Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Yeni operasyonlar

Bir politikanın doğru olması ve bizi ileri götürmesi başkaları tarafından kolay kabul edilir bir durum değildir. Bugünlerde bizi zora sokacak birçok eylemle karşılaşabiliriz. Bunların nasıl etkisiz hale getirileceğini düşünmeli ve tedbir almalıyız. Alman medyasının Alman gizli servisinin ülkemizde üst düzey politikacı ve bürokratları dinlediğini yazmasının bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Bu dinlemeyi bizim tespit etmemiz ve gerekeni yapmamız beklenirdi. Oysa Alman gizli servisinin operasyonunu onların medyası yayınladı. Bu bilginin devlet tarafından medyaya verildiğini gösteren kuvvetli bir delildir.

Bu dinlemenin uygulamakta olduğumuz siyasetin tespiti için yapıldığını düşünmüyorum. Bir ülkenin siyasetini anlamak için başka yollar vardır. Mesela uygulamaları değerlendirilir ve ülkedeki istihbaratçıları bazı bilgileri ülkesine gönderir. Ayrıca Türkiye dünya üzerindeki siyaseti tek başına belirlemez ve aynı politikayı uygulayanlarla beraber hareket eder. Almanya’nın yaptığı siyasi bir bilgiye ulaşmak değildir. Çünkü bu bilgileri edineceği görevli personeli vardır. Bir süre önce ülkemizin izlediği politikaları, onları dost saydığımız için birlikte yaptığımız politikacılarımız vardı. Bana göre; şu andaki hedefleri Avrupa dışında bir güçle beraber olmamızı engellemek ve biraz zayıf bir Türkiye’yi AB’ye almaktır.

Bunun ilginç yanı haberimizin olmadığı bir eylem yapılmış ve onlar tarafından medyaya verilmiştir. Hedefleri bizi tahrik etmek ve onlara karşı olumsuz davranmamızı sağlamaktır. Bu eylemden sonra dinlemelerin niteliğini de açıklarlar ve bunların siyaseti tespit hedefi olmadığını söylerler. Ama medya bu defa siyaset dışı bazı bilgiler yayınlar. Bunlar hedeflerindeki kişilerin bu defa parasal durumunu veya seksüel bir takım olayları, olmasa bile kamuoyuna yayarlar ve izledikleri kişilerin tasfiye edilmesine destek olurlar.

***

Diğer önemli provokasyon teröristin heykelinin yapılıp yerleştirilmesidir. Olay ondan sonra yapanların bekledikleri biçimde gelişmiştir. Bu heykelin kalamayacağını onlar da biliyordu. Asıl amaçları da orada bir heykel bulundurmak değil bunun kaldırılması ve bölge halkını devlete karşı kışkırtmaktı.

Bu heykel bulunduğu yerde kalamazdı ve beklenen oldu, kaldırıldı ve hedefleri aynen gerçekleşti. Olayı engellemenin yolu heykele dokunmamak değildi ve yapılması gereken yapıldı ama olayı hazırlayanlar da hedefine ulaştı. Benzer ya da aynı sonuçları yaratacak, yani barış sürecini engellemek amacıyla bazı eylemler yapılabilir. İlk iş bunu yapan dış gücü tespit etmek ve içerideki ilişkileri tespit edip ona karşı tedbir almaktır.

Şüphesiz olay kanun dışı olduğu için gerken hukuki işlemler de yapılır. Ancak bunun barış sürecini engellemesine izin verilmemelidir. Her provokasyon eyleminde olduğu gibi bunun da iki boyutu vardır. Bir taraf olayı kanunsuz gördüğü için engelleyecek ve asıl amacın yolu açılmış olacaktır. Hedef bölge halkını kısmen de olsa devlet karşıtı yapmaktır bu da bir ölçüde gerçekleşebilir ya da olay bu amaçla kullanılacaktır.

Bunlara karşı alınacak tedbirleri şöyle özetleyebiliriz: Eylemi yapanlar iki hedeflerine de ulaşmamalı. Devlet halkı, kanunları uyguladığına ve özel bir tavır almadığına inandırmalı ya da böyle olduğunu beyan etmelidir. Karşı koymak provokasyonu yapanların istediği gibi olmamalı ve kamuoyu olumsuz etkilenmemelidir. Önümüzdeki dönem provokasyonlar dönemi olabilir ve bu çok dikkatli politika ve uygulamalarla etkisiz hale getirilebilir.