Siyasal-EKONOMİK-FİNANSAL VESAYET BİTİYOR...

Tezi kısaca tarif ettikten sonra “Türkiye stratejik derinlikte boğuluyor” diyenlere birkaç adımı hatırlatalım;

1- 1854’te başlayan yurtdışı borçlanmanın ve vesayet altına alınan Türk Hazine sisteminin 2008’de “IMF’nin dışarı çıkarılmasıyla” millileşme yoluna girmesi...

2- ABD-İsrail-Almanya üçgeninde boğulan Milli İstihbarat refleksimizin kurtarılarak milli gerçeklere göre ilşler hale getirilmesi...

3- Savunma Endüstrisinde DEVRİM yapılarak, başta F-16 yazılımları olmak üzere, tank-uçak dahil olmak üzere yerli üretimin başlaması...

4- Füze savunma sistemlerinde “kalıpların” dışına çıkılarak, yerli fırlatma imkanları dahil her adımın YERLİLEŞTİRİLMESİ...

5- Ulaşım Devrimi ile “montaj-karayolu” vesaetinin kırılması ve demiryolu devriminin yaygınlaşması

6- Rusya, Avrasya, Orta Doğu ve Afrika’da “Türkiye’nin kendi politikasını” uygulamaya başlaması...

7- Balkanların ayağa kaldırılması ve “Rumeli Sancağı” gerçeğinin hayata geçmesi. Başbakan Erdoğan’ın “Kosova Türkiye’dir, Türkiye Kosova’dır” referansını tanımlaması...

8- AB ve Gümrük Birliği tıkanıklığına karşı “Şangay ve Avrasya Gümrük Birliği” sorgulamaları ve Rusya ile vize duvarlarının yıkılması...

Sevgili dostlar, bunlar sadece atılan adımların bir kısmı...Bu noktada soralım; nasıl “kontrol altına girdil” ve en önemlisi ne zaman “ekonomik vesayet altında” kalmaya başladık? Cevap çok zor değil; Osmanlı’nın tasfiye edilme sürecinde “Hasta Adam” olarak damgalanıp, özellikle Avrupa sermayesi kontrolüne “borç alma” dinamiği ile sokulduğumuzdan beri... Cesur bir tespit daha; Cumhuriyet Kurtuluş savaşı ile kuruldu ama “ekonomik kurtuluş savaşı” yapılamadı!

Peki nasıl ilerleyeceğiz? Bu cevap da çok zor değil; “YENİ DÜNYA DÜZENİ’nin YENİ HASTA ADAM’ı AVRUPA ve özellikle güç kaybeden “Anglo-Sakson-Cermen” yerleşik yapı ile anılmaktan kendimizi kurtarıp, bağımsızlığımızın algılanmasına imkan verdiğimiz “ andan itiabaren...

Sevgili dostlar, Türkiye’nin Osmanlı’dan bugüne “ekonomik-finansal” tutsaklığını iyi analiz eden biri olarak, 2001 krizinden bugüne aynı tezi savunuyorum; Türkiye, 1930’lardan sonra “içine çekildiği” YALNIZLAŞTIRMA-ÇARESİZLEŞTİRME denkleminden çıkarak geçmişinden getirdiği gücü geleceğe taşıyacak şekilde AVRUPA harici projeleri sorgulamalı...

Bu noktada soralım; bu adım atıldı mı? Dikkatli bakanlar ve yakın geçmişi hatırlayanlar, Başbakan Erdoğan’ın “Türkiye her türlü sorgulamayı yapacak güç ve bağımsızlıktadır” çıkışlarını hatırlayacaklar. İsterseniz bir tanesini ben hatırlatayım. O günlerde de yazmıştım, aynı cümleleri tekrar ediyorum; “...bir Türk vatandaşı olarak, Türk Başbakanı ağzıyla Türkiye AB’ye yeter diyecek hatta Şangay için adım bile attık sözlerini duyacağımı 10 sene önce söyleselerdi inanmaz, rüya mı görüyorum derdim ! Bugün artık rüya değil, ülkem AB’den daha iyi şartlara sahip, ülkemin başına BAĞIMLILIK çorabı ören medya teşkilatı darmadağın ve en önemlisi ÜLKEM, BAĞIMSIZ, KENDİ KARARINI VEREBİLEN bir yapıya kavuşuyor...”

Sevgili dostlarım, yukarıda sadece bir karesini örneklediğim sözleri duyduğum dakikadan itibaren; kendim, çocuğum, torunum adına çok daha umutluyum. Bu topraklar 1830’lardan sonra içine düştüğü “batı hayranlığı-batı sömürüsü” ve içeride 1930’lar sonrası”BATI sahipliğinde oluşan montaj burjuvazisi ve uzantıları” tarafından kurulan “finansal vesayet” döngüsünden kurtulmak, kendi geleceğini çizmek için yola çıkmış durumda!  Bundan sonrası oluşacak BİLİNÇ ile çok daha hızlı ve kolay olacak.

Sonuç: 1980 darbesi sonrası ve özellikle 28 Şubat süreci ile “Türkiye’nin geçmişi ile bağlarını koparma” ve AB algılaması adı altında içerideki YERLEŞİK YAPI tarafından TURBO KAPİTALİZM ve BATI EMPERYALİZM’ine teslim edilme süreci hızlandı...2001 krizi bu sürecin “zirve noktasıydı” ve bu kriz çıkmadan önce-sonrasında”yerleşik medya” teslim alınma şartlarını içeride “dikta etmeye” ve “kamuoyunu alıştırmaya” başlamıştı. 2003 yılından itibaren bu yapı kırılma yoluna girdi ve 2003-2013 arasında Türkiye TAM BAĞIMSIZ olma yolunda çok büyük yol aldı. 2013 yılının ilk ayında şimdi çok daha net idrak ediyoruz ki; her türlü senaryonun sorgulanabileceği yeni bir yola giriyoruz. Bu 10 yıllık bir yol ve ilk hedefimiz 2023...

Son söz: Türkiye uyanıyor, ayağa kalkıyor...Özüne yapay yollarla, zorla YERLEŞTİRİLEN PARADİGMA Başbakan Erdoğan liderliğindeki hareket tarafından kırılıyor...Bu yeni bir BAŞLANGIÇ ve Türk Halkının da bu YENİ ALGILAMAYA göre zihnini “şartlanmalardan” kurtararak ileriye bakmayı denemesi, sınırları zorlaması gerekli...Haydi Türkiye bu 100 yılda gelen bir şans, KULLAN bu şansını ve kır iç-dış Siyasal-EKONOMİK-Finansal VESAYETİ! Yaşasın tam bağımsız Cihanşümul BÜYÜK TÜRKİYE!

Önemli not: Bu bağımsızlık hareketinde Obama’nın Neo-Con dinamiklere karşı verdiği savaşı da çok dikkatli takip etmek gerekli... Aynı sorunlar Amerika’nın kaynaklarını kontrol eden derin yapılarda da var ve Obama da bu savaşı yerleşik düzene karşı orada yürütüyor...