Resul KURT
Resul KURT
info@resulkurt.com
Yazarın Sayfası

Zorunlu bireysel emekliliğe dikkat!

Bireysel emeklilik sistemine zorunlu katılımı düzenleyen hükümler 25.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve zorunlu katılım tarihi 1.1.2017 olarak belirlenmiştir.

Zorunlu BES katkısı, 1.1.2017 tarihinden itibaren artık hayatımıza girecek. Tabii ki uygulama esas ve usullerini belirleyecek olan Yönetmelikte ‘sosyal diyalog’ temelli olması gerekiyor. Bunun için işveren ve çalışan taraflarından da görüş almak gerekir. Özellikle, mevcut bir bireysel emeklilik sözleşmesi/planı olan çalışanların, zorunlu BES ile nasıl bir yol izleneceği, zorunlu BES sisteminde, işveren nezdinde minimum bir çalışan sayısının olup olmayacağı önem arz ediyor.

Yine bu sistemin, sigorta şirketleri ile çalışan arasında imzalanması gereken zorunlu sözleşme ve bilgilendirmelerin, işverenlerin ilgili birimlerinde ayrıca bir iş yükü oluşturmaması da gerekiyor.

Özellikle bordroların düzenlenecek olması, zorunlu BES’in sadece çalışandan bir pay olarak kesilmesi, zorunlu BES sistemi yürürlüğe girmesine rağmen, uzun vadeli sigorta kolları primlerinin sabit kalması, bu sistemden ‘cayma hakkını’ kullananların çok fazla olmasını da beraberinde getirecektir.

Bu noktada sadece 1.000 TL’lik sistemde kalma avantajı (diğer özel BES programları haricinde) ne kadar çalışana cazip geleceği merak konusu. Ancak zorunlu BES sisteminden caymayıp devam edenlere, ayrı bir sigorta prim indirimi uygulanarak, uzun vadeli sigorta kolları priminden de yüzde 3-4 gibi bir indirim sağlanması, çalışanların da net ücretinde bir oynamaya gidilmemesi, sistemde kalmayı cazibe merkezi haline getirecektir.

Mevcut haliyle, uygulama usul ve esasları belli olmayıp uygulama genel olarak;

- Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım, 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

- 45 yaşını doldurmamış olmakla birlikte 4/a ve 4/c kapsamında sigortalı olanlar sisteme otomatik olarak dâhil olacaktır.

- Çalışanlardan düzenli olarak her ay prime esas kazancın yüzde 3’ü kadar prim kesintisi yapılacaktır.

- Çalışanların bizzat kendilerine imzalatılacak emeklilik sözleşmesi, işveren tarafından hazırlanacaktır.

- Çalışan isterse emeklilik sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde sözleşmeden cayabilecektir.

- Emeklilik sözleşmesinden cayabilmek için, iki ay içerisinde cayma dilekçesinin verilmesi gerekir.

- Cayma dilekçesinin verilmesi halinde ödenen tutarlar 10 işgünü içerisinde geri ödenecek.

- Otomatik katılım zorunlu olduğu halde, bireysel emeklilik sisteminde kalmak zorunlu değildir, çıkış konusunda tercih vardır.

- Caymak istemeyen çalışanlardan her ay düzenli olarak prime esas kazancın yüzde 3’ü kadar kesinti yapılmaya devam edilecek.

- Daha fazla tutarda kesinti yapılmasını isteyen çalışan, emeklilik sözleşmesinde bunu talep edebilecektir.

- Devam etmek isteyen çalışanlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL devlet katkısı ödenecektir.

- Kesintiler işverence yapılacaktır. Kesilen tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü, işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılacaktır.

- İşveren katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.

- Emeklilik planları kapsamında şirketlerce (emeklilik şirketi) fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamayacak.

İşverenler, yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecek. Yükümlülüklerine aykırı davranan işverenlere, her bir ihlal için ÇSGB tarafından 100 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

Bayrama özel...

Bu yıl ülkemiz açısından çok büyük sıkıntılarla geçti. Ancak ülke olarak bu oyunları bozduk ve 7 Ağustos Yenikapı Kardeşliği ile tüm dünyaya ve bölücü terör örgütlerine meydan okuduk. Başta demokrasi sevdalısı kahraman halkımız olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.