Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Vergi-SGK borcuna af geliyor

Torba kanunla (İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) birçok konuda önemli düzenlemeler geliyor. Tasarıya son anda vergi ve SGK prim borçlarına yönelik af başta olmak üzere birçok konuda eklemeler yapıldı. Çalışanlar ve işverenler açısından sevindirici düzenlemeler var. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Torba yasada özellikle esnafın yükünü hafifletecek Vergi-SGK affı ve idari para cezalarının silinmesi gibi düzenlemeler de yer alıyor. Son birkaç yılda ekonomide yaşanan gelişmeler esnafı, işadamını, tüccarı zora soktu. Yapılacak düzenleme en azından bir rahat nefes alınmasına vesile olacak. Buna göre; 

SGK prim affı

SGK prim borçlarının da enflasyon oranı üzerinden gecikme zammı hesaplanarak yeniden yapılandırılması ve taksitle ödenmesi mümkün olacak.

Vergi affı

- 30.4.2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

- 30.4.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 30.4.2014 tarihinden önce vadesi geldiği halde ödenmemiş olan bazı kanunlara ilişkin idari para cezaları

hakkında düzenleme yapılıyor. 120 TL’nin altındaki idari para cezaları siliniyor.

Bazı okurlarımız vergisini ve primini düzenli ödeyenlerin mağdur edildiğini, bu şekilde getirilen afların düzgün yurttaşlara bir haksızlık olduğunu belirtiyor. Evet mutlaka bir mağduriyet var, bunun da çözümü vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirimden geçiyor. Tıpkı SGK primini düzenli ödeyenlere nasıl ki beş puanlık prim indirimi yapılıyorsa, vergide de benzer bir düzenleme yapılarak vergisini düzenli ödeyen, vergi borcu olmayanlara beş puanlık vergi indirimi getirilmelidir. 

Kasa affı geliyor

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2013 tarihi itibariyle şirketlerin bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklardan alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3. ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 vergi ödeyerek düzeltebilmelerine imkan tanınıyor.

Özellikle ‘Kasa affı’, ‘Stok affı’ ve ‘Ortaklardan alacaklar’ konusunun ayrıntılı olarak af kapsamına alınması gerektiğini belirtmeliyim.

Ayrıca geçmiş yıllarda başarılı bir şekilde uygulanan vergi barışı da düşünülebilir.

6111 affında yapılandırma bozulması isteği var

Adıyaman’dan gazeteci meslektaşımız Erdal Özkaynar’dan bir mesaj var. Onu da paylaşmak istiyorum. Erdal bey diyor ki; “Sayın Resul Kurt aşağıda belirttiğim konuyu değerlendirmeniz dileğiyle bu konuda bir teklifim olacak. Ben ve benim gibi binlerce insan 6111 sayılı yasadan faydalandık. Kendimi örnek vererek anlatmak istiyorum. Ben vergi ve SGK borçlarımı 18 takside böldüm. Ancak toplamda her ikisinde de 13 taksit ödeyebildim. İşten ayrılınca kalan taksitlerimi ödeyemedim. Ve zannediyorum yapılandırmam bozuldu. Bu ödediklerimin hepsi geriye dönük faizlere gitti ve anaparamdan hiçbir şey eksilmedi. Şimdi yeni bir torba yasa çıkıyor, yasa hazırlanırken sizden ricam 6111 sayılı yasaya göre yapılandırma yapmasına rağmen bu yapılandırması bozulanları, BOZULDUGU HALİYLE yani YAPILANDIRMA BOZULMADAN değerlendirilmesi için madde eklenmesi için sesimizi duyurmanız. Aksi takdirde SGK’yı 2 defa, maliyeyi ise bir defa yapılandırdım ancak böyle bozuluyor ve tekrar başa dönünce ödeyemiyorum. Ben devlete olan borçlarımı ödemek istiyorum, eğer bu konuda sesimizi duyurursanız çok duacı ve memnun olacağım. Yasanın belirttiğim şekilde düzenlenmesi binlerce insana yarayacaktır.

İkinci bir konu ise belediyelere olan su borçları olup, Adıyaman’dan biliyorum ki on binlerce insanımızı ilgilendiriyor. Belediyelere olan su borçlarının da torba yasaya eklenmesi birçok insanı mağduriyetten kurtaracaktır.”