Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Yurt dışında çalışanların aylıkları kesilmeyecek

Emekli olduktan sonra yurt dışında çalışmaya başlayanların aylıkları SGK tarafından kesilmekteydi. Esasen yurt dışı borçlanması yapmadan emekli olup daha sonra yurt dışında çalışmaya başlayanların emekli aylıklarının kesilmemesi gerekmektedir. Sadece yurt dışı borçlanması yaparak emekli olanlar için yurt dışında çalışmaya başlanması halinde emekli aylığı kesilmesi gerekmektedir.  İşte çok sayıda mağduriyete sebep olan bu konu çözülmüş oldu.

Artık 2008 yılı Ekim ayından önce malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmeyecektir.

Yine 2008 yılı Ekim ayından sonra malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıkları ödenmeye devam edilecektir.

Sözleşmesiz  ülkelerde çalışmaya başlayanlar

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik Kanunlarının mülga hükümlerine ya da 2008/Ekim ayından sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış olan ülkelerde çalışmaya başlamaları halinde eskiden olduğu gibi aylıkları kesilmeyecektir.

5510 Sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar

5510 sayılı Kanunda, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının kesileceğine dair açık hüküm bulunmaktadır.

Buna göre, yabancı ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ilk defa sigortalı olduktan sonra malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların yabancı ülkelerde çalışmaları durumunda aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

Sözleşmelerde aylıkların kesileceğine ilişkin hüküm bulunması

Sözleşmeli ülkede çalışılmaya başlanması halinde aylıkların kesileceğine ilişkin mevcut sosyal güvenlik sözleşmelerinde hüküm bulunmamakla birlikte, bu konuda bir hüküm konulması halinde tadil sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yeni imzalanacak sosyal güvenlik sözleşmelerinde bu hükmün bulunması halinde ise sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra çalışmaya başlayanların aylıkları kesilecektir.

Bu hükmü içeren bir sosyal güvenlik sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya mevcut sözleşmelerde bu yönde bir düzenleme yapılması halinde SGK tarafından bu durum ayrıca duyurulacaktır.

Yayınlanan SGK genelgesi hükümleri sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kısmi ya da müstakil malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar hariç olmak üzere, sadece ülkemizdeki hizmetlere istinaden 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine ya da 2008/Ekim ayından sonra 5510 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağladıktan sonra sözleşmeli bir ülkede çalıştıkları gerekçesiyle aylıkları kesilenler hakkında uygulanacak olup, bu yönde bir tespit veya müracaat olması halinde aylıkların ödenmesine, aylığın kesildiği tarih itibariyle başlanacaktır.

Bu nedenle yurt dışında çalıştığı gerekçesi ile aylıkları kesilen vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları ve kesilen aylıklarının kesilme tarihinden itibaren ödenmesini talep etmeleri gerekmektedir. Eğer müracaat olmaz ise kesilen aylıklar SGK tarafından re’sen bağlanmayacaktır. SGK yönetimine de bu hukuksuz uygulamayı sonlandırmış olmalarından dolayı teşekkür etmek gerekiyor.