Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Yeni kabinede denge, istikrar ve tecrübe var!

Yeni kabinenin kurulmasında, denge, istikrar ve tecrübeye ağırlık verilmesi, 65. Hükümet döneminde de istikrarla büyüyen ve 2023 yılı hedeflerine odaklanan projeci ve vatandaşların talep ve sorunlarına karşı duyarlı bir politika izleneceğini gösteriyor.  

AK Parti yönetimine, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak genç ve dinamik kadroların gelmesi, bu anlamda Türkiye ve AK Parti’nin vizyonu için büyük bir önem taşıyor. Bugüne kadar, sosyal politikalara ve çalışma hayatına dönük uygulamalar nedeniyle iki bakanlığın çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini gördük. Özellikle 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde, başta çalışma hayatını, sağlık ve sosyal politikaları ilgilendiren düzenlemelerin önemli olduğu görüldü.  

Bu bakanlıklar, önceki hükümet döneminde de, Süleyman Soylu’nun başında olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’ın göreve getirildiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’dır.

Her iki bakanlık da işçi, emekçi, yoksul, kadın, engelli, yaşlı ve çocuklarla ilgili öncelikli korunması gereken kesimlere yönelik icraat ve politikalar geliştiriyor. Dolayısıyla, bu anlamda bu iki bakanlık, toplumun tüm kesimlerine dokunması nedeniyle büyük bir önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl 7 Haziran seçimlerinde, aynı seçim bölgesinde birlikte milletvekili adayı olduğumuz Fatma Betül Sayan Kaya, hem mühendis hem de tıp doktoru kimliğiyle öne çıkan vizyoner bir politikacıdır. Kendisini çok iyi yetiştirmiş, genç ve başarılı bir siyasetçidir. Bu bakanlıkta da çok önemli işler yapacağına inanıyorum. Özellikle kadın, yaşlı ve gençlere ilişkin önemli uygulamalar yapacağına inanıyorum.

Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Süleyman Soylu, başta asgari ücret düzenlemesi olmak üzere, geçici iş ilişkisi ve İş Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile konuya ve sahaya hakim olduğunu gösterdi. Önümüzdeki süreçte başta iş sağlığı ve güvenliği, kıdem tazminatı, genel sağlık sigortasında yapılacak değişiklikler olmak üzere birçok konuda başarılı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum.

Özellikle hem çalışma hayatına dönük olan vaatlerin hayata geçirilmesi hem de paralel örgütlenmenin kendini fazlaca hissettirdiği bu iki bakanlık ve bağlı kuruluşlarında mücadele üst düzeye taşınacaktır.

65. Hükümet programının amacı temel olarak vatandaşlarımızın mutluluğunu ve refahını ön planda tutan uygulamalara yönlenmesidir.

İcraatlarının ana gayesinin ‘insanların hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak ve refahını yükseltmek’ olacağını vurgulayan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin, Cumhuriyet tarihinde hiçbir partiye nasip olmamış bir kurumsal sürekliliğe ve icraat tecrübesine sahip bulunduğunu belirtmiştir.

Çalışma hayatına ilişkin olarak ise

1- Aile kurumunu güçlendirmek, çocukların ve diğer aile bireylerinin nitelikli bir şekilde yetişmelerini sağlamak ve genç nüfusu devam ettirmek, insan merkezli kalkınma politikasının ana eksende yer vermek. 

2- Aile Sosyal Destek Programının alt yapısının tamamlanacak ve yeterli sayıda nitelikli personel yurdun her tarafında istihdam edilecek.

3- Çocuklar için ihtisaslaşmış rehabilitasyon sistemine geçilecek, suçun mağduru veya suça sürüklenen çocukların en süratli şekilde topluma kazandırılması çalışmaları gerçekleştirilecek, yaşlılar ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımı için Yaşlanma Ulusal Uygulama Programı’nın daha etkin bir şekilde hayata geçirilecek,

4- Yeni dönemde kadının bireysel ve toplumsal olarak daha da güçlenmesi için hayata geçirilen politikalar ve başlatılan çalışmalar arttırarak devam ettirilecek.

5- Başta erken çocuk dönemi eğitiminin gelişmesi olmak üzere kız çocuklarımızın eğitime devam etmelerinin teşvik edilmesi için gerekli tedbirler alınacak, kadın istihdamına yönelik geliştirilen istihdam teşviklerine devam edilecek.

6- Kadın Girişimciliği Programı uygulamaya konulacak.

7- Kadınlarımızın iş hayatına girişleri kolaylaştırılacak. Çalışma hayatında kadın erkek fırsat bilincini güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturucu programlar arttırılacak. 

8- Kadınlarımız için iş ve aile yaşamını uzlaştırma politikalarını hayata geçirilecek.

9- İş güvenliği ve kıdem tazminatı hususlarının tüm sosyal taraflarla görüşerek, çalışanın hak ve hukuku gözetilmek suretiyle birlikte çözüme kavuşturulacak. 

10- Avrupa Birliği ve İLO standartlarını esas alarak oluşturulan iş sağlığı, iş güvenliği eylem planları daha önce hayata geçirilmişti, bu uygulamaların devamı sağlanacak,

11-Yabancıların çalışma izinleriyle ilgili süreçler basitleştirilecek.

12- Sosyal güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası bağlamında sürdürülebilir etkin çalışan bir sistem hayata geçirilmişti. Toplum yararına çalışma programlarında ailesinde çalışan olmayanlara öncelik verilecek.

13- Programlara mesleki eğitim boyutu da eklenecek.

14- Dar gelirli emeklilerin TOKİ marifetiyle konut edindirme imkanı arttırılacak.

15- Sektörel katkısının yanı sıra ülkemizde tasarruf eğilimini de güçlendirecek tamamlayıcı emeklilik tasarruflarını desteklenmeye devam edilecek.