Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Ücretini alamayanlar dikkat!

Son aylarda döviz kuru üzerinden yapılan baskıdan dolayı yaşanan ekonomik zorluk bir çok işletmeyi olumsuz etkiledi. Ekonomi yavaş yavaş rayına oturmuş olsa da geçen aylarda yaşanan ekonomik kırılganlık halen şirketlerin nakit akışını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ekonomik zorluk dönemlerinde işverenlerin yaşadığı olumsuzluklardan çalışanlar da etkileniyor. İşte, işverenin yaşadığı ekonomik zorluk döneminde, geçimini ücreti ve emeğiyle sağlayan işçilerin ücretlerini alamaması durumunda, ücret garanti fonu devreye girerek mağduriyetleri önlüyor. İşçinin işsizlik maaşı alması, aynı zamanda Ücret Garanti Fonu’ndan da 3 aya kadar olan ödenmemiş ücretleri almaya engel teşkil etmez. Ücret Garanti Fonu kapsamında bugüne kadar yaklaşık 80 bin kişiye 208 milyon lira ödeme yapılmış olması bu fonun önemini göstermektedir. 

  

Primini işverenler ödüyor

İşsizlik Sigortası Fonu, belirli şartlarda işçilerin alamadıkları ücretlerin ödenmesi için kullanılır. Ücret Garanti Fonu, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulmuş bir fon olup, işverenlerce ödenen işsizlik sigortası priminin yıllık tutarının yüzde birinden oluşmaktadır. 

 

Ödeme güçlüğü şart

İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden işçinin maaşının ödenmesi için işverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması gerekmektedir. 

Pasif işgücü kapsamında işini kaybedenlere; 

- İşsizlik ödeneği, 

- Ücret Garanti Fonu, 

- İş kaybı tazminatı ve 

- Kısa çalışma ödeneğiyle bazı destekler veriliyor. 

Ücret Garanti Fonu’ndan işçinin ücretinin belirli bir kısmının karşılanabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor.Ücret Garanti Fonu’ndan işçiye ödeme yapılabilmesi için öncelikle işverenin konkordato ilan etmesi, aciz vesikası alması, iflası veya iflas ertelemesi kararı alması nedeniyle ödeme güçlüğüne düşmesi gerekiyor.Ayrıca, işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir. 

 

Bir yıl şartı var

Ücret Garanti Fonu’ndan işyeri kapanan herkes yararlanamaz. Bazı şartlar söz konusudur. Bu nedenle İşverenin ödeme güçlüğüne düşme tarih önemlidir. İşverenin ödeme güçlüğüne düşme tarihi: 

 - İflasta, mahkemece verilen iflas kararı tarihi, 

 - İflasın ertelenmesinde, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı tarihi, 

 - Konkordatoda, konkordato mühlet kararı tarihi, 

 - Aciz vesikası veya aciz vesikası hükmündeki haciz tutanağı alınması halinde ise bu belgelerin düzenlenme tarihi, 

Olarak esas alınıyor. 

 

Nereye başvurulacak

İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçilere son üç aylık ücretlerini Ücret Garanti Fonu’ndan alabilirler. İşveren bir yıldır bile maaş ödeyemiyor olsa fondan işçilere en fazla üç ay için ödeme yapılabilir. 

Ödeme güçlüğünün ortaya çıkması halinde işçinin ödenmeyen ücret alacağı için İŞKUR’a başvuruda bulunması zorunludur. Başvuruya, işveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda icra dairesinden alınan aciz vesikası veya alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi, eğer işveren iflas ettiyse, mahkemece verilen iflas kararı veya iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi, iflasının ertelenmesi halinde mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya ilanı ile ve atanan kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi, konkordato ilan edilmesi durumunda ise mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya ilanı ile konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi eklenmesi gerekiyor.