Resul TOSUN
Resul TOSUN
rtosun@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Yemen’deki ABD oyunu!

Yetmişli yıllarda yükselen Sünni İslamihareketlerin önünü kesmek, İslam’ı karalamak ve Müslüman’ı Müslüman’a kırdırmakiçin ABD’nin öncülüğünde Batı dünyası bir dizi projeyi uygulama alanına soktu.

İran’ın önünü açmaktan tutun İslam adına terör eylemi yapanörgütlerezemin hazırlamaya kadar varan envai çeşit senaryo uyguladı/uyguluyor.

Suriye’de, Irak’ta, Libya’da ve Yemen’deyaşananların hemen tamamında asıl faktör Batı dünyasının uygulamaya koyduğu o sinsi oyunlardır.

***

Bugün kısaca Yemensahnesine bir göz atalım.

Yemen,Arap Baharıadı verilen dikta yönetimlere karşı başlayan diriliş hareketinin yaşandığı ülkelerden biriydi. Başlangıçta milli bir diriliş hareketiydi ama devamında Batı’nın müdahalesiyle Müslüman’ın Müslüman’ı kırdığı bir kanlı sahneye döndü.

Diktatör Ali Abdullah Salih,  bir anlaşmayla devrettiği yönetime karşı, İrangüdümündeki Husiler’le birlikte silahlı direnişe geçti.

A. A. SalihYemen ordusunun omurgasını teşkil eden Cumhuriyet Muhafızları’nadoğrudan hükmettiği için zorlanmadı.

Başkent San’a’yı ve çevresini ele geçirdi.

Görünen isim Husiler’di ama asıl güç sahibi olan A.A. Salihidi.

***

Onun da arkasında ABD vardı. ABD BüyükelçisiHusiler’le oturup nereye nasıl saldıracaklarını bizzat tayin edecek kadar işin içindeydi.

O sıralarda Suudi Arabistan’dakral değişti. Yeni kralın kadrosu ABD’ye rağmen Yemen’e müdahale etti.  Suudilerkısa sürede direnişi kıracağını hesap ediyordu ama aradan 21 ay geçmesine rağmen askeri alanda bekledikleri başarıyı elde edemediler. Sıkıntıya düştüler.

***

Fakat geçen süre içinde Cumhurbaşkanı Hadiyönetimindeki meşru hükümetin, ipleri eline almasını temin ettiler.

İki ay öncesine kadar mesela Yemen’indış temsilcilikleri bile San’a’daki Husiyönetimiyle çalışıyorlardı, giderleri de onlar karşılıyordu.

Ama iki ay önce bütün dış temsilcilikler geçici başkent olan Aden’ebağlandılar. San’a’daki bütün resmi kurumlar da geçici olarak Aden’e taşındı.

Husiler, dolayısıyla A. A. Salihsadece San’ave çevresinde bazı yerleşim birimlerine hükmeder oldular.

***

ABD,süren iç savaş boyunca Husiler’i açıktan destekledi.

Gelinen noktada Suudiler, 21 aydır kesin sonuç alamayınca baş gösteren sıkıntılar ve ABD’ninbaskıları üzerine tavrını değiştirdi. Taraflar arasında diyalog kurulmasını ve anlaşmalarını ister hale geldi.

BM Yemenözel temsilcisi Veledüşşeyh, şu andaUmman’da,aslında ABD projesi olan ve Kiri Planıdiye bilinen bir yol haritası dayatmış durumda.

Taraflardan on gün içinde bu plana dâhil olmalarını, bunun son fırsat olduğunu ilan etti.

***

Bu plan ABD’nin İran’ı ön plana çıkarma oyunudur.

Tarafların ortak bir isim üzerinde anlaşmalarını, hükümete bizzat bu ismin başkanlık etmesini, seçimler ve geçiş dönemini yürütmesini içeriyor.

Geçmişte ABD, Husiler’inde razı olduğu Hadi’ninyardımcısı Halid Bahhahüzerinde duruyorlardı. Hadibu oyunu fark edince Bahhah’ı görevden aldı ve yerine Ali Muhsin el-Ahmer’i getirdi.

ABDşu anda tekrarBahhah’ıhazırlıyor. Bahhah da ABD’yi, Rusya’yı, Almanya’yı,  Fransa’yı,  İran’ıve diğer ülkeleri dolaşıyor!

***

Hülasa Yemen’de Cumhurbaşkanı Hadiyönetimindeki meşru hükümet San’ave çevresi dışında bütün Yemen’e hâkim olmasına rağmen ABDbaskıları ve Suudilerintelkinleri karşısında anlaşmaya zorlanmakta.

Tekrar Bahhah üzerinde ısrar edilirse mazallah Yemen bugünküIrak’abenzeyecek demektir. Çünkü Irak’ta Malikine idiyse Yemen’de Bahhahodur!

Dileyelim, Yemen’in ve Yemenlilerinçıkarını koruyacak bir isim üzerinde anlaşsınlar.