Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Yeniden yapılanma

Cumhurbaşkanlığı seçimleri siyasi yapıda önemli yıkım ve eksiklikleri gün yüzüne çıkaracaktır. Bununla seçimlerden önce de önemli sorunlar olduğundan söz ediyorum. “Herhangi bir yapı kurulduğu toprakların etkisinde olur ve farklılık çürüklüğe sebep olur. Siyasi yapımız geçmişte de sorunlara sebep oldu ve darbeler yaşadık. Bunların sebebini aramadan sorumluyu aradık. Devletimizi kuranlar yeni bir yapı oluşturdular ve biz bunların iyiyi aramak sonucunda yapıldığına inandırıldık. Bu yapının bir tercih mi yoksa bir zorunluluğun etkisiyle mi kurulduğunu tartışmadık. Çünkü bu tartışma yanlış ve kasıtlı yapanı suçlu konumuna geçirirdi. Cumhuriyetin kuruluşunun büyük bir zafer olduğundan şüphe yoktu ve bizi bugünlere getirdi. Şimdi dünya dengesinde önemli bir yerimiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak siyasi başarılar dünyadaki dengelerden etkilenir. Yani şartlar uygun olmasaydı tüm dünyaya rağmen devletimizi kuramazdık.

***

Devletimiz hem bir başarıydı hem de büyük güçler için bir sorun yaratacak gibi görünmüyordu. Bunun yolu kolay yönlendirilmemek ve bölgesel bir sorun yaratmamaktı. Kurulan yapı ve buna yön veren kurallar bu amaçla gerçekleşti. Bu  çözüm akla en uygun olanıydı. Yani eski devletimizi yeniden kurmaya çalışsak bizi devlet olmaktan bile çıkarabilirlerdi. Akla dayanarak rolümüzü şöyle belirledik: Kimsenin kontrolünde gözükmeyecektik ve dünyada barışını savunacaktık. Devleti yöneten siyasi yapı olan CHP bu yolu temsil ediyordu. Demokrasiye geçişte farklı dünya görüşleri olanlar yeni partiler kurdular. Ama önlerinde barikat vardı.

Cumhuriyetin kuruluşu ve kuranları aynen kabul edeceklerdi ve yeni partiler, halkın güncel sorunları konusundaki düşünceleriyle destek sağlayacaktı. Bu yapı kurulunca demokratik merkez partisi ön plana geçti ve oy oranı yüzde yetmişler civarına adeta yerleşti. Karşı taraf bu dengeyi bozmak için merkez partisi içinde yer alan dinci ve milliyetçi görüşte olanları merkez sağdan uzaklaştırmak ve böylece bölmek için ayrıca iki parti yarattılar. Birisi Refah Partisi çizgisi diğeri milliyetçi çizgi oldu. CHP iddialı oldu ve bazı seçimlerde ön plana çıktı.

Şimdi bu yapıda sorunlar ortaya çıktı. CHP aynı ilkelerle devam etti ama ön planda olmadı. Halbuki ilk okuldan itibaren devletin kuruluş düşünceleri öğretilirdi. Bu CHP’nin görüşleri gibiydi. Ancak merkez sağ partiler geçmişi değil bugünü inceleyip  bir çözüm üretme yolunu seçti. 

Şimdi yeni bir yapı oluşturulacak gibi gözüküyor. CHP artık geçmişi savunan bir parti olmak yerine demokratik sol düşünceyi temsil etmeyi tercih edecek gibi gözüküyor. MHP soy temeline dayalı milliyetçilik yerine ülkeye hizmeti ön plana çıkarmak zorunda kalacak. Ülkemiz bölgesel bir güç olurken ne soy ne de din temeline dayalı bir yapı oluşturmayacak, dünyanın büyük güçleri gibi, her alanda ön safta olmak isteyecek ve bugüne kadar olduğu gibi yalnız askeri gücünü ön plana çıkarmak yerine ekonomik, bilimsel, eğitim alanında ön safa çıkacak ve çevresi için sadece kendini savunan bir güç olmak yerine insandan yana bir güç olduğu imajını yaratacak diye düşünüyorum. Bu açıdan yeni siyasi yapımızın çok farklı olacağı kanısındayım.