Mahir KAYNAK
Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Yolsuzluklar

Yolsuzlukların tamamının aynı anda ortaya çıkması garip görünüyor. Bunlardan hangisi önce anlaşıldıysa o zaman, daha sonrakiler de bulununca adli soruşturma açılmalı ve kamuoyuna bilgi verilmeliydi. Birbiriyle ilişkili olmayan bu olayların bir bütün haline getirilmesi bunun bir operasyon olduğu anlamına geliyor.

Herhangi bir olayın kimi niçin hedef aldığının anlaşılması için kullandığım bir metot var. Adına “Sonuçlardan Sebeplere” dediğim metodu şöyle uyguluyorum. Bir olayın önce sebebini aramak sonra olayı bu sebebe dayandırmak hatalı olabilir. Önce nasıl bir sonuç yaratıldığı doğru anlaşılmalı, sonra bunu kimin niçin yaptığına karar verilmelidir. Bu yolsuzluk olayı Başbakan Erdoğan’ı hedef alıyormuş gibi görünüyor. Çünkü uyumlu çalıştığı üç bakanın oğlu itham ediliyor ve Başbakan’ın bunu önceden bulup, bakanlara neden el çektirmediği soruluyor. Yani yolsuzlukların görmezden gelindiği ima ediliyor. Bu olay şöyle olmalıydı: Her yolsuzluk ayrı bulunmalı ve her biri farklı kişilerce farklı zamanda yapıldığı için bir bütün gibi gösterilmemeliydi. Bu durum hedefin Başbakan olduğuna işaret ediyor. Yani onun zamanında her alanda ve hükümete yakın çevrelerde yolsuzluk yapılıyor deniyor. Eğer olaylardan her biri yalnız soruşturulsaydı olay kötü ama doğal sayılır ve adaletin sonucu beklenirdi.

Yazılarımda dünya üzerindeki büyük çatışmanın meydan muharebesinin ülkemizde yapılacağını söylemiştim. Şimdi bu muharebenin bir manzarası ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak bu gibi olaylara önem vererek seçimlerin sonucunu onların belirlemesine izin vermeyelim. Aslında yapılması gereken işlem şöyle olmalıydı; olayları tek tek ortaya atın ya da acele yapılması yerine seçim sonuna bırakın, hem adalet görevini yapacak ve suç işleyen varsa cezasını çekecek, eğer iktidarın bir ihmali varsa o da karşılığını görecektir. Gecikme sadece suçlulara yaramaz. Devlet konu ve ilişkilerini daha yakından izler adaletli bir sonuç alınmasına yardım eder. Eğer suçlular içinde politikacılar da varsa hiç kimsenin onları korumaması gerekir. Zaten bugünkü olayın baskın tarafı işlenen suçlardan çok iktidarın buna göz yumması olarak gösteriliyor. Bu arada yapılan ithamlarda doğruluk yanında politik bir operasyon da varsa onların da bulunmasını gerektirmektedir.

***

Bir yanda yolsuzluk iddiası varken diğer yanda bazı emniyet görevlileri görevinden alınıyor bu da olayda gerektiği gibi davranılmadığı intibaını yaratıyor. Bahsi geçen olay devleti ilgilendiriyor ve yapılacak yanlışlıklar devletin güçsüzlüğünü ortaya koyacak bir durumdur. Hem her türlü yolsuzluk engellenmeli, yapanlar cezalandırılmalı, hem de devletin bir gücün amacına hizmet etmemesi sağlanmalıdır. Bunun için bürokratların devlete hizmet etmeleri gerektiği bilincinde olmaları ve ülkeyi yöneten iktidarın da politikası dışına çıkıp farklı güç odaklarının amaçlarına hizmet etmemelidir. Dünyada, dünya savaşlarının sonuçlarını yaratacak bir mücadele cereyan ediyor. Bu süreçte kullanılan silah paradır ve bu silahtan bile daha etkilidir. Zengin olmak isteyenler bu süreçte hedeflerine ulaşsalar bile ülkesine ve inancına hizmet etmemiş sayılır. Bu büyük mücadelede yenilirsek herkes zarar görür, eğer süreç içinde para kazanmışsa onu da kaybeder. Zafer kazanırsak hepimiz yücelir ve mutlu oluruz.