Yiğit BULUT
Yiğit BULUT
yigitbulut@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Yeni ‘Milli Savunma Konsepti’

Türkiye için daha doğrusu “YENİ BÜYÜK TÜRKİYE” için sizce en büyük tehlike nasıl tanımlanabilir?

Sevgili dostlar, İÇİNE kapanık-2003 öncesi Türkiye’sinde bu soru şöyle soruluyordu; Türkiye için en büyük tehdit “irtica mı” yoksa “bölücü terör mü”? Bugün için ise soru farklı: İçerisi ile barışan ve genleşme stratejisini hayata geçiren bir Türkiye için en büyük tehdit nedir?

Sevgili dostlar, bu ülke, kendi değerlerini tehdit olarak “algıladığı-algılatıldığı” ve suçluluk içinde kendini sorguladığı günler, aylar, yıllar yaşadı! Bakışımız da hatalıydı, ortaya koyduklarımız da! 2003 yılına kadar bu “kör kuyuda” yaşadık ve “yanlış girdiler” ile sürekli “yanlış çıktılar” ürettik!

Bugün durum çok farklı ve yapılan-yapılacak olan açık: Türkiye “yeni dünya düzenini” anlayarak buna uygun yeni bir tehdit algılaması kurguluyor ve bunun gereği olarak “milli savunma-askeri teknoloji-üretim” stratejisini oluşturuyor! Detaylandırmak da zor değil; Türkiye, “minimum insan” kaynağı kullanımı ile maksimum ateş gücüne ulaşabilen, her alanda operasyon yapabilen, en önemlisi kendi “savunma ihtiyacını” kendi ürettiği teknolojiler ile karşılayan hatta “konsept” üretebilen bir ülke olma yolunda ilerliyor...

Sevgili dostlar, iç ve dış yerleşik odaklar, yıllarca bize dayattılar ve “yerleşik medya” düzeni vasıtasıyla “sorgulamamıza” izin vermediler! Bizler de çaresiz bir şekilde şuna bile inandık; kendi Müslüman vatandaşımız bizim için en büyük tehlike olabilir, yine kendi Kürt kökenli insanımız bizi bölmek isteyebilir... Doğru değildi, asla değildi ama biz “bu çuvalı kafamızdan çıkarıp” gerçek bir “tehdit tanımı” oluşturamadık! Hatta bırakın “tehdit tanımlamasını, savunmayı”, bu algılamanın iç siyasetimizi şekillendirmesine razı olmak zorunda kaldık... Bugün yırttığımız çuval ve geleceği kucakladığımız yol artık aşikar!

Sonuç 1: Türkiye BÜYÜDÜKÇE görecek ki; düşman sadece dışarıda-içeride değil, genleşme yolunda “yoluna çıkacak dönemeçlerde de” gizli ve odaklanmış! Kafamız çok net ve tezimiz çok açık olmalı: Son 10 yılda başına geçirilmek istenen “çuvalları” yırtmış, asker-sivil ilişkilerini bu “hastalıklı yapıdan” kurtarmış, yeni dünya düzeni içinde “cihan devleti olma” yolunda ilerleyen bir Türkiye...

Sonuç 2: Türkiye, “Cihan devletine yakışır yeni bir milli savunma” konsepti tanımlıyor ve teknik olarak da detaylandırıyor ! Türkiye “meydana çıktı” ve bu çıkış, “kabuğunu kıranı” yeniden içeri doldurmak” isteyenleri rahatsız edeceği için, çıkışa uygun yeni bir “MİLLİ STRATEJİ” çok dikkatli ve daha hızlı geliştirilmeli...

Sonuç 3: YENİ TÜRKİYE’nin “askeri gücü diplomaside kullanması kaçınılmaz ! Kısır iç tehdit algılamaları yerine küresel oyuncu olmak yolunda giden bir ülkenin, küresel tehditlere karşı yeniden tanımlanan bir ordusu olmalı...

Sonuç 4: Gelen bir “istifa” haberinde dahi, maden bulmuş gibi “Hükümetin TSK’ya tavır aldığını veya TSK’nın hükümetin attığı adımlardan rahatsız olduğunu” düşünenler-düşündürmeye çalışanlar, bence çok önemli bir detayı gözden kaçırıyorlar; YENİ BİR MİLLİ SAVUNMA KONSEPTİ ve büyük-güçlü-diplomaside yarar sağlayacak bir Silahlı Kuvvet ancak ve ancak yeni bir siyasi vizyon ile ortaya çıkarılabilir...

Sonuç 5: İçeride ülkeyi “irticaya sürükleyecek” sanal düşmanlar aramak yerine veya Türkiye’yi ayrıştıracak şüphesiyle kendi vatandaşlarını izlemek yerine dünya arenasında Amerika-Avrupa Birliği-İsrail-Rusya-Çin ile güce dayanan diplomasi yürütmemizi sağlayacak bir TSK konsepti oluşmalı ve bu yapı üretimin de desteğiyle yapı ortaya çıkıyor. Yerli savunma endüstrisi gelişiyor, modernizasyon katsayısı artıyor, kendi topraklarından binlerce km ileride operasyon yapacak tanker uçaklar ve uçak gemileri projeleri hayata geçiyor. Kısacası TSK bir dünya gücü haline geliyor...

Sonuç 6: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘ileriyi gören’ her mensubu, yeni Türkiye kavramına uygun yeni bir TSK ortaya çıktığının farkında. Aslına bakarsanız bu alanda da ‘direnenler’ ve ‘yolu açmak isteyenler’ arasında büyük bir çatışma var ve bu kavga YERLEŞİK BASIN tarafından kamuoyunda SİYASİ OTORİTE-TSK arasındaymış gibi algılatılmaya ve pazarlanmaya çalışılıyor...

Son söz: Güçlü diplomasi “güçlü silahlı kuvvet” ile yürütülebilir... YENİ TÜRKİYE de YENİ BİR MİLLİ SAVUNMA KONSEPTİ gerektirir...