Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Vergi, SGK ve İmar’da “Barış Geliyor!”

Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım önceki gün, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayıyla hazırlanan torba yasayla ilgili açıklama yaptı. Çalışanlara, işverenlere, gençlere, kamuya borcu olanlara yönelik çok önemli düzenlemelerin olduğu torba yasanın kısa bir süre içinde yasalaşmasını bekliyoruz. Buna göre, vergi ve prim alacakları, trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Temmuz ayının sonuna kadar yapılabilecek başvuruyla borçlar 36 ay içinde ödenebilecek. Peşin ödemede ise yüzde 90 indirim olacak.

Aslında sadece vergi ve SG barışı değil, bir çok önemli düzenlemeyi de içeren torba kanun tasarısı TBMM’ne sunuldu. Ülke ekonomisinin büyüme hızını desteklemek ve kalkınmasını devam ettirmek, iş ve yatırım kararlarını olumlu yönde etkilemek için;

- 31.3.2018 itibariyle Maliye, SGK, Gümrük ve Ticaret, Belediye ve Özel İdare, YİKOB gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarına olan vergi, vergi cezası, idari para cezası, öğrenim ve katkı kredisi, gümrük vergileri, ve SGK sigorta prim borçları, her türlü faiz, faiz, zam vb fer’i alacakların yapılandırılarak ödenmesi,

- Mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasını,

- Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergide geçmiş döneme ilişkin risklerin ortadan kaldırılması,

- İşletme kayıtlarını fiili durumlarına uygun hale getirmek için stok ve kasa affı getirilmesi,

- Kaçak yapılara ilişkin imar barışı getirilmesi,

Sağlanacak. Ayrıca, 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılara ve engellilere ödenen aylıkları 500 liraya çıkarılacak. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 12 milyon emekliye 1000 liralık ikramiye verilecek.

***

 

Gurbetçi İşçilerden Mesaj Var!

Gurbetçi bir okurumuz; “Sevgili Resul Bey Kardeşim,                                                           

Öncelikle adaylığınız hayırlı olsun. Sizin çok yakından bildiğinizi düşündüğüm için, 2015 beyanlarında yer alan Yurt dışı hizmet borçlanması ile Türkiye'den  emekli olanların yurt dışında çalışma izni hakkı taahhüdünün seçim öncesi hayata geçirilmesinin hem emekli olmayı bekleyen binlerce vatandaşın borçlanmalarını yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayacağı, hem de bir anayasal hak ihlalinin ortadan kaldırılarak, vatandaşlarımıza destek verilebileceğinin önemini  hatırlatmak ister, çıkmış olduğunuz yolda  başarılar dilerim” diyor.

Bizim de zaman zaman dile getirdiğimiz konulardan birisi olan yurtdışı borçlanmasıyla emekli gurbetçilerin yurtdışında çalışmaları halinde aylıklarının kesilmesi uygulamasının da kaldırılmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

***

 

Anneler Sigorta Öncesi Doğumlara Borçlanma İstiyor!

Okurlarımızın bizlere ilettiği önemli konulardan birisi de sigorta öncesi doğumlara borçlanma talebiyle ilgilidir.

Mevcut uygulamada, sigorta öncesi doğumlara borçlanma hakkı verilmemektedir.

Oysa ki benzer şekilde olan askerlik borçlanması yapan erkekler, ister askerlik öncesi, isterse de askerlik sonrası olsun, her iki durumda da borçlanma yapabilmektedir. Hatta sigortadan önce askerlik yapan erkekler için sigorta başlangıcı askerlik süresi kadar geriye götürülerek bir yıl erken emeklilik imkanı dahi sağlanabilmektedir.

Yani, erkekler sigorta öncesi askerlik hizmetini borçlanarak, daha erken emekli olabilmekte, ancak kadınlara ise doğum borçlanması için bu hak tanınmamaktadır.

Bu uygulamanın değiştirilerek, kadınlara da ilk sigortalı olmasından önce doğum yapmaları halinde; borçlanmaya ve dolayısıyla ilk sigortalılık tarihinin doğum tarihine çekilmesi gerekmektedir.

Yüzbinlerce kadın sigortalıyı ilgilendiren bu husus; hem kadınlarımızın daha erken emekli olmasını hem de askerlik borçlanmasında erkek çalışanlara getirilen avantajlardan kadınların da faydalanması nedeniyle eşitsizliğin giderilmesini sağlayacaktır. 

***

AK Parti seçim beyannamesinde bu yönde bir değerlendirme yapılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum.