Arz-ı Kenan

14 Mayıs 1948'de, Medinath Yisra'el, İsrail Devleti ilân edilmiş, Cumhurbaşkanı Haim Weizmann, Başbakan David Ben Gurion olmuştur. Devletin kuruluşundan11 dakika sonra dönemin ABD Başkanı Truman İsrail'i tanımış, daha sonra Sovyetler Birliği, 5 Doğu, 5 Batı Bloğu ülkesi tanımıştır. Filistinli Araplar 15 Mayıs'ı El Nakba-Felaket Günü ilân etmiştir. Avrupa'da asırlardır süren Yahudi meselesi Hıristiyan teolojisinden kaynaklanan anti-semitik hareket iken, İkinci Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu'ya empoze edilmiş olan İsrail meselesine karşı bölgedeki tepki, politik temelli anti-Siyonist tepkidir. Siyonist olmayan Yahudilerin Müslüman toplumlarda herhangi bir problemi olmamıştır. İsrail Devleti İngiltere'nin zayıflaması sonucu ABD desteğiyle kurulmuştur. İsrail'le ABD arasında yapılan ittifak anlaşması, İsrail devletinin gelişiminde çok önemli role sahiptir. 500 milyon-1 milyar dolar ekonomik yardımı içeren anlaşma Arap pazarlarını kırmak ve Arap birliğini önlemek, Arap millî akımını ve halkçı oluşumları parçalamak, Arap ülkelerini ekonomik gelişme yerine savaşa yatırıma zorlamak, bazı Arap rejimlerinin çıkar gereği iktidarda kalmasını sağlamak, İsrail'in güvenliği, Sovyet nüfuzunun genişlemesini önlemek, Batının bölgedeki kritik deniz ulaştırma yollarının güvenliğini devam ettirmek, dost Arap ülkelerin dolayısıyla petrolün güvenliği gibi nedenlerle ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu ekonomik yardımın devamında ABD'deki Yahudi lobilerinin rolü çok önemlidir. Siyonistler, politik faaliyetlerinin merkezini ABD'ye kaydırmışlardır.

Önceleri Arz-ı Kenan olarak anılan Filistin, bazı Avrupa eserlerinde Arz-ı Mukaddes, Musevi çevrelerinde İbranice Eretz İsrael diye adlandırılan bu bölge Fenike, Yunan, Roma dönemlerinde farklı isimlerde anılmıştır. Tarihin ilk çağlarında bu alanı işgal eden kavmin adından hareketle İbranilerce "Paleşteh" denildiği için bu adı çağrıştıran Filistin adıyla anılır. 22.000 km2'lik bir alandır. Arap tarihçilerce ve bazı araştırmacılarca kabul edildiği üzere bu toprakların bilinen ilk sakinleri Amalika kavmidir. M.Ö. 2000'lerde Filistin'de dili Arap dil grubundan, lehçeleri Arapça olan Kenaniler ve başka birtakım kavimler vardı. Bunların bir kısmı Girit ve diğer Ege adalarından gelmedir. Bu kavimlerden en önemlilerinden biri Filistililer'di. Büyük kısmı Gazze gibi büyük şehirlerdeydi. Filistin ismi buradan gelir. İsrailoğulları Kızıldeniz'i geçerek Hz. Musa tarafından buraya M.Ö. 12'inci yüzyılda getirilmişlerdi ve geldiklerinde Kenanlılar, Gibonlular ve Filistinliler bu bölgede yaşıyorlardı.

Kutsal Ülke ya da Vaat Edilmiş Ülke de denilen Filistin; Şeria Irmağı, Lut Gölü ve Akdeniz kıyısı arasına sıkışmış; alçak, dar ve kışın yağmurlu kıyı bölgesine karşılık ülkenin en büyük kısmı kurak, çoğu yeri çöl karakterinde, pek verimli olmayan dağlık ve yaylalık yerlerdir. Yahudilerin çabalarıyla kurak yerler son yıllarda sulanmış; verimli buğday tarlaları, zeytinlik, portakal bahçeleri ve bağ hâline getirilmiştir. İç tarafları sadece hayvan otlatmak içindir. Günümüzde İsrail, Filistin, Ürdün ve Mısır arasında bölünmüş olan bu bölge, İlkçağ'da da farklı halkların çatışmaları, savaşları ve farklı kültürlerin yarışlarına sahne olmuştur.